Webtartalom-megjelenítő [Webtown]

Tájékoztatás eszközalap felfüggesztésről

Az NN Biztosító Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Fejlődő Európai Régió részvény eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét 2022.03.01-én a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 127. §. (1) bekezdése értelmében és a befektetők érdekeinek védelmében felfüggeszti (a továbbiakban: eszközalap felfüggesztés). 

A felfüggesztés oka

A Fejlődő Európai régió részvény eszközalap az NN (L) Emerging Europe Equity befektetési alapon (mögöttes alap) keresztüli befektetéssel valósítja meg a befektetési politikáját. Mivel a mögöttes befektetési alap Alapkezelője (NNIP) 2022.03.01-én felfüggesztette az NN (L) Emerging Europe Equity befektetési jegyeinek forgalmazását az orosz piacon megnövekedett kockázatok és az oroszországi tőkepiacokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése miatt, az eszközalap eszközei nagyrészben illikvid eszközzé váltak.

A felfüggesztéssel érintett eszközalapban nem lehetséges a kereskedés, a Biztosító nem teszi közzé a Fejlődő Európai Régió részvény eszközalap a 2022.03.01 napi piaci mozgásait tükröző árfolyamot, valamint nem hajtja végre azon rendelkezéseket, melyeket 2022.02.28-án 16:30 után kerültek leadásra, tekintettel arra, hogy a felfüggesztés miatt az ezen tranzakciók végrehajtásához szükséges árfolyam nem áll majd rendelkezésre. Ennek megfelelően az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt - a biztosítási díj felfüggesztett eszközalapról való átirányítása kivételével - a felfüggesztett eszközalapot érintő ügyfélrendelkezések - így különösen átváltás, rendszeres pénzkivonás, részleges visszavásárlás - nem teljesíthetőek. A biztosítási díj(ak) felosztásáról olyan átirányítással tudnak rendelkezni Ügyfeleink, amely nem tartalmaz felfüggesztett eszközalapot. 

A felfüggesztés végéig, de legfeljebb a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napig, amennyiben Ügyfelünk nem rendelkezik másképp, a felfüggesztett eszközalapba befolyó díjakat elkülönítetten, erre a célra létrehozott elkülönített számlán tartja nyilván a Biztosító.

Ha az eszközalap felfüggesztésének tartama a harminc napot meghaladja, akkor az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő harmincötödik napig a Biztosító tájékoztatja Ügyfeleit arról, hogy az elkülönítetten nyilvántartott és az eszközalap-felfüggesztés időtartama alatt beérkező díjat mely másik, fel nem függesztett eszközalapba irányítja át - azzal ellentétes ügyfélrendelkezés hiányában - az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő negyvenötödik naptól.

A felfüggesztés alatt esedékessé vált kifizetések rendezése

A felfüggesztés alatt esedékessé vált haláleseti kifizetések esetében a felfüggesztett eszközalapra vonatkozó kifizetés rész az utolsó ismert árfolyamon kerül meghatározásra. A felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében a teljesítendő szolgáltatásrész összeghatára biztosítottanként legfeljebb 30 millió forint.

Az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő tizenöt napon belül az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első ismert árfolyamon a Biztosító a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő haláleseti (kockázati) szolgáltatásrészt újra megállapítja, és amennyiben ez meghaladja a korábban erre kifizetett összeget, akkor a különbözetet utólag kifizeti. 

Az eszközalap felfüggesztésének tartama alatt a szerződésben meghatározott időpont elérése (lejárat) mint biztosítási esemény bekövetkezése vagy a szerződés teljes visszavásárlása esetében a Biztosító a szerződő fél számlája aktuális egyenlegének értékét a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek figyelmen kívül hagyásával állapítja meg. A Biztosító a fenti esetekben az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő tizenöt napon belül - amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama megállapítható- köteles a szerződő fél számláján a felfüggesztett eszközalap befektetési egységeiből nyilvántartott befektetési egységeknek az eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első ismert árfolyamán számított aktuális értékét vagy ugyanezen az árfolyamon a visszavásárlásra vonatkozó szerződéses rendelkezések szerinti összeget kifizetni.

Amennyiben az eszközalap-felfüggesztés megszüntetésekor az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama továbbra sem állapítható meg azért, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközök, akkor a biztosító az eszközalapot megszünteti, és az ügyfelekkel - a megszüntetéskori aktuális piaci helyzet alapulvételével - elszámol. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az eszközalap-felfüggesztés a szerződő fél díjfizetési kötelezettségét, a biztosító szolgáltatási kötelezettségét és költségeinek érvényesítését - a fentieket figyelembe véve - nem szünteti meg.

Az eszközalap felfüggesztés megszüntetéséről haladéktalanul tájékoztatjuk Ügyfeleinket honlapunkon!

Az eszközalap felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet és az eszközalap Letétkezelőjét.

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN