Webtartalom-megjelenítő [Webtown]

Ismételt ügyfél-azonosítás ügyfeleink részére

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében minden olyan ügyfelünknek pótolnia kell a hiányzó adatokat, nyilatkozatokat, illetve okmány-másolatokat, akiknél az új szabályok miatt valamely kötelező nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik.

Figyelem, a még nem azonosított Ügyfeleinknek fontos és sürgős teendője van!

Az azonosítási folyamat végrehajtásának határideje 2019.október 31.

Amennyiben a törvényi feltételeknek a megnevezett határidőig nem tesz eleget, úgy az NN Biztosító köteles az ügyletek teljesítéssel kapcsolatos igényét megtagadni.

Azon ügyfeleink esetében, akiknek adatai, nyilatkozatai, valamint okmányainak másolatai nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre a megnevezett határidőig, kötelesek vagyunk az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását - például módosítási igények és pénzügyi rendelkezések, (rész)visszavásárlás, biztosítási esemény miatti szolgáltatás, a biztosítási díj vagy összeg módosítása, díjszüneteltetés, kedvezményezett módosítása, a biztosítási szerződés egyéb módosításai - megtagadni mindaddig, amíg az ügyfél-azonosítás teljes körűen meg nem történik.

A fent említett hátrányos következmények elkerülése érdekében kérjük, hogy mielőbb hajtsa végre az azonosítási folyamatot. Tájékoztatjuk, hogy az NN Direkten, az NN Biztosító online ügyfélportálján lehetősége van online is elvégezni az ismételt ügyfél-azonosítást.

Az ügyfél-azonosításhoz az Ön közreműködése is szükséges.

Mit kell tennie?

Kérjük, tájékozódjon az NN Biztosító ügyfél-azonosítási rendjéről, és hajtsa végre az azonosításhoz szükséges műveleteket.

Az ismételt ügyfél-azonosítás elvégzéséhez az alábbi lehetőségeket biztosítjuk az Ön számára:

Személyesen vagy postai úton

1. Az alábbiakban található "Letöltöm" gombra, vagy ide kattintva töltse le a megfelelő adatlapot.

2. Töltse ki géppel hiánytalanul az adatlapot

  • természetes személy ügyfélként az érvényes azonosító okmányaiban szereplő adatok alapján;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfélként a 30 napnál nem régebbi, közhiteles, közokirati formátumú cégkivonatban és az aláírási címpéldányon szereplő adatok alapján.

3. Természetes személy ügyfélként készítsen másolatot az Ön személyazonosságának igazolására alkalmas okmányáról (személyazonosító igazolványa mindkét oldala, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványának lakcímet tartalmazó oldaláról (a személyi azonosító jelet tartalmazó oldalról kérjük, ne készítsen másolatot).

Amennyiben Ön jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfélként áll társaságunkkal szerződőként kapcsolatban, kérje be a Cégbíróságtól a 30 napnál nem régebbi, közhiteles cégkivonatot  és a képviseletre jogosultak aláírási címpéldányát. Önálló képviseleti jog esetén legalább egy önálló aláírási joggal rendelkező személy azonosítása, együttes képviseleti jog esetén pedig legalább két együttes képviseletre jogosult személy azonosítása szükséges.

4. Nyomtassa ki és írja alá az azonosítási adatlapokat és küldje meg a mellékletekkel a fent meghatározott dokumentumokkal együtt az NN Biztosító Zrt. levelezési címére: 1364 Budapest, Pf.: 247., vagy adja le személyesen ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben (ügyfélszolgálatunk címét és nyitvatartási idejét ide kattintva ismerheti meg).

Elektronikusan, az NN Biztosító függő biztosításközvetítő ügynöke segítségével

Az NN Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő ügynökével közösen, kényelmesen el tudja végezni az azonosítást elektronikus úton, például az évfordulós találkozója során. Függő biztosításközvetítőink készséggel állnak szíves rendelkezésére az ügyintézésben.

NN Direkten keresztül

Tájékoztatjuk, hogy az NN Direkten, az NN Biztosító online ügyfélportálján lehetősége van online is elvégezni az ismételt ügyfél-azonosítást.

Az NN Direkt kezdőlapján megtalálja a pénzmosási azonosításra történő felhívást, amit a "Megnyitás" gombra kattintva azonnal meg is kezdhet.

Kérjük, készítse elő személyi azonosító okmányait (személyi azonosító igazolvány - ezen dokumentum mindkét oldalára szükség lesz, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát (kizárólag a lakcímet tartalmazó oldalra lesz szükség). Fontos, hogy a felsorolt dokumentumokról készített fényképek feltöltése is szükséges a sikeres azonosítás elvégzéséhez.

 

Javasoljuk, hogy amennyiben még nem regisztrált az NN Biztosító online ügyfélportáljára, látogasson el az NN Direktre, ahol a regisztrációt követően kényelmesen elvégezheti a fenti azonosítási folyamatot.

 

A fenti határidőt követően kötelesek vagyunk az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyletek, ügyfél rendelkezések teljesítését megtagadni mindaddig, amíg az ügyfél-azonosítást teljes körűen el nem végezzük. Ez azt jelenti, hogy az azonosítás elmaradása esetén akadályba ütközik a biztosítási szolgáltatás, valamint az életbiztosítási szerződésekre benyújtott módosítási igények, pénzügyi rendelkezések teljesítése (pl.: (rész)visszavásárlás, biztosítási esemény miatti szolgáltatás, a biztosítási díj/összeg módosítása, díjszüneteltetés, kedvezményezett módosítása, a biztosítási szerződés egyéb módosításai stb.).

Együttműködését ezúton is köszönjük!

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN