vállalati megoldások - felhasználási feltételek

NN Vállalati online felület felhasználási feltételei

Jelen felhasználási feltételek megismerésével és elfogadásával a Felhasználó a fiókja aktiválását követően jogosulttá válik az NN Biztosító Zrt. (1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8., Cg.: 01-10-041574, a továbbiakban "Biztosító") NN Vállalati online felület szolgáltatásainak igénybevételére. A Biztosító szolgáltatásait a Felhasználó és Biztosító között fennálló csoportos biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételekben foglaltak szerint nyújtja.

1. NN Vállalati online szolgáltatások

NN Vállalati online felület szolgáltatásain a Biztosító az internet alapú, https://vallalati.nn.hu címen elérhető weboldalon található NN Vállalati online felület szolgáltatásait értik.

2. Hozzáférés a szerződésekhez

A Biztosító felhasználó alatt a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tevő csoportos biztosítási szerződés Szerződőjét érti.

A Felhasználó a felhasználói fiók aktiválását és a jelen felhasználási feltételek megismerését, elfogadását követően külön rendelkezés nélkül, a jelenlegi és esetleges jövőbeni csoportos biztosítási szerződéséhez, amelyben a Felhasználó Szerződő félként szerepel, igénybe veheti az NN Vállalati online felület szolgáltatásait.

Az NN Vállalati online felületen a felhasználói fiók aktiválását követően a Felhasználó az alábbi funkciókat ("szolgáltatások") érheti el:

 • megtekintheti a csoportos biztosítási szerződés adatait (különösen az ajánlat felvétel során megadott cégadatokat),
 • biztosított személyek személyes adatainak megtekintése: név, nem, születési dátum, anyja neve, állandó lakcíme
 • új biztosítottakat vehet fel biztosítotti csoportokba,
 • törölhet biztosítottakat a biztosítotti csoportokból.

3. Hatályba lépés, megszűnés

A Felhasználó a jelen felhasználási feltételek elfogadását és a felhasználói fiók aktiválását követően használhatja az NN Vállalati online felületet. A felhasználói fiók aktiválásának feltétele a Nyilatkozat az elektronikus kommunikációról és az elektronikus aláírásról jogi személyek részére a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításhoz (továbbiakban: "Nyilatkozat") Felhasználó általi aláírása és Biztosító részére történő megküldése, amelynek során a Biztosító a Felhasználót azonosítja.

A szolgáltatáshoz való jog és a Felhasználói azonosítók megszűnnek:

 • a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Biztosító jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Felhasználó ez irányú írásbeli kérelmével,
 • továbbá, ha a Felhasználó csoportos biztosítási szerződése megszűnik

4. Azonosítók, belépés

A Felhasználó képviseletére jogosult személy(ek) a Nyilatkozaton megjelöli(k) azt az e-mail címet, amelyre a Biztosító elektronikus kommunikációját kéri(k). A csoportos szerződés létrejöttekor a Biztosító a megadott e-mail címre aktiválási kódot küld, amellyel a Felhasználó aktiválhatja az NN Vállalati online felületen a felhasználói fiókját és beállíthatja a jelszavát.

A Felhasználó email címe és jelszava megadása után, a "Belépés" gombra kattintást követően adja meg azt a megerősítő kódot, amit a Nyilatkozaton feltüntetett email címre küld el a Biztosító.

Ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, új jelszót az NN Vállalati online felület oldalán igényelhet az "Elfelejtettem a jelszavam" szövegre kattintva, e-mail címe beírásával. Ez után a Biztosító egy megerősítő e-mailt küld. Az e-mailben jelzett linkre kattintással új jelszó állítható be az NN Vállalati online felületen.

A szerződés megkötése során javasolt olyan e-mail cím megadása, amely nem kizárólagosan személyhez kötött, hanem elérhető folyamatosan a Szerződő részére.

A megadott e-mail cím módosításához új Nyilatkozat az elektronikus kommunikációról és az elektronikus aláírásról jogi személyek részére a Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításhoz kitöltése szükséges.

A Nyilatkozatban a Szerződő képviseletére jogosult személy(ek) vállalják, hogy a felhasználói fiók hozzáféréséhez szükséges információkat megfelelő biztonsággal kezelik. A Biztosító kizárja a felelősségét a Felhasználó általi adatátadásokkal kapcsolatban.

5. Biztonság

Annak érdekében, hogy a Biztosító megóvja az NN Vállalati online felületet és Felhasználóit a birtokában lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől:

5.1.Hogyan segíti az SSL használata adatai védelmét?

A Biztosító a Felhasználó adatait bizalmasan kezeli, és az internetes kapcsolat során titkosított adatátvitelt biztosít (SSL-csatorna).

