Fenntarthatóság - fő tartalom

Fenntarthatóság

Bevezetés

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú uniós rendelet (a továbbiakban: Közzétételi rendelet) célkitűzése az átláthatóság javítása, hogy a pénzügyi piaci szereplők hogyan integrálják a fenntarthatósági, azaz a környezeti, társadalmi és irányítási (angol rövidítéssel ESG) kockázatokat a befektetési döntéshozatali eljárásaikba.

A Közzétételi rendelet által egy új besorolási rendszer kerül bevezetésre egyes pénzügyi termékekre vonatkozóan, melyekhez új közzétételi követelmények is kapcsolódnak. Az NN Biztosító Zrt. a Közzétételi rendelet hatálya alá tartozik.

A Közzétételi rendelet bevezetése biztosítja, hogy az NN Biztosító Zrt és a hozzá hasonló pénzügyi intézmények információkat tegyenek közzé arról, milyen megközelítést alkalmaznak a fenntarthatósággal kapcsolatban, amely vállalatunk által is támogatott. A Közzétételi rendeletnek köszönhetően a honlapon közzétett információk alapján a befektetők és más érdekelt felek számára a különböző termékek az ESG kockázatok és fenntartható befektetési céljaik szempontjából átláthatóvá és összehasonlíthatóvá válnak.

A Közzétételi rendelet 2021. március 10-től kezdődően 2022 végéig lépcsőzetesen lép hatályba (figyelembe véve a rendelet és más fenntartható pénzügyi szabályozások közötti kapcsolatokat), ami azt jelenti, hogy az NN Biztosító Zrt. a következő években is folytatja az új közzétételi követelmények implementálását.

A 2021 március 10-én hatályba lépő törvényi követelményeknek való megfelelés érdekében az NN Biztosító Zrt. aktualizálta a honlapján közzétett tájékoztatókat és termékekhez kapcsolódó dokumentumokat. A honlapon szereplő dokumentumok módosítása a Közzétételi rendeletben meghatározott jogszabályi követelményeknek megfelelően történik. Ezen az oldalon található információk nem kapcsolódnak a Közzétételi rendelet második szintű szabályainak tervezetéhez, így nem is kerülnek felhasználásra a termékdokumentációban, a weboldalra vonatkozó tájékoztatóban és más dokumentációkban. Az NN Biztosító Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri a Közzétételi rendelet második szintű szabályainak tervezetével kapcsolatos fejleményeket, és implementálja őket, amint alkalmazhatóvá válnak.

Jelen oldal tartalmaz minden információt a Közzétételi rendeletre vonatkozó megközelítésünkkel kapcsolatban, továbbá arról, hogy milyen lépéseket tettünk eddig. Ez a következő információkat jelenti:

 • A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák;
 • A fenntarthatóság szempontjából káros hatások bemutatása;
 • A javadalmazási politikánk hogyan integrálja a fenntarthatósági kockázatokat; és
 • A pénzügyi termékeink hogyan kerülnek besorolásra a Közzétételi rendelet alapján.

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák

A Közzétételi rendelet 3. cikke értelmében, annak érdekében, hogy a társaság megfeleljen a közzétételi követelményeknek, köteles bizonyos információkat a honlapján szerepeltetni. Ezeket a közzétételeket a következőkben tesszük meg. A fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politikáinkat az alábbiakban ismertetjük.

Az NN Csoport által a Felelős Befektetési Keretszabályzat kerül alkalmazásra (Responsible Investment Framework policy, a továbbiakban: keretszabályzat), amely támogatja a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezők szisztematikus beépítését a befektetési folyamatba, kezelve mind a kockázatokat, mind a lehetőségeket. Ez segít megalapozottabb befektetési döntések meghozatalában és a befektetési portfoliók kockázati és hozamprofiljának optimalizálásában, valamint tükrözi az NN Csoport értékeit a befektetési folyamatban és üzleti tevékenységünk jobb összehangolásában a társadalom szélesebb körű céljaival és elvárásaival a fenntarthatóság vonatkozásában.

A keretszabályzat mind a saját tulajdonú, mind az ügyfélportfoliók esetében valamennyi eszközkategóriára alkalmazandó, a termékfeltételekkel, ügyféltájékoztatókkal és a törvényi előírásokkal összhangban.

Az NN Csoport által meghatározott ESG kockázat: környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

A következőkben azt írjuk le, hogy a keretszabályzatot hogyan alkalmazzuk az NN vagyonkezelői, valamint a külső, azaz NN Csoporton kívüli vagyonkezelők esetében.

