Az akció feltételei

2016. november 22-től december 31-ig a www.nn.hu weboldalon az NN Biztosító Zrt ("Biztosító"). baleseti felépülés biztosítás akciót hirdet "Online, elektronikus úton megkötött Baleseti felépülés biztosítása mellé 30.000Ft értékű Media Markt utalványt kaphat!" címmel.

Az akcióban meghatározott feltételeket maradéktalanul  teljesítő első 100 szerződő  30.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalvány kap.

Az akcióban részt vehet bármilyen magyarországi állandó lakcímmel rendelkező 18 és 60 év közötti magyar állampolgár, aki az Online megköthető élet- és baletbiztosítási csomagok feltételeiben foglaltak szerint NN Baleseti felépülés élet- és balesetbiztosítás online kötésére jogosult.

Az akció keretén belül az első 100  szerződő, aki

  • a www.nn.hu oldalon online új NN Baleseti felépülés élet- és balesetbiztosítási szerződést köt legalább baleseti felépülés XS balesetbiztosítási csomagra,   és
  • a biztosítás a szerződés létrejöttét igazoló kötvény kézhezvételét követő 31. napon élő és díjjal rendezett, valamint
  • a szerződés első három hónapjára esedékes díj fizetési késedelem nélkül megérkezik a Biztosítóhoz,

garantáltan 30.000 Ft értékű Media Markt ajándékutalványt kap.

A Biztosító az akciós feltételek teljesülését 2017. május 15. napján vizsgálja.  Az ajándékutalványt az akciós feltételek maradéktalan teljesülése esetén, 2017. május 15. napját követően juttatja el a szerződőnek tértivevényes postai küldeményként a szerződő által a szerződéskötéskor megadott lakcímre.  

Az akció kizárólag új, az akció időtartama alatt, online, elektronikus úton kötött NN Baleseti felépülés élet- és balesetbiztosításra vonatkozik, már meglévő NN Baleseti felépülés élet- és balesetbiztosítási szerződés módosításával nem lehet részt venni az akcióban.  

Egy szerződő kizárólag egy ajándékutalványra válhat jogosulttá.

Az NN Csoport magyarországi tagvállalatainál dolgozó munkavállalók és az NN Biztosító Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló függő ügynökként eljáró biztosításközvetítők és alkalmazottjaik, illetve alügynökei, továbbá az értékesítésben közreműködő független biztosításközvetítők és alkalmazottjaik, illetve alvállalkozóik az akcióban nem vehetnek részt.

Az ajándékutalvány nem átruházható, készpénzre, illetve más nyereményre nem váltható.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget írnak elő az ajándékutalványra tekintettel,  a Biztosító annak megfizetését teljes egészében átvállalja , szükséges esetben annak  igazolását az ajándékkal együtt küld meg a szerződő részére.

Az NN Biztosító Zrt. az ajándék átadása céljából az érintett nevét, lakcímét és adószámát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint és ideig kezeli. Az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok és az érintettet megillető jogok az Adatkezelési szabályzatban érhetőek el.