Az SSL titkosítja a Felhasználó számítógépe és az NN Vállalati online felület közötti kapcsolatot, és ezáltal megakadályozza azt, hogy mások (például internetkávézók, internetszolgáltatók vagy éppen Wi-Fi-hotspotok) is láthassák a Felhasználó bejelentkezési adatait.

A biztonságos adatkapcsolatot a böngésző címsorában a https:// kezdetű címzés  (az "s" betű a biztonságos adatkapcsolat jele), valamint a Böngésző jobb alsó sarkában található lakat ikon jelzi (erre kattintva tekinthető meg a tanúsítvány). A Netlock Kft. által kiállított szerver-tanusítvány garantálja, hogy a Felhasználó adatai elküldése során a Biztosító szerverével áll kapcsolatban.

5.2.E-mailek küldése, felelősségi szabályok

A Biztosító e-mail üzenetet minden esetben a noreply@nn.hu e-mail címről küld. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy minden esetben meg kell bizonyosodnia a levél küldőjéről. A Biztosító által megküldött e-mailekben található kattintható gombokon elhelyezett linkeket a következő módon lehet megvizsgálni. Arra az egér jobb gombjával kattintva a Felhasználó kiválasztja a "copy hyperlink", vagy "link másolása" feliratot, majd ezt a szöveget bemásolja egy új szöveges dokumentumba. A link elérési útja minden esetben így kell, hogy kezdődjön: https://........nn.hu/... Minden egyéb esetben a Felhasználó adathalász linkkel találkozhatott. A Biztosító kéri, hogy ez utóbbi esetet minden esetben jelentse be a Felhasználó haladéktalanul a Biztosító részére a biztonsag@nn.hu e-mail címre.

A Felhasználó tudomással bír arról, hogy az e-mail fogadására szolgáló eszköz, fiók alkalmasságáról a Felhasználó köteles meggyőződni és tőle minden elvárhatót megtenni azért, hogy az eszköz, fiók ne kerüljön illetéktelen harmadik félhez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Biztosító az e-mail üzeneteket mindenfajta titkosítás, rejtjelezés nélkül küldi, amelyre a Felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárulását adja annak tudatában, hogy lehetséges, hogy a nem titkosított, rejtjelezett e-mail üzenet nem nyújt megfelelő védelmet illetéktelen harmadik fél jogosulatlan adatszerzésével szemben. Felhasználó kifejezetten kijelenti és tudomásul veszi jelen felhasználási feltételek elfogadásával, hogy az e-mail üzenet útján való biztosítási titkot képező információ küldésével kapcsolatos, jogosulatlan biztosítási titok megszerzéséért a Biztosító a felelősségét teljes körűen kizárja.

5.3.A Felhasználó általi biztonságos ügyintézés

Az NN Vállalati online felület szolgáltatás biztonságos használata a Felhasználó felelőssége is. Ha a szolgáltatás igénybevételére használt eszköz megfertőződik, vírus vagy más rosszindulatú program települ rá, akkor az a szolgáltatási műveletek biztonságát is fenyegetheti.

Tegye biztonságossá számítógépét:

 • Gondoskodjon az operációs rendszerhez, az Internet böngészőhöz és egyéb szoftvereihez kiadott biztonsági frissítések rendszeres telepítéséről. Használja az automatikus frissítési funkciót, amennyiben ez lehetséges. Ezzel megelőzhető, hogy a vírusok és egyéb rosszindulatú programok a rendszer ismert biztonsági sérülékenységeinek kihasználásával férkőzzenek be az Ön által használt eszközre.
 • Telepítsen vírusirtó szoftvert, frissítse rendszeresen és gondoskodjon annak folyamatos működéséről!
 • Használjon tűzfalat, hogy megakadályozza a nem kívánatos hozzáférést számítógépéhez!
 • Ha vezeték nélküli hálózatot használ, gondoskodjon a biztonságos beállításokról. (Ne használjon WEP titkosítást, hanem WPA2-t, használjon hosszú, véletlenszerűen választott jelszót, stb.)
 • Használjon spyware- és malware (kémprogramok, kártékony szoftverek elleni) szűrő programot!
 • Csak megbízható forrásból telepítsen programot a gépére, mobil eszközére
 • Mobil eszközének háttértárait titkosítsa, használjon képernyőzárat és jelszót a feloldáshoz

Az NN Vállalati online felületet körültekintően érje el:

