"Életkapu - Iskolakezdési akció!"

Az Akció 2018. szeptember 2-án 24:00-kor lezárult!

Az NN Biztosító Zrt "Életkapu - Iskolakezdési akció!" megnevezéssel akciót indít ("Akció"), amelynek részletes szabályzata jelen oldalon letölthető. Az alábbiakban a főbb információkat emeljük ki.

Az Akció időszaka

2018. augusztus 4. 0:00 óra - 2018. szeptember 2. 24:00 óra.

Garantált ajándék és Extra ajándék

Az Akció keretén belül a Garantált ajándék feltételeiben meghatározottaknak maradéktalanul megfelelő minden Résztvevő  garantált 5.000 Ft értékű Alza.hu webshop elektronikus kuponban részesül, valamint az Extra ajándék feltételeiben meghatározottaknak megfelelő minden résztvevő egy 15.000 Ft értékű Alza.hu webshop elektronikus kuponban részesül. Az elektronikus kuponok felhasználásának részletes feltételeit a Szervező által küldendő e-mail tartalmazza.

Az elektronikus kuponok átadása elektronikus úton történik, amely a Résztvevő által a Regisztráció során megadott e-mail címre kerül kiküldésre, a Garantált ajándék esetében a szabályzatban szereplő vizsgálati dátumot követő 15 napon belül, az Extra ajándék esetében pedig 2019. július 31-ig.

Részvételi feltételek a Garantált ajándék tekintetében

Az Akcióban az a természetes, 18. életévét betöltött személy jogosult részt venni, aki az alább meghatározott valamennyi feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel:

  • Szerződőként az Akció időszaka alatt - 2018. augusztus 4. és 2018. szeptember 3. közé eső kockázatviselési kezdettel - az NN Biztosító Zrt. függő ügynöknek minősülő biztosításközvetítői hálózatán keresztül az NN Biztosító Zrt. erre a célra szolgáló biztosítási ajánlati nyomtatványának hiánytalan kitöltésével, a szerződő és biztosított(ak) elektronikus aláírásával az alábbiaknak megfelelő szerződés megkötésére ajánlatot tesz az NN Biztosító Zrt. részére:

119 jelű Életkapu rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződést köt, melyhez az alábbiak közül legalább egy kiegészítő biztosítást is választ:

  • 9K2 jelű Gyermekek súlyos betegségeire szóló kiegészítő biztosítás
  • 9K1 jelű Gyermekek gyakori betegségeire szóló kiegészítő biztosítás
  • K jelű Gyermek kórházi ellátására szóló biztosítási csomag
  • B jelű Gyermek balesetbiztosítási csomag

A 119 jelű Életkapu rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, valamint az összes választott kiegészítő biztosítás együttes, teljes, kedvezményekkel nem csökkentett éves biztosítási díja eléri a 190.000 Ft-ot.

  • A biztosítási ajánlatot az NN Biztosító Zrt. elfogadja, a biztosítási kötvényt kiállítja, a biztosítási szerződés élő és díjjal rendezett (azaz díjfizetési késedelem nem áll fenn).
  • A Szerződő hozzájárul az NN Biztosító Zrt. általi elektronikus kommunikációhoz ("Nyilatkozat az elektronikus kommunikációról és az elektronikus aláírásról"), továbbá megadja/vagy korábban megadta a külön, önkéntes hozzájárulását az NN Biztosító Zrt. általi közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez.
  • A Szerződő a https://www.nn.hu/eletkapu-iskolakezdesi-akcio felületen a biztosítási ajánlat megtételét követően az Akció időszakának utolsó napjáig az Akcióban történő részvételi szándékát külön regisztrációval kifejezi.

 Az Akcióban egy szerződő több olyan biztosítási szerződéssel is részt vehet, amelyek megfelelnek az Akció részvételi feltételeinek.

Részvételi feltételek az Extra ajándék tekintetében

Az Akció feltételeinek megfelelő 119 jelű Életkapu életbiztosítási szerződés 6-15 év közötti biztosítottja részére a 2018/2019-es tanévről kiállított általános vagy középiskolai bizonyítványa max. 5 db ötöstől eltérő jegyet tartalmaz (magatartás és szorgalom jegyek figyelembe vételével).  A bizonyítványban szerepelő "példás", "kitűnő", "jeles" értékelések számítanak 5-ösnek. Az első osztályos bizonyítványokban a kiválóan megfelelt értékelés számít 5-ösnek; értékelést nem tartalmazó, de felsőbb évfolyamba lépésre jogosító első osztályos bizonyítványok szintén 5-ösnek számítanak.

 A gyermek bizonyítványából a 2018/2019 tanévben elért eredményeiről szóló oldal másolatát - amely a Résztvevő gyermek vezeték és keresztnevét is tartalmazza - 2019. június 30-ig beküldi az NN Biztosító részére e-mailben (jolettabizim@nn.hu), postán (1364 Budapest Pf. 247), vagy leadja az NN Biztosító személyes ügyfélszolgálatán. A másolaton az 119 jelű Életkapu rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés kötvényszámát is fel kell tüntetni.

A bizonyítvány másolathoz csatolni kell Résztvevő gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselő személy által aláírt a gyermek személyes adtainak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát. A nyomtatvány az alábbi linkre kattintva érhető el:

Adatkezelési hozzájárulás - "Életkapu - Induljon jól a tanév! Induljon jól a szünidő!" Extra ajándék akció