Patrónus - hero

Garantált megtakarítás gyermekei jövőjére

 • Szeretné támogatni gyermeke önálló életkezdését?
 • Egy biztos megtakarítást keres a tanulmányi költségekre?
 • Szeretné akkor is támogatni őket, ha Önnel történne valami?
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Patrónus megtakarítási lehetősége?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Patrónus életbiztosítás

Patrónus

Biztosítási védelemmel kombinált, garantált összegű kifizetést nyújtó megtakarítási lehetőség. A beépített biztosítási védelemnek köszönhetően ideális megoldás a gyermekek, unokák jövőjének anyagi megalapozásához.

FAQ - warning

Téma megjelenítő

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.

Ki kötheti meg a Patrónus életbiztosítást?

 • A Patrónus életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély vagy cég lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított személye a szerződés megkötésekor.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető a Patrónus életbiztosítás?

 • A Patrónus különösen ideális arra, hogy a családokban a családfenntartó személy gondoskodjon gyermekeiről, biztosítsa jövőjüket. Ilyenkor a családfenntartó a szerződés biztosítottja, az ő életére szól a biztosítás.
 • A biztosítást 16 és 65 év közötti magánszemélyre lehet megkötni, a biztosított kora a szerződés lejáratakor nem haladhatja meg a 75 évet.
 • A szerződő, aki a díjat fizeti, eltérhet a biztosítottól.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A szolgáltatásra a kedvezményezett jogosult. A biztosított halála esetén a haláleseti kedvezményezett, lejáratkor a lejárati kedvezményezett.
 • A kedvezményezett(ek)et a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A kedvezményezett(ek) személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával bármikor módosíthatja.
 • A Patrónus életbiztosítás minden esetben fizet a biztosítási tartam végén a lejárati kedvezményezettnek, akkor is, ha a biztosított életben van és akkor is, ha a tartam során elhalálozik. A biztosított halála esetén az aktuális haláleseti kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra.
 • A haláleseti szolgáltatás a Patrónus esetében a biztosított halála esetén egy egyösszegű kifizetést jelent, ami az aktuális biztosítási összeg 30%-a, továbbá havi járadék szolgáltatást, amelynek az összege az addig fizetett havi biztosítási díj kétszerese.
 • A kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a szerződés megkötésekor, a biztosított hozzájárulásával. Amennyiben Ön a kiskorú gyermekeiről szeretne gondoskodni, lejárati kedvezményezettként megjelölheti őket, így megvalósulhat az eredeti megtakarítási cél. Akkor sem kell megijednie, ha valamilyen sajnálatos nem várt tragédia éri a családot, a Patrónus nevéhez méltóan akkor is támogatja majd őket, mivel a szerződés díjmentessé válik és emelett anyagi támogatást nyújt a haláleseti  kedvezményezett részére.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

 • Ha a biztosított a biztosítás lejáratakor életben van, a biztosító a lejárati kedvezményezett részére a lejárat időpontjában aktuális lejárati biztosítási összeget fizeti ki. A lejárati biztosítási összeget a szerződéskötéskor választja meg a szerződő, és ez a tartam alatt a többlethozam-visszatérítés és az éves indexálás hatására emelkedhet.
 • Ha a biztosított a biztosítási tartam alatt elhalálozik a biztosító gondoskodik a megtakarítás biztonságos folytatásáról és a további díjfizetést a tartam végéig átvállalja. Ezen kívül haláleset bekövetkezésekor egyszeri kifizetést nyújt, ami az aktuális biztosítási összeg 30%-a. Emellett a haláleset után a tartam végéig havi járadékot is fizet, ami az addig fizetett havi biztosítási díj kétszerese.  A tartam végén pedig az aktuális lejárati biztosítási összeg is teljes egészében kifizetésre kerül.

Hogyan köthetem meg a Patrónus életbiztosítást?

 • Pénzügyi tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését.
 • Amennyiben már ügyfelünk kérjük, forduljon NN pénzügyi tanácsadójához!
 • Honlapunkon visszahívást tud kérni szakértőnktől!
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg a Patrónus életbiztosítás?

A Patrónus életbiztosítás minimum induló havidíja 11 000 forint.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

 • A díjfizetési tartam megegyezik a biztosítási tartammal, vagyis a lejáratig kell fizetni. A biztosított halála esetén azonban a tartam végéig a biztosító átvállalja a díjfizetést.
 • A biztosítási díj maradéktalan megfizetése esetén nyújtja a biztosító a fenti szolgáltatásokat. A biztosítási díj nem fizetése a szolgáltatás módosulását és végső soron a biztosítási szerződés megszűnését vonhatja maga után. 

Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)? Mi a szerepe?

Az indexálás segítségével Ön megőrizheti biztosítási védelmének értékét. A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető díjemelést elutasítani. A biztosító háromévente azt is felajánlja, hogy Ön az éves indexálás felett tovább növelje biztosítási védelmének mértékét - természetesen ez is elutasítható. A biztosítási összeg emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási díj növekedésének mértékétől.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

 • A biztosítás rendszeres díja a Patrónus és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze.
 • A kiegészítő biztosítás(ok) a díját Ön a Patrónus biztosítási díjával egyidőben, azonos díjgyakorisággal fizeti meg. 
 • Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy megtakarítása gyarapodjon és biztosítási védelemben is részesüljön. 
 • A Patrónus és a kiegészítő biztosítás(ok) díjrésze ügyfeleink számára jól láthatóan elkülönül: Ön mindig tisztán láthatja, mennyit fizet a Patrónusra és a kiegészítő biztosításokra.

Milyen lehetőségem van, ha nem tudom tovább fizetni a Patrónus biztosítás díját?

 • Az életbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, ezért a lejárat előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül is érintheti Önt.
 • A szerződés felmondásával, visszavásárlásával veszélybe kerülhet mindazon célok megvalósulása, amely miatt korábban a szerződést megkötötte. Amennyiben a visszavásárlást követően hasonló céllal új szerződést köt, ugyanazért a biztosítási szolgáltatásért a biztosított magasabb életkora miatt általában magasabb díjat kell fizetni, valamint az új szerződés megkötésekor újra felmerülnek a szerződéskötés költségei.
 • Az eltelt idő, a befizetett biztosítási díjak és a kifizetendő összeg függvényében a visszavásárlási összeget még kamatadó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján.
 • A Szerződő kérheti a biztosítás díjmentes leszállítását is, a díjmentes leszállítás után nem kell tovább fizetni a díjat, ebben az esetben a biztosítási szerződés fennmarad, de értelemszerűen a biztosító szolgáltatása csökken. Ez a csökkenés érinti a biztosító lejárati és haláleseti szolgáltatását. Díjmentesen csak akkor lehet leszállítani egy szerződést, ha a díjmentesen leszállított biztosítási összeg eléri a biztosító által meghatározott nagyságot, amely jelenleg 500 000 Ft.
 • A díjmentes leszállítás esetén nincs haláleseti járadékszolgáltatás és a biztosítási szerződés csökkentett biztosítási összeggel marad fenn.

A Patrónus életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

Minden esetben szükség van egészségügyi kérdőív kitöltésére és előzetes egészségügyi elbírálásra. A biztosítási összeg nagysága és a választott kiegészítő biztosítások szerint orvosi vizsgálatokra is szükség lehet.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.