Készüljön fel a nem várt eseményekre az NN Start Balesetbiztosítással, így baleset esetén gyors anyagi segítséghez juthat Ön vagy családja! 

4+1 érv az NN Start Balesetbiztosítás mellett:

 • Akár napi 48 Ft-tól igényelhető Egyéni Alap csomag esetén
 • A világ bármely országában bekövetkezett biztosítási eseményre érvényes
 • Telefonon keresztül, egyszerűen, akár saját kanapéjáról megkötheti
 • Családi csomagot is választhat, mellyel biztonságban tudhatja szeretteit
 • +1: Ajándék Egészség asszisztencia szolgáltatás

Kinek ajánljuk?

nn-start-balesetbiztositas-aki-felkeszult.png

Aki felkészült

Annak, aki okosan tervezi meg a jövőjét - bár nem lát a jövőbe, felkészül a váratlan eseményekre.

nn-start-balesetbiztositas-aki-elorelato.png

Aki előrelátó

Annak, aki törődik a szeretteivel és gondoskodik az ő anyagi biztonságukról arra az esetre, ha vele történne valami.

nn-start-balesetbiztositas-aki-megoldasfokuszu-v3.png

Aki megoldásfókuszú

Annak, aki jó ár-érték arányú balesetbiztosítási megoldást keres.

nn-start-balesetbiztositas-aki-gondoskodo-v2.png

Aki gondoskodó

Annak, aki szeretne szerettei baleseti védelméről is gondoskodni.

Gyakori kérdések az NN Start Balesetbiztosítással kapcsolatban

Az alábbi kérdések és válaszok nem minősülnek a biztosítási termék részletes ismertetésének és nem helyettesítik a szerződési feltételekben leírtakat. A biztosítási ajánlat megtétele előtt kérjük alaposan olvassa át az NN Start Balesetbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételeit, a Termékismertetőt, Kiegészítő Ügyfél-tájékoztatót, a Biztosítási adatvédelmi tájékoztatót, és csak ezek ismeretében kösse meg a biztosítási szerződést.

Ki kötheti meg az NN Start Balesetbiztosítást?

 • A szerződő magyarországi állandó tartózkodási hellyel rendelkező 18 és 65 év közötti magánszemély lehet, aki a Biztosító részére a Biztosító lényeges szerződési feltételként meghatározott elektronikus kommunikációja érdekében megadja az e-mail címét (Szerződéshez regisztrált e-mail cím) a biztosítási ajánlat megtételekor.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját, és a biztosítás megkötésekor ő választja ki, hogy Egyéni vagy Családi verziót, Alap vagy Extra biztosítási csomagot kíván-e kötni.
 • A szerződő egyúttal az NN Start Balesetbiztosítás Főbiztosítottja is.
   

Kire köthető az NN Start Balesetbiztosítás?

Biztosítottnak minősül

 • a Főbiztosított, illetve Családi verzió választása esetén a vele együtt biztosítottá váló Egyéb Biztosítottak, akinek/akiknek az életével, baleseti eredetű egészségi állapotával kapcsolatos biztosítási eseményre a biztosítási jogviszony létrejön. Eltérő rendelkezés hiányában Biztosított alatt a Főbiztosítottat és az Egyéb Biztosítottakat egyaránt érteni kell.
 • A szerződő személye megegyezik a Főbiztosítottal, aki 18-70 év közötti természetes személy lehet, Azonban a szerződés megkötésekor legfeljebb 64 éves lehet.
  A biztosított életkora lényeges szerződési feltételnek minősül.
 • Családi verzió választása esetén Egyéb Biztosítottá válik a Főbiztosított 18 és 70 év közötti házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa, valamint 18. életévüket el nem érő gyermekeik, akik fölött külön-külön vagy együttesen törvényes képviseletet gyakorolnak és lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelyük (állandó lakcíme) vagy tartózkodási helyük megegyezik a Főbiztosított lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelyével (állandó lakcímével). Az Egyéb Biztosítottá válásnak nem feltétele, hogy az Egyéb Biztosított fentiek szerinti feltételei a szerződés megkötésének időpontjában már fennálljanak, ezen feltételeknek az Egyéb Biztosítottat ért biztosítási esemény időpontjában kell teljesülnie és azokat a Biztosító a szolgáltatás iránti igény elbírálása folyamán ellenőrzi.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

A Biztosító szolgáltatására a Kedvezményezett jogosult. A biztosítási szerződés megkötése során nincsen lehetőség a Kedvezményezett kijelölésére. A Kedvezményezett:

a) a Biztosított, ha a szolgáltatás a Biztosított életében válik esedékessé,

b) a Főbiztosított örököse, ha a szolgáltatás a Főbiztosított halála miatt válik esedékessé,

c) az Egyéb Biztosított örököse, ha a szolgáltatás az Egyéb Biztosított halála miatt válik esedékessé.

A biztosítási szerződés fennállása alatt Kedvezményezett módosítására kizárólag csak a Főbiztosítottat ért baleseti halál után járó biztosítási szolgáltatás esetén van lehetőség a Biztosítási Feltételekben foglaltak szerint, Egyéb Biztosítottak esetében a Kedvezményezett módosítására nincs lehetőség.

