Protect.me - hero

Egy időre most elköszönünk

 • Felhívjuk a figyelmedet, hogy 2020. június 17. 24 órától felfüggesztettük a protect.me alkalmazásunkat (iOS és Android egyaránt) és kivettük az applikációs áruházakból, és
 • a protect.me csoportos élet- és balesetbiztosítás a vonatkozó biztosítási feltételben meghatározottak szerint 2020. június 17. napján 24:00 órakor megszűnt.
Védelem Kérdések és válaszok

protect.me biztosítás

protect.me biztosítás

A protect.me egy ki-be kapcsolható csoportos élet- és balesetbiztosítás, amely 2018. június 18. napjától 2020. június 17. napjáig volt érvényben.
A biztosítási konstrukció szerint a biztosított eldönthette, hogy milyen aktivitásra szeretett volna biztosítási csomagot bekapcsolni a protect.me mobilapplikációban akár néhány órára is, és csak ezért kellett fizetnie.

Az NN Biztosító 2018-ban indította el a protect.me alkalmazást, mely lehetővé tette a protect.me csoportos élet és balesetbiztosítási szerződéshez történő csatlakozást, és a biztosítási csomagok mögötti biztosítási fedezetek ki-be kapcsolhatóságát. Ezalatt számos alkalommal tudtuk biztosítani az önfeledt élményeket és az aktív kikapcsolódást a biztosítottaknak. De eljött az ideje, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján továbbfejlesszük az alkalmazást, és egy még jobb megoldással térhessünk vissza hozzátok.

protect.me felfüggesztés

protect me - baleset történt

Baleset történt?

Igyekszünk a tőlünk telhető legtöbb segítséget megadni! Ahhoz, hogy el tudjuk bírálni az igényed, be kell jelentened hivatalos formában is balesetedet az alábbiak szerint:

1. Kérjük, hogy az Előzmények menüpontban ellenőrizd a baleset idején bekapcsolt biztosítási csomagod fedezeteit, hogy a sérülésed és az esemény alapján milyen biztosítási szolgáltatást igényelhetsz.

2. Gyűjtsd össze a balesethez kapcsolódó minden releváns hivatalos dokumentumot (orvosi, rendőrségi stb.). Ezeket megtalálod lentebb részletesen felsorolva.

3. Töltsd ki az alábbi nyomtatványokat az igénybejelentéshez:

 • Igénybejelentés baleset esetén
  • Ezzel a dokumentummal tudod bejelenteni, amennyiben balesetből eredően kórházi ápolást, műtétet, csonttörést, egészségkárosodást szenvedtél el, vagy extrém sportból eredő baleseted volt.  

4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében társaságunknak is azonosítania kell ügyfeleit a kifizetés előtt. Az azonosítást az NN biztosítási tanácsadója és alkalmazottja végezheti el, aki egyúttal a teljes igénybejelentést is továbbíthatja az ügyfélszolgálatunkra. Ezért kérjük, hogy a dokumentumok letöltését és kitöltését követően mindenképpen menj be személyesen az NN Biztosító Zrt. székhelyére, vagy előzetes időpontegyeztetés alapján bármelyik értékesítési irodánkba.

Ha nem veszed igénybe biztosítási tanácsadók segítségét a beküldésben, akkor Te is megküldheted postai úton nekünk a dokumentumokat a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Címünk: NN Biztosító Zrt. 1364 Budapest, Pf.: 247. Az azonosításhoz azonban elengedhetetlen, hogy személyesen találkozz biztosítási tanácsadónkkal, vagy munkatársunkkal a székhelyünkön, vagy az értékesítési irodában.  

Baleset esetén a Biztosító szolgáltatására a Biztosított, vagyis te magad vagy jogosult, halál esetén pedig az örököseid.

A szükséges dokumentumok: A beküldendő dokumentumok hivatalos listáját megtalálod a Biztosítási Feltételek 12. pontjában. Az alábbiakban pedig segítünk, hogy a bejelentésedhez milyen tartalmú dokumentumokat kell beszerezned és elküldened.

Minden esetben:

 • A kitöltött és aláírt igénybejelentő nyomtatvány (lásd fentebb a letölthető nyomtatványok között)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezett (baleset esetén te magad) hova kéred a biztosítási összeg átutalását (igénybejelentő nyomtatvány tartalmazza)
 • Ügyfél-azonosítási adatlapok természetes személyek részére (igénybejelentő nyomtatvány tartalmazza, NN biztosítási tanácsadó vagy alkalmazott töltheti csak ki)
 • Személyazonosságot igazoló iratok másolatai: személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, NN biztosítási tanácsadója vagy alkalmazottja az azonosítás folyamán lemásolja ezeket is
 • Az adatszolgáltatási, illetve adózási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatok (lásd szintén fentebb a letölthető nyomtatványok között)
 • Teljes orvosi dokumentáció: diagnózis és felállításának időpontját igazoló iratok, orvosi leírás, orvosi szakvélemény/lelet, zárójelentés, kórházi igazolás, elszámolási nyilatkozat, korábbi orvosi iratok, műtéti leírás, ambuláns (járóbeteg-ellátási) lap, röntgenlelet, ápolási dokumentáció, teljes kórházi kórlap, kontrolleredmények, állományilletékes orvosi karton másolata, a járó- és fekvőbeteg-szakellátás során keletkezett iratok, valamint a gyógyszerfelhasználást igazoló iratok
 • Baleset, közlekedési baleset esetén: a baleset körülményeinek rövid leírása, baleset utáni orvosi jelentés, rendőrségi határozat vagy bírósági végzés másolata; munkahelyen bekövetkezett baleset esetén a Munkahelyi vagy Üzemi baleseti jegyzőkönyv másolata, oktatási intézmény által felvett baleseti jegyzőkönyv, határozat másolata, balesettel/következményeivel kapcsolatos szakértői vélemények
 • Amennyiben bármely fenti dokumentum nem magyar nyelvű, akkor kérünk, hogy küldd meg ezen iratok hivatalos magyar fordítását is
 • Meghatalmazás, amennyiben a kárbejelentést meghatalmazott fogja intézi