1. Hogyan alkalmazzuk a keretszabályzatot az NN vagy az NN tulajdonában lévő vagyonkezelők esetében, akik diszkrecionális megbízással rendelkeznek

A keretszabályzat megköveteli olyan folyamat létrehozását, amelyben az ESG tényezők integrálásra kerülnek a befektetési döntéshozatali eljárásainkba. Lényegét tekintve úgy felelünk meg ennek, hogy különböző felelős befektetési (RI) stratégiákat valósítunk meg, amennyiben a belső szabályozási keretek lehetővé teszik:

 • Az NN normákon alapuló felelős befektetési kritériumainak alkalmazása, egyes meghatározott iparágakba vagy vállalatokba történő befektetések kizárásával;
 • A lényeges ESG-kockázatok és lehetőségek integrálása a befektetések vizsgálatába és elemzésébe;
 • Aktív tulajdonosi jog gyakorlása szavazás és elkötelezettség útján;
 • Korlátozások gyakorlása (végső intézkedésként).

A keretszabályzat normákon alapuló felelős befektetési kritériumokat határoz meg, amelyek révén kizárjuk egyes tevékenységekben részt vevő vállalatokba történő befektetéseket. Ilyen tevékenységek a következők:

 • Vitatott fegyverek fejlesztése, gyártása, tartása vagy kereskedelme;
 • Vitatott fegyverkészlet;
 • Dohánytermelés;
 • Kőszén bányászata;
 • Az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásának és az OECD irányelveinek előírásait megsértő vállalatok; és
 • Országok, amelyekkel szemben országos fegyverembargó szankciók vannak.

Az NN Csoport azon vagyonkezelői, akik diszkrecionális megbízások alapján kezelik az Ügyfelek befektetéseit, a keretszabályzat azon elemeit alkalmazzák, amelyek összhangban vannak a bizalmi felelősségükkel és az általunk történő megbízással.

Az NN csoport vagyonkezelői a keretszabályzatban leírtaknak megfelelően az NN által közzétett kizárt befektetések listáját alkalmazzák.

2. Hogyan alkalmazzuk a keretszabályzatot az NN csoport vagyonkezelői által menedzselt befektetési alapokba történő befektetések esetén

Az NN Csoport befektetési alapokat kezelő vagyonkezelői a keretszabályzat azon elemeit fogják alkalmazni, amelyek összhangban vannak a vagyonkezelői felelősséggel a befektetési alapra és a befektetési alap befektetési irányelveire vonatkozóan.

Az NN Csoport vagyonkezelői az NN által közzétett kizárt befektetések listáját a keretszabályzatban leírtak szerint fogják alkalmazni. Amennyiben a befektetési alapoknak kötelező az indexösszetétel replikálása (például passzívan menedzselt befektetések esetén, ETF-ek és index-alapok), akkor biztosítani fogjuk, hogy azon kibocsátók kumulatív súlya, amelyre a finanszírozásukat tiltó jogszabályok érvényesek, nem lesz több, mint a kapcsolódó alap vagy index 5% -a.

3. Hogyan alkalmazzuk a keretszabályzatot a külső vagyonkezelők által menedzselt befektetési alapokba történő befektetések esetén

Az ügyfélportfoliók menedzselése érdekében a külső vagyonkezelők által menedzselt befektetési alapok kiválasztásánál a Keretszabályzatot az eszközalapok befektetési irányelveivel összhangban vesszük figyelembe. A külső vagyonkezelők által kezelt befektetési alapok esetén, mivel több szereplő is részt vesz, a keretszabályzat nem alkalmazható közvetlenül. Az NN által közzétett kizárt befektetések listáját sem lehet ugyanezen okból alkalmazni.

A fenntarthatóságra káros hatások bemutatása

A Közzétételi rendelet értelmében a Társaság köteles információt közzétenni arról, hogyan veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatóság szempontjából káros hatásait.

Az NN Csoport Felelős Befektetési Keretszabályzata (Responsible Investment Framework policy, a továbbiakban: keretszabályzat) által Társaságunk figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és irányítási (angol rövidítéssel ESG) tényezők főbb káros hatásait, a termékfeltételekkel, ügyféltájékoztatókkal és a törvényi előírásokkal összhangban. A Keretszabályzat támogatja a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezők szisztematikus beépítését a befektetési folyamatba, kezelve mind a kockázatokat, mind a lehetőségeket.

A bemutatott stratégiákon túlmenően, amelyek a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére vonatkoznak, ez magával vonja a számottevő ESG kockázatok és lehetőségek integrálását is a befektetések kutatásába és elemzésébe, egyúttal az ESG faktorok minden egyes befektetési elemzés során történő figyelembevételének következetes bemutatását és dokumentálását. Az NN normákon alapuló felelős befektetési kritériumok, a kapcsolódó jogszabályok, az NN értékei és a nemzetközileg elfogadott standardok, mint például az ENSZ Globális Megállapodása és a multinacionális vállalatokra vonatkozó OECD-iránymutatások szolgálnak iránymutatásként ehhez. Jelenleg az ügyfélportfoliók vonatkozásában még nem készült formális szabályozás a Párizsi megállapodással való összhang érdekében, amely a globális felmelegedés mértékének 1,5 Celsius-fokra való korlátozását tűzte ki célul. Ugyanakkor az NN Csoport megtette hozzá az első lépéseket a saját tulajdonú eszközeire vonatkozóan.

Úgy találjuk, hogy a főbb káros hatások teljes körű figyelembevétele egy széleskörű, számos részfeladatból álló folyamat, amely folyamatos fejlesztést igényel. A Közzétételi rendelet második szintű szabályainak hatályba lépését követően fogunk tudni további részleteket nyújtani a főbb káros hatások következményeiről. A következőkben leírjuk, hogy a Keretszabályzatot jelenleg hogyan alkalmazzuk az NN saját vagyonkezelőire, valamint a külső, azaz NN Csoporton kívüli vagyonkezelőire.

1. Hogyan alkalmazzuk a Keretszabályzatot az NN vagy az NN tulajdonában lévő vagyonkezelők esetében, akik diszkrecionális megbízással rendelkeznek

A Keretszabályzat alapján arra utasítjuk a vagyonkezelőinket, hogy különböző felelős befektetési (RI) stratégiákat valósítsanak meg, melyek révén figyelembe veszik a főbb káros hatásokat a Keretszabályzatban foglaltaknak megfelelően, a termékfeltételekkel, ügyféltájékoztatókkal és a törvényi előírásokkal összhangban.

Az NN normákon alapuló felelős befektetési kritériumról további információ a Keretszabályzatban olvasható (Responsible Investment Framework policy).

2. Hogyan alkalmazzuk a Keretszabályzatot az NN csoport vagyonkezelői által menedzselt befektetési alapokba történő befektetések esetén

Az NN Csoport befektetési alapokat kezelő vagyonkezelői a keretszabályzat azon elemeit fogják alkalmazni, amelyek összhangban vannak a vagyonkezelői felelősséggel a befektetési alapra és a befektetési alap befektetési irányelveire vonatkozóan.

3. Hogyan alkalmazzuk a Keretszabályzatot a külső vagyonkezelők által menedzselt befektetési alapokba történő befektetések esetén

A külső vagyonkezelők által kezelt befektetési alapok esetén mivel több szereplő is részt vesz, a keretszabályzat nem alkalmazható közvetlenül. Az NN által közzétett kizárt befektetések listáját sem lehet ugyanezen okból alkalmazni.

Jelen tartalom az elkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információkon alapul. Ahol a harmadik fél még nem tudott számunkra megfelelő információt szolgáltatni, igyekszünk azokat minél gyorsabban megszerezni. Amint több (megfelelő) információ áll rendelkezésünkre, módosítani fogjuk a közzétételeinket, hogy az új információkat megfelelően tükrözzék.

A javadalmazási politikánk hogyan integrálja a fenntarthatósági kockázatokat

Az általunk alkalmazott Javadalmazási Politika az NN Csoport Javadalmazási Keretpolitikájával összhangban került kialakításra. Ez a keretpolitika igazodik az NN Csoport üzleti stratégiájához, céljaihoz, értékeihez és kockázati étvágyához, és támogatja a hosszú távú értékteremtést minden érintett személy számára. A keretpolitikát követve a teljesítményértékelés számos pénzügyi és nem-pénzügyi teljesítményhez kapcsolódó célkitűzésen alapul. Ezek a célkitűzések egyrészt a robusztus és hatékony kockázatkezelésre, másrészt a kiegyensúlyozott kockázatvállalásra fókuszálnak. Ez minden típusú kockázatra kiterjed, beleértve a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatokat is. További információk az NN Csoport weboldalán találhatók.

Termékeink besorolása a rendelet alapján

A Közzétételi rendelettel összhangban a termékeinkről szóló tájékoztatásaink tartalmazzák azt az információt, hogy hogyan vesszük figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési döntéseink során, és hogy hogyan soroljuk be a termékeinket a rendelet előírásainak megfelelően.

A szabályozás a pénzügyi termékek három csoportját definiálja, melyek besorolását a mögöttük lévő gazdasági tevékenység alapján kell elvégezni (mibe fektet a termék). A besorolás segíti ügyfeleinket és az egyéb érintett személyeket annak megállapításában, hogy:

 • Nincs a terméknek semmilyen fenntarthatósághoz kötődő célja (a Közzétételi rendelet 6. cikkelye szerint);
 • A termék környezeti és/vagy társadalmi jellegzetességeket mozdít elő (a Közzétételi rendelet 8. cikkelye szerint);
 • A terméknek fenntarthatósági céljai vannak (a Közzétételi rendelet 9. cikkelye szerint).

Ezeket a besorolásokat vagy a szerződéskötés előtti tájékoztatásainkban, vagy a honlapon közzétett információkban mutatjuk be.

Hagyományos megtakarítási termékeink esetében nincs fenntarthatósághoz kötődő cél, mivel ezek a termékek jellemzően magyar államkötvényekbe fektetnek.

UL termékeink esetén a besorolást az eszközalapok szintjén tesszük meg, és mindhárom kategória megtalálható közöttük. Az egyes eszközalapok fentiek szerinti besorolását a termékhez kapcsolódó Eszközalap-tájékoztató tartalmazza.