Webtartalom-megjelenítő [Webtown]

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. 738 és 748 egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításaira vonatkozóan

 1. Az NN Biztosító Zrt. a 2018. 01.01. és 2018. 03. 31. közötti kockázatviselési kezdetű szerződések esetében a jelenlegi feltételek megtartása mellett, azokat kiegészítve, lehetőséget biztosít a 738 és 748 egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékeinek megkötésére, amennyiben a szerződések megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 

 1. az egyszeri díjas szerződés megkötése nem minősül "Átkötés"-nek, valamint
 2. a biztosítási szerződéssel egyidejűleg a Szerződő olyan 441 jelű kockázati vagy 118 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződést köt, mely megfelel a Biztosító által meghatározott feltételeknek.

 

 1. Az egyszeri díjas szerződés megkötése (és így az egyszeri díj megfizetése) "Átkötés"-nek minősül, ha a 2017. 12. 11. és 2018. 05. 31. közötti időszakban:

 

 1. a 738 vagy 748 jelű egyszeri díjas biztosítási szerződés Szerződője vagy Biztosítottja Szerződőként vagy Biztosítottként (ideértve a Társbiztosítottat is) szerepelt olyan életbiztosítási szerződésben, mely Szerződő általi felmondással, vagy díjnemfizetés miatt megszűnt, vagy díjmentesen leszállított, vagy díjmentesített, vagy visszavásárlással megszűnt élet- vagy nyugdíjbiztosítási szerződésként szerepel a Biztosító nyilvántartásában;
 2. olyan, a Biztosító nyilvántartásában szereplő befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés terhére történt részleges visszavásárlás (Felhalmozási és/vagy Plusz befektetési egységek terhére), ahol a Szerződő vagy Biztosított (ideértve a Társbiztosítottat is) megegyezik jelen biztosítás Szerződőjével vagy Biztosítottjával.

 

 1. A 441 jelű kockázati vagy 118 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra vonatkozó feltételek:

 

 1. A 441 jelű kockázati életbiztosítás legalább 96 000 Ft-os, kedvezményekkel nem csökkentett éves díjjal jön létre, függetlenül a választott díjfizetési gyakoriságtól.
 2. A 118 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kockázati díjrésze (beépített baleseti halál és a választott kiegészítő biztosítások fedezetének díja együttesen) legalább a megtakarítási díjrész 30%-a.

 

 1. A Bónusz mértéke és a jóváírás feltételei

 

 1. A bónusz jóváírásának feltétele: az egyszeri díj befizetése és az, hogy a szerződés az 1., 2. és 3. biztosítási évfordulón érvényben van. Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés az 1. pontban meghirdetett feltételekkel jött létre, úgy a bónusz jóváírásának további feltételei a 4. b) pontban találhatóak.

A bónusz alapja: a szerződés egyszeri díja. A Biztosító a bónusz alapot csökkenti a kockázatviselés kezdetétől az 1., 2. és 3. évfordulókig a Felhalmozási befektetési egységek terhére történt részleges visszavásárlással kivont összeggel (csökkentett bónusz alap). A Plusz befektetési egységek terhére végrehajtott részleges visszavásárlás nem csökkenti a jóváírás alapját.

A bónusz mértéke: az egyszeri díj 0,5%-a, Felhalmozási befektetési egységek terhére történt részleges visszavásárlás esetén a csökkentett bónusz alap 0,5%-a.

A jóváírás módja: A Biztosító a bónuszt a Szerződő számláján három alkalommal, az első, második és harmadik biztosítási évfordulót követő 20 napon belül, az évfordulót követő első értéknapra vonatkozó árfolyamon jóváírja.

A jóváírás a szerződésre utoljára beérkezett díj (egyszeri vagy eseti díj) különböző eszközalapokban történő elhelyezésének arányát figyelembe véve Felhalmozási befektetési egységekben történik.

Abban az esetben, ha a jóváírást megelőzően a Felhalmozási befektetési egységek terhére részleges visszavásárlás történt, akkor a jóváírás alapja a részleges visszavásárlással kivont összeggel megegyező mértékben csökken. A Plusz befektetési egységek terhére végrehajtott részleges visszavásárlás nem csökkenti a jóváírás alapját.

 1. Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés az 1. pontban meghirdetett feltételekkel jött létre, úgy a bónusz jóváírásának további feltételei:
  • A 738 vagy 748 jelű egyszeri díjas biztosítási szerződésen az 1., 2. és 3. biztosítási évfordulókon akkor történik meg a bónuszjóváírás, amennyiben jelen szerződéssel egyidőben az 1. pont feltételei szerint létrejött és érvényben lévő 441 jelű kockázati vagy 118 jelű befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés a bónusz jóváírásának időpontjában az annak megfelelő 1., 2. és 3. biztosítási évfordulón is érvényben van és díjjal rendezett.
  • Amennyiben az egyszeri díj "Átkötés"-ből került megfizetésre, úgy a 4. pont szerinti bónuszjóváírás a szerződésen nem történik.

 

A Tájékoztató nem teljes körű, a további feltételeket az NN Biztosító Zrt. 738 és 748 egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződései Különös Feltételei és azok 1. számú Mellékletei tartalmazzák, melyek 2017. 12. 16.-tól elérhetőek a Dokumentumtárban.

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN