Webtartalom-megjelenítő [Webtown]

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. 738 és 748 egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításainak megkötésére vonatkozóan

1. Az NN Biztosító Zrt. 738 vagy 748 egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött, 2019.07.01. és 2019.12.31. közötti kockázatviselési kezdetű életbiztosítási szerződései megköthetők

 • az életbiztosítási szerződés lejárati szolgáltatásából,
 • lejáró garanciaidővel rendelkező befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kifizetéséből,
 • tartamhosszabbított szerződés visszavásárlási vagy részleges visszavásárlási értékéből,

a szerződés létrejöttét követő 90 napon belüli egyszeri díj megfizetésével, továbbá abban az esetben is, ha a szerződések megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:

a) az egyszeri díjas 738 vagy 748 jelű életbiztosítás megkötése nem minősül "Átkötés"-nek.

Az egyszeri díjas szerződés megkötése (és így az egyszeri díj megfizetése) "Átkötés"-nek minősül, ha 2019.06.20. és 2020.02.29. közötti időszakban

 • az egyszeri díjas biztosítási szerződés Szerződője vagy Biztosítottja Szerződőként vagy Biztosítottként (ideértve a Társbiztosítottat is) szerepelt olyan életbiztosítási szerződésben, mely Szerződő általi felmondással vagy díjnemfizetés miatt megszűnt, illetve díjmentesen leszállított, díjmentesített vagy visszavásárlással megszűnt élet- vagy nyugdíjbiztosítási szerződésként szerepel a Biztosító nyilvántartásában.
 • olyan, a Biztosító nyilvántartásában szereplő befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés terhére történt részleges visszavásárlás (Felhalmozási és/vagy Plusz befektetési egységek terhére), ahol a Szerződő vagy Biztosított (ideértve a Társbiztosítottat is) megegyezik jelen biztosítás Szerződőjével vagy Biztosítottjával.

b) a 738 vagy 748 jelű életbiztosítási szerződéssel egyidejűleg a Szerződő

 • legalább 96 000 Ft-os (kedvezményekkel nem csökkentett) éves díjú 441 jelű kockázati életbiztosítást, vagy
 • olyan 118 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosítást köt, amelynek kockázati díjrésze (beépített baleseti halál és a választott kiegészítő biztosítások fedezetének díja együttesen) legalább a megtakarítási díjrész 30%-a.

2. Bónusz mértéke és a jóváírás feltételei

a) A bónusz jóváírásának feltétele: az egyszeri díj befizetése és az, hogy a szerződés az 1., 2. és 3. biztosítási évfordulón érvényben van. Abban az esetben, ha a 738 vagy 748 jelű életbiztosítás az 1. pontban leírt feltételekkel jött létre, úgy a bónusz jóváírásának további feltételei a 2. b) pontban találhatóak.

A bónusz alapja: a szerződés egyszeri díja. A Biztosító a bónusz alapot csökkenti a kockázatviselés kezdetétől az 1., 2. és 3. évfordulókig a Felhalmozási befektetési egységek terhére történt részleges visszavásárlással kivont összeggel (csökkentett bónusz alap). A Plusz befektetési egységek terhére végrehajtott részleges visszavásárlás nem csökkenti a jóváírás alapját.

A bónusz mértéke: az egyszeri díj 0,5%-a, Felhalmozási befektetési egységek terhére történt részleges visszavásárlás esetén a csökkentett bónusz alap 0,5%-a.

A jóváírás módja: a Biztosító a bónuszt a Szerződő számláján három alkalommal, az 1., 2. és 3. biztosítási évfordulót követő 20 napon belül, az évfordulót követő első értéknapra vonatkozó árfolyamon jóváírja. A jóváírás - a szerződésre utoljára beérkezett díj (egyszeri vagy eseti díj) különböző eszközalapokban történő elhelyezésének arányát figyelembe véve - Felhalmozási befektetési egységekben történik.

Abban az esetben, ha a jóváírást megelőzően a Felhalmozási befektetési egységek terhére részleges visszavásárlás történt, akkor a jóváírás alapja a részleges visszavásárlással kivont összeggel megegyező mértékben csökken. A Plusz befektetési egységek terhére végrehajtott részleges visszavásárlás nem csökkenti a jóváírás alapját.

b) Abban az esetben, ha a 738 vagy 748 jelű életbiztosítás az 1. pontban meghirdetett feltételekkel jött létre, úgy a bónusz 1., 2. és 3. biztosítási évfordulókon történő jóváírásának további feltételei:

 • a 738 vagy 748 jelű életbiztosítással egyidejűleg az 1. b) pont feltételei szerint megkötött 441 jelű kockázati vagy 118 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés a bónusz jóváírásának időpontjában, vagyis az adott 1., 2. és 3. biztosítási évfordulón is érvényben van, díjjal rendezett, és a hivatkozott évfordulókon
  • a 441 jelű kockázati életbiztosítás legalább 96 000 Ft-os (kedvezményekkel nem csökkentett) éves díjú, vagy
  • a 118 jelű befektetési egységekhez között életbiztosítás kockázati díjrésze (beépített baleseti halál és a választott kiegészítő biztosítások fedezetének díja együttesen) legalább a megtakarítási díjrész 30%-a.

A Biztosító jóváírja a bónuszt abban az esetben is, ha a 441 jelű kockázati vagy a 118 jelű befektetési egységekhez kötött olyan életbiztosítási szerződés, amelyek Szerződője és a Biztosítottja különböző személy volt, haláleset miatt megszűnt, de a 738 vagy 748 jelű életbiztosítás a bónuszjóváírás évfordulóin élő szerződés.

 

Amennyiben az egyszeri díj "Átkötés"-ből került megfizetésre, úgy bónuszjóváírás a szerződésen nem történik.

A Tájékoztató nem teljes körű, bármikor visszavonható. A további feltételeket az NN Biztosító Zrt. 738 és 748 egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződései Különös Feltételei és azok Mellékletei tartalmazzák, melyek 2019.06.20.-ától elérhetőek a Dokumentumtárban.

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN