Tájékoztató az árfolyamokkal kapcsolatban

Tájékoztató

 • A weboldalunkon található tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. A tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az adatok, információk felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen - közvetlen vagy közvetett - jogi felelősség nem terheli a biztosítót. Az oldalon található adatok, információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos.
 • NN Biztosító kizárja felelősségét az itt feltüntetett adatok és információk bármely formájú és típusú további feldolgozásáért, azok további felhasználásáért és bármely formában történő további közzétételéért.
 • Különös gondot szenteltünk az adatok tartalmának, de annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért,
  a - kifejezett vagy vélelmezhető - tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. Az itt található tájékoztatást - előzetes értesítés nélkül - megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk.
 • Az itt olvasható információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak.
 • Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára.
 • A feltüntetett árfolyamok, hozamok nettó értékek, azaz az eszközalapokat terhelő alapkezelési díj levonásának hatását már tartalmazzák.
 • A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál.
 • Az eszközalapok - befektetési politikától függetlenül - befektetési kockázattal járnak, mely kockázatot szerződőként Ön viseli. 
 • Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. A kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét.
 • Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve, azok csupán tájékoztató jellegűek. A biztosításokról teljes körű információt az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint biztosítások különös feltételei tartalmaznak

További információ az eszközalapokról

 • Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt, kérjük, olvassa el az Eszközalap-tájékoztatót és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését.
 • Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap-tájékoztató tartalmazza, amit honlapunkon a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál (www.nn.hu/dokumentumtar).