Mely esetekben milyen szolgáltatás nyújt a biztosító?

A Biztosító a kockázatviselés tartama alatt a Biztosítottat ért balesettel ok-okozati összefüggésben álló alábbi biztosítási események esetén szolgáltathat egyösszegű szolgáltatást a Szerződő által a biztosítási ajánlat megtételekor választott biztosítási csomag szerint:

 • baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés,
 • baleseti eredetű kórházi ápolás (melynek folyamatos tartama eléri legalább az 5 napot),
 • baleseti eredetű műtét,
 • baleseti eredetű elhalálozás.

A Biztosító abban az esetben teljesít szolgáltatás, amennyiben a fenti események a balesettől számított egy éven belül következnek be.

A Biztosító Biztosítottanként egy balesetből, fedezetenként kizárólag egy szerződés kapcsán térít, még abban az esetben is, ha a Biztosított több NN Start Balesetbiztosításban is Biztosítottként szerepel.

A Biztosító a Biztosítási Feltételekben meghatározott esetekben kizárja a kockázatot vagy mentesül a kifizetés alól.

A biztosítási események és a szolgáltatás, valamint kizárások és mentesülési okok részletes feltételei a Biztosítási Feltételekben találhatók.

A Biztosító a választott csomagtól függően az alábbi szolgáltatáskat nyújtja:

  Alap
Egyéni/Családi csomag (Ft) 
Extra
Egyéni/Családi csomag (Ft)
Baleseti halál 8 000 000 Ft 25 000 000 Ft
Baleseti műtéti térítés 200 000 Ft 600 000 Ft
Baleseti kórházi térítés 200 000 Ft  600 000 Ft
Baleseti csonttörés, csontrepedés 20 000 Ft 60 000 Ft

 

Hogyan köthetem meg az NN Start Balesetbiztosítást?

 • Az NN Start Balesetbiztosítás kizárólag telefonon, a Biztosító vagy a Biztosításközvetítő telefonos értékesítői közreműködésével köthető meg.
 • A biztosítási szerződés megkötése telefonos távértékesítés során rögzített szóbeli ajánlattételi nyilatkozat útján történik.
 • A telefonos ajánlattételt követően a Szerződő részére a Szerződéshez regisztrált e-mail címére a Biztosító 24 órán belül elektronikusan írásbeli visszaigazolást küld az ajánlat megtételéről.
 • A biztosítási szerződés létrejöttét a Biztosító kockázatértékeléshez köti. A kockázatértékelés eredményétől függően a Biztosító 15 napon belül az ajánlatot elfogadja, kötvényt bocsát ki és a szerződés létrejön, vagy elutasítja. Mindkét esetben értesítést küld elektronikusan a Szerződő regisztrált e-mail címére. Az ajánlat elutasítását a Biztosító nem köteles megindokolni.

Mit jelent az elektronikus kommunikáció?

 • A szerződés létrejöttének és fenntartásának lényeges feltétele, hogy a Biztosító a biztosítási szerződéssel kapcsolatban elektronikus úton, elektronikus kommunikáció igénybevételével járhasson el. A Biztosító kizárólag ezen lényeges szerződési feltétellel köti meg a biztosítási szerződést
 • Elektronikus kommunikációs útnak, csatornának minősül a Szerződő Szerződéshez regisztrált e-mail címére megküldött elektronikus kommunikáció. A Szerződő köteles a Biztosító részére megadni az ajánlat megtételekor az e-mail címét, illetőleg a tartam során köteles annak megváltozását a Biztosító részére 5 munkanapon belül bejelenteni.
 • A Szerződő elállása az elektronikus kommunikációtól az NN Start Balesetbiztosítási szerződés megszűnését eredményezi a nyilatkozat beérkezése napján 24:00 órakor.
 • A Biztosító az elektronikus úton küldött leveleit titkosítással látja el, melyről bővebben itt olvashat.

Milyen díjakkal és biztosítási összegekkel köthető meg a biztosítás?

Biztosítási összegek Alap Extra
Baleseti csonttörés, -repedés 20 000 Ft 60 000 Ft
Baleseti kórházi térítés 200 000 Ft 600 000 Ft
Baleseti műtéti térítés 200 000 Ft 600 000 Ft
Baleseti halál 8 000 000 Ft 25 000 000 Ft

 

Biztosítási díjak Egyéni Alap Extra
Havi díjfizetés esetén 1 440 Ft 2 790 Ft
Éves díjfizetés esetén*  15 840 Ft  30 690 Ft

 

Biztosítási díjak Családi Alap Extra
Havi díjfizetés esetén 3 490 Ft 6 690 Ft
Éves díjfizetés esetén*  38 390 Ft  73 590 Ft

* Éves díjfizetés választása esetén 1 havi díjkedvezményt érvényesítünk.

 

Mikor és hogyan fizetendő a biztosítás díja?

Az NN Start Balesetbiztosítási szerződés rendszeres díjfizetésű. A biztosítás rendszeres díja a biztosítási időszak egészére és előre esedékes. A Szerződő éves vagy havi gyakorisággal fizethet. A Biztosító az éves díjfizetési gyakoriság választása esetén 1 havi díjnak megfelelő díjkedvezményt ad.

A szerződő a biztosítás díját online bankkártyás díjfizetéssel egyenlítheti ki, más díjfizetési mód nem választható. Az OTP SimplePay rendszer használatára vonatkozó feltételek és adatkezelési tájékoztató a http://simplepay.hu/vasarlo-aff oldalon érhető el.

A Biztosító az aktuális biztosítási díj megfizetésére az esedékesség napján fizetési felhívást küld elektronikus levélben a Szerződő által megadott Szerződéshez regisztrált e-mail címre a Szerződő részére, a díjfizetési határidő 7 nap.

A díjfizetési 30 napos póthatáridő elmulasztása esetén a biztosítási szerződés és a Biztosító kockázatviselése megszűnik a Biztosítási Feltételeben foglaltak szerint.

Mit jelent az éves automatikus tartamhosszabbítás?

Az NN Start Balesetbiztosítás tartama 1 biztosítási év, amely minden évben további 1 biztosítási évre meghosszabbodhat, a következőképpen:

 • A biztosítás tartama minden következő biztosítási évre automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a Szerződő vagy a Biztosító a vonatkozó biztosítási év végét megelőző legalább 30 nappal a másik fél felé írásban jelzi, hogy nem kívánja a biztosítást meghosszabbítani.
 • A biztosítási tartam legfeljebb azon biztosítási évfordulóig hosszabbodhat meg automatikusan, amely évben a Főbiztosított a 70. életévét betölti.

Mi történik, ha nem tudom tovább fizetni az NN Start Balesetbiztosítás szerződés díját?

A díjfizetés elmaradása esetén, a díj esedékességétől számított 9. napon a Biztosító fizetési felszólítást küld a szerződőnek, amelyben 30 napos póthatáridőt tűz ki. Amennyiben a póthatáridő végéig a biztosítási díj nem érkezik be, a biztosítási szerződés a póthatáridő leteltével megszűnik, és a Biztosító kockázatviselése véget ér:

 • az első díj elmaradása esetén az ajánlattételt követő nap 00:00 órájára visszamenő hatállyal,
 • folytatólagos díjak elmaradása esetén az első elmaradt díj esedékességének időpontjára visszamenő hatállyal.

Az NN Start Balesetbiztosítás díjmentesítésére, díjszüneteltetésére nincs lehetőség.

Mit tehetek, ha mégsem szeretném megtartani a biztosítást?

A Szerződőnek lehetősége van a kötvény elektronikus úton történő kiküldésétől számított 30 napon belül indoklás és díjfizetési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal elállni a biztosítási szerződéstől.

Ezt megteheti úgy, hogy letöltést követően kitölti, majd aláírja az nn.hu oldalon -> Dokumentumtár -> Ügyfélszolgálati dokumentumok menüpont alatt elérhető NN Start Balesetbiztosítási szerződés megszüntetésére vonatkozó nyomtatványt, vagy egy azzal megegyező tartalmú, aláírással ellátott elállási nyilatkozatot tesz.

A nyilatkozatot

 1. elküldheti a szerződéshez regisztrált, vagy ettől eltérő e-mail címről az nn@nn.hu e-mail címre írásbelinek minősülő elektronikus nyilatkozat formájában (pl. AVDH), vagy
 2. elküldheti postai levélben az eredeti példányt a határidő lejáratát megelőzően az NN Biztosító Zrt. Biztosítási Szolgáltatások 1364 Budapest, Pf.247. levelezési címre, illetőleg
 3. leadhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon (1138 Budapest, Váci út 133.).

Ezt követően a szerződőnek minden évben a biztosítási év vége előtt 30 nappal lehetősége van a szerződés automatikus meghosszabbítását írásban elutasítani a Biztosítási Feltételekben foglaltak szerint.

Az NN Start Balesetbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

Nincs szükség orvosi vizsgálatra.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosítási eseményt?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az NN Start Balesetbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei 2. számú melléklete tartalmazza.

A biztosításból eredő szolgáltatás iránti igényét a szolgáltatásra jogosult személy az esedékességtől számított 5 éven belül érvényesítheti.

Kárrendezési tájékoztatónk a Kapcsolódó dokumentumok között érhető el.

Miért válassza az NN Biztosítót?

A magyarországi NN Biztosító Zrt. az NN Csoport tagja. Az NN Csoport 16 000 munkatársa jelenleg 11 országban nyújt ügyfelei részére életbiztosítási, nyugdíj- és vagyonkezelői szolgáltatásokat.  Biztosítónk 1991 óta van Magyarországon, a magyar ügyfelek minden ötödik életbiztosításra fordított forintot az NN szakértelmére bíznak.
Forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához, vagy igényeljen online vagy személyes konzultációt a weboldalunkon, és kérésére partnerünk felkeresi Önt!