Webtartalom-megjelenítő [Webtown]

NN Direkten elérhető a cégek ügyfél-azonosítási funkciója

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy 2019. június 18-tól jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet (továbbiakban: cég) ügyfeleink számára is elvégezhető az NN Direkten, az NN Biztosító online ügyfélportálján "a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény" által előírt ügyfél-azonosítás.

Mit kell tennie?

A cég képviseletére jogosult/meghatalmazott személy az NN Direktre a saját e-mail címével vagy ügyfélszámával történő belépést követően, jobb felül a saját nevére kattintás, majd a cég oldalára történő átjelentkezés után, a kezdőlapon megtalálja a pénzmosási azonosításra történő felhívást, amit a 'Megnyitás' gombra kattintva azonnal meg is kezdhet.

Kérjük, készítse elő 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonatát és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát.

Fontos, hogy a felsorolt dokumentumokról készített fényképek (.pdf; .png; .jpeg; .jpg formátumban) feltöltése is szükséges a sikeres azonosítás elvégzéséhez, illetve, hogy kizárólag közhiteles cégkivonat fogadható el. A cégkivonatot (.pdf; .png; .jpeg; .jpg formátumban) közhitelesként abban az esetben fogadjuk el, amennyiben az ilyen formában csatolt dokumentumon jól láthatók az alábbiak:

A közjegyző a közjegyzői okiratot a végén aláírásával, közjegyzői minőségének feltüntetésével és bélyegzőjével látja el.
Ha a közjegyzői okirat több lapból áll, ezeket zsinórral össze kell fűzni, és a közjegyző bélyegzőjével kell megerősíteni. A közjegyzői okirat mellékleteit, melyek az okirat részét képezik, ugyanígy kell az okirathoz fűzni. Ha a melléklet erre nem alkalmas, azt a közjegyzői okirat ügyszámával ellátva az okirathoz csatolva kell őrizni.
A cégbíróság által kibocsátott cégkivonaton a cégbíróság bélyegzője és a több lapból álló cégkivonat összefűzése látható.

Cégkivonat ingyenes beszerzése

  • Ingyenesen beszerezhető a papíralapú cégkivonat közokirati formában a cég ügyvezetője által a céginformációs szolgálaton.
  • A céginformációs szolgálat adatai, ügyfélszolgálati elérhetőségei, az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje megtalálható a következő linken: https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/kapcsolat-elerhetosegeink Előzetes telefonos tájékoztatás kérése indokolt.

Nem minősül közhiteles cégkivonatnak az online portálról (pl.: Opten; vagy www.e-cegjegyzek.hu) letöltött (pl.: pdf formátumú) cégkivonat.

Javasoljuk, hogy amennyiben még nem regisztrált az NN Biztosító online ügyfélportáljára, látogasson el az NN Direktre, ahol a regisztrációt követően kényelmesen elvégezheti az ismételt azonosítási folyamatot.

Miért?

A hivatkozott törvény értelmében 2019. október 31. után, azon ügyfeleink esetében, akiknek adatai, nyilatkozatai, valamint okmányainak másolatai nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre, kötelesek vagyunk az életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását - módosítási igények és pénzügyi rendelkezések, (rész)visszavásárlás, biztosítási esemény miatti szolgáltatás, a biztosítási díj/összeg módosítása, díjszüneteltetés, kedvezményezett módosítása, a biztosítási szerződés egyéb módosításai stb. - megtagadni mindaddig, amíg az ügyfél-azonosítás teljes körűen meg nem történik.

Mikor?

A fent említett hátrányos következmények elkerülése érdekében, kérjük, hogy szíveskedjen mielőbb, de legkésőbb 2019. október 31-ig végrehajtani az azonosítási folyamatot. Természetesen ügyfeleink ezt az időpontot követően is elvégezhetik az ügyfél-azonosítást.

Köszönjük a sikeres és mielőbbi azonosítás lefolytatásáért tett együttműködését!

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN