"Nyerj ajándékcsomagot!"

- részvételi feltételek -

("Nyerj ajándékcsomagot! szabályzat")

2019. december 5. napjától hatályos

Az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574) "Nyerj ajándékcsomagot!"-et ("Játék") rendez, az itt megadott feltételekkel.

1. A Játék megnevezése

1.1. A Játék elnevezése: "Nyerj ajándékcsomagot!"

2. A Játék szervezője ("Szervező") és lebonyolítója ("Lebonyolító")

2.1. A Játék szervezője és lebonyolítója: az NN Biztosító Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B., cégjegyzékszám: 01-10-041574, adószám: 10492033-2-44, a továbbiakban Szervező és Lebonyolító).

3. A Játék időtartama:

2019. december 5. 00:00 órától - 2020. január 6. 23 óra 59 percig

4. A sorsolás időpontja és helyszíne

4.1. Sorsolás időpontja: 1 alkalommal 2020. január 7. 14:00 óra
4.2. Sorsolás helyszíne: NN Biztosító Zrt. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.

5. Részvételi feltételek

5.1. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. életévét betöltött személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban Résztvevő):
5.2. Aki a jelen Nyereményjáték szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartam alatt a runaddict mobilalkalmazás "Nyereményjáték" felületén regisztrál és megadja a következő valós adatait: név, születési idő, mobiltelefonszám, e-mail-cím, irányítószám, valamint elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztató megismerése után hozzájárul a személyes adatainak az NN Biztosító Zrt. által a Játék során, valamint azt követően közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljából történő kezeléséhez.
5.3. A sorsoláson egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a Résztvevő első regisztrációját követő összes többi regisztrációját törli, és ezzel kizárja azok vonatkozásában a Játékból és a sorsolásból.

6. A Nyeremény

6.1. A Szervező a jelen Nyereményjáték szabályzat 5.1 - 5.3 pontjában meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő Résztvevők között az alábbi nyereményt sorsolja ki a jelen Nyereményjáték szabályzat 4.1. pont szerinti időpontban:

 • 2 db ajándék csomagot, ajándékcsomag tartalmazza:

  • 1 db Bobby lopásbiztos hátizsákot,

  • 1 db runaddict 575 shop performance futópólót,

  • 1 runaddict ajándékcsomagot, egy runaddict ajándékcsomag tartalmaz

   • 1 db tornazsákot  

   • 1 db autós USB töltőt

   • 1 db karra tehető telefontartót,

   • 1 db frottír csuklópántot,

   • 1db fényvisszaverő pántot,

   • 1 db frizbit

   • 1 db kézfertőtlenítőt

7. A sorsolás menete

7.1. A sorsolás jelen Nyereményjáték szabályzat 4.1. pontja szerinti időpontban a 4.2. pont szerinti helyen számítógépes programmal véletlenszám-generálással, a jelen Nyereményjáték szabályzatnak megfelelő Résztvevő azonosítására szolgáló email cím kisorsolásával zajlik, mely a Részvevők listájából véletlenszerűen kiválaszt 2 nyertest.
7.2. A nyertesek sorsolását követően Szervező 1-1 db pótnyertest is kisorsol.
7.3. A pótnyertesek akkor lesznek jogosultak a nyereménye átvételére, amennyiben a nyertes a részére biztosított 30 napos határidőben a nyereményt nem veszi át.

8. A nyertesek értesítése

8.1. A nyerteseket, illetve a pótnyerteseket a nyereményre való jogosulttá válásuktól számított 5 napon belül a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti, egyben tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és emiatt vagy az általa megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
8.2. A nyertes a nyeremény átvételére a nyereményre való jogosulttá válás időpontjától számított 30 napon belül jogosult. A 30 napos határidőn túl a nyertes a nyereményre jogszerűen nem tarthat igényt. Ugyanezen szabályok vonatkoznak a pótnyertesre is.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A nyeremény visszautasítható.

9.2. A nyeremény másra átruházható, készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.
9.3. A nyeremény után a Szervező teljes egészében átvállalja a Nyertestől a vonatkozó jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.
9.4. A Résztvevő a jelen Nyereményszabályzat 5.2. pontjában meghatározott adatainak megadása után a jelölő négyzet kipipálásával és a "Jelentkezem 50 pontért" gombra kattintásával elfogadja, tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontja szerinti adatkezeléshez, és a 2.2. pontjában meghatározott közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez.
9.5. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését, vagy az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. és 2.2. pontjában meghatározott célból megadott hozzájárulásának visszavonását a Nyeremény átvétele előtt kérelmezi. 

Szervező jogosult a jelen nyereményjáték feltételeket bármikor, egyoldalúan megváltoztatni.

A jelen Nyereményjáték szabályzat elérhető a www.nn.hu/20191220-adventi-taska-polo-runaddict-ajandekcsomag-nyeremenyjatek-szabalyzat weboldalon.