A fentiek mellett az egyes biztosítási események esetén az alábbi dokumentumokat kell még csatolnod az igénybejelentés mellé:

Halál, baleseti halál és közlekedési baleseti halál esetén:

 • Halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • Halottvizsgálati bizonyítvány másolata
 • Boncjegyzőkönyv másolata (ha készült)
 • Haláleset vagy baleset utáni orvosi jelentés másolata (Biztosító nyomtatványa)
 • A Kedvezményezett jogosultságát igazoló okiratok: jogerős hagyatékátadó végzés, jogerős öröklési bizonyítvány
 • Kiskorú és gondnokolt Kedvezményezett esetén a törvényes képviselő nyilatkozata, a gyámot vagy a gondnokot kirendelő határozat és/vagy bírósági ítélet másolata

Baleseti és közlekedés baleseti egészségkárosodás esetén:

 • A biztosítási eseményből eredő egészségkárosodás mértékét megállapító szakértői/szakhatósági orvosi bizottság szakvéleményének másolata
 • Megváltozott munkaképességű személyek ellátásra vonatkozó határozat másolata

Baleseti műtét esetén:

 • Műtéti leírás másolata
 • Az elvégzett beavatkozás orvos által igazolt (pecsét és aláírás) WHO kódja

Baleseti kórházi kezelés esetén:

 • Eredeti kórházi zárójelentés
 • Kórrajzkivonat

Baleseti csonttörés, csontrepedés esetén:

 • A röntgenlelet írásos véleményének másolata

TB finanszírozás számla alapján Magyarországon:

 • TB vagy magánszemély, magánintézmény által a biztosítási esemény kapcsán kiállított orvosi dokumentáció
 • Az érintett extrém sporttevékenységgel kapcsolatos dokumentumok, úgymint tagsági igazolvány, jogviszonyt igazoló dokumentum, mérkőzés jegyzőkönyve, az extrém sporttevékenységhez szükséges engedélyek és vizsgákat igazoló dokumentumok
 • Az extrém sport baleset kapcsán elvégzett egészségügyi ellátásról szóló, a Biztosított nevére kiállított számla

Milyen esetekben nem fizet a Biztosító?

Először is nagyon fontos, hogy a baleset idején legyen bekapcsolt biztosítási csomagod, mert ha nem voltál biztosítva, akkor sajnos a Biztosító sem tud neked segíteni. Fontos az is, hogy a sérülésed fajtájának (pl. csonttörés) megfelelő kiegészítő fedezeted volt-e bekapcsolva.  

Ha a baleseted esetleg nem pont olyan aktivitás közben történt, mint amire a biztosítási csomagod elindítottad, akkor sem kell megijedned, mert az eseménytől és a sérüléstől függően is számíthatsz segítségünkre.

Mint minden Biztosító, az NN Biztosító Zrt. is kizár bizonyos eseteket a szolgáltatási körből, ezek az alábbiak:

A Biztosító nem szolgáltat többek között, ha

 • a bekövetkezett biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete előtt már meglévő betegség következménye,
 • a balesetbiztosítási eseményt a Szerződő vagy az adott Biztosított, illetve a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy különös feltételben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással okozta, vagy
 • a Biztosított a Kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét,
 • a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy a Biztosított nyilatkozat megtételétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében halt meg. 

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki többek között

 • ha nem szervezett légi forgalom keretében történő repülőtevékenység (pl. ejtőernyős ugrás, sárkányrepülés) során történt a biztosítási esemény (kivéve Beast kiegészítő biztosítási csomag),
 • ha a biztosítási esemény extrém sporttevékenység végzése során következik be, kivéve a Beast csomag igénybevétele esetén,
 • a nem térített műtétekre,
 • az Európai Unió területén kívül elvégzett műtétekre vagy kórházi ápolásra,
 • fogtörés, fogrepedés, illetve a fogak és fogpótlások sérülése, patológiás törésre,
 • nem baleset miatt elvégzett kozmetikai vagy plasztikai sebészet,
 • baleseti járóbeteg szakellátás igénybevételénél olyan sérülések ellátására, amelyek az életveszély elhárítása vagy a maradandó egészségkárosodás megelőzése érdekében azonnali ellátást tesznek szükségessé.

A további kizárásokat és mentesüléseket az Általános és Különös Biztosítási Feltételek 13., 14., 21., 22., 23., 24., 26. és 27. pontjai tartalmazzák.

protect me kapcsolat

Kapcsolat

A protect.me csoportos biztosítás az NN Szolgáltató és az NN Biztosító között áll fenn, az appot használva ehhez tudsz csatlakozni.

 • Az NN Szolgáltatót akkor keresd, hogyha meg szeretnéd változtatni adataidat, vagy esetleg törölnéd regisztrációdat. Ha szeretnéd felmondani a biztosítást vagy ha az applikációval kapcsolatban van kérdésed, akkor is az NN Szolgáltatóhoz fordulj.
 • Az NN Biztosítóval akkor vedd fel a kapcsolatot, hogyha baleset ért téged vagy ha a biztosítással kapcsolatban van kérdésed.
 • Az Advance Medicalt akkor keresd, hogyha az asszisztencia-szolgáltatásokkal kapcsolatban merül fel kérdésed.

Itt veheted fel velünk a kapcsolatot:

Tartalom megjelenítő