 • A szolgáltatást lehetőség szerint olyan eszközről használja, amely az Ön felügyelete alatt áll.
 • Ne jelentkezzen be az NN Vállalati online felületre pl. netkávézóból vagy nyilvános, másokkal közösen használt gépről
 • Mindig jelentkezzen ki a szolgáltatásból, zárja be a böngészőt, ha befejezte az online ügyintézést
 • az NN Vállalati online felülettel való kapcsolat idejére zárjon be minden más Internet kapcsolatot

5.4. Tűzfal

A Biztosító az adatok biztonságos tárolását és feldolgozását a vonatkozó törvényi jogszabályi előírások szerint végzi. A tárolt adatokat úgy védi, hogy tűzfalon, biztonsági és azonosítási eljárásokon keresztül érhetők csak el ezek az adatok. A tűzfal folyamatosan ellenőrzi az NN Vállalati online felületen történő felhasználói tevékenységeket, ha gyanús tevékenységet talál, akkor leállítja a kapcsolatot a Felhasználó és a Biztosító szervere között.

6. Titoktartás, felelősség

A Biztosító mindent megtesz azért, hogy az NN Vállalati online felület a lehető legbiztonságosabb legyen - ehhez azonban a Felhasználó elővigyázatosságára, közreműködésére is szükség van.

Fontos tudni, hogy a Biztosító nem vizsgálja, és nem felügyeli az Internet működését, annak biztonságáért nem felelős.

A Felhasználó vállalja és felelős azért, hogy a biztosításra vonatkozó információt (pl. a csoportos biztosítási szerződés adatai), rendelkezési jogosultságait és azonosítóit illetéktelen személyek előtt titokban tartsa.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az NN Vállalati online felület illetéktelen személyek általi hozzáféréséből eredő károkért a Biztosító nem vállal felelősséget.

6.1. Jelszó és azonosítók kezelése

A Felhasználónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az aktiválás során megadott e-mail címéhez ne férjenek hozzá illetéktelen személyek. A Felhasználó köteles továbbá arra is, hogy az aktiválás során beállított jelszót, illetve az email-címre küldött megerősítő kódot titkosan kezelje.

A Felhasználó továbbá vállalja, hogy mindent megtesz az NN Vállalati online felület biztonságos alkalmazása érdekében (például nem készít feljegyzést sem telefonján, sem számítógépén, sem papíralapon, amely illetéktelen személy birtokába kerülve lehetővé teszi a belépést a Felhasználó nevében, illetve az NN Vállalati online felületen nem engedélyezi a böngésző által a jelszó tárolását, a Felhasználó a számítógépén a biztonságos alkalmazásokat [így pl. vírusirtó, tűzfal] használ).

A Felhasználó köteles a Biztosítót haladéktalanul értesíteni, és a jelszavát lecserélni, ha alapos gyanú merül fel, hogy a Felhasználó fiókjához bármilyen módon hozzáférhet illetéktelen személy (így például trójai program vagy egyéb vírus támadta meg a számítógépét, adathalász típusú e-mail érkezett a Felhasználó e-mail címére, jogosulatlan belépési kísérletek történtek a Felhasználó e-mail fiókjában). Amennyiben Biztosítónál merül fel alapos gyanú az illetéktelen hozzáférésre vonatkozóan, a Felhasználó védelme érdekében a Biztosító jogosult a Felhasználó egyidejű értesítése mellett az NN Vállalati online felülethez való hozzáférést ideiglenesen letiltani. Az ideiglenes letiltás csak a Felhasználó írásbeli hozzájárulásával oldható fel.

7. Felhasználói útmutató

Az NN Vállalati online felület működéséről szóló Felhasználói útmutató hatályos változata a https://www.nn.hu/vallalati/felhasznalasi-utmutato oldalon található.

8. Elérhetőség, a szolgáltatás szüneteltetése, módosítása

Az NN Vállalati online felület szolgáltatásai 0-24 órában rendelkezésre állnak a Felhasználó részére. A Biztosító fenntartja a jogot, hogy az NN Vállalati online felület szolgáltatásait csak korlátozottan tudja biztosítani, illetve azokat bármikor egyoldalúan módosíthatja, új funkciókkal bővítheti, vagy bármely funkciót megszüntetheti. A Biztosító az NN Vállalati online felület felhasználási feltételeit bármikor egyoldalúan módosíthatja. A változásokat a Biztosító az www.nn.hu-n teszi közzé.

9. Egyéb rendelkezések

Az NN Vállalati online felületen elérhető szolgáltatások igénybevételéért a Felhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli.

A Biztosító az ügyfelei adatait bizalmasan kezeli, és az internetes kapcsolat során titkosított adatátvitelt biztosít (SSL-csatorna).

A Biztosító tevékenységétől független szolgáltatók (így pl. az internetszolgáltatók) által okozott kárért nem felel, és így különösen nem vállal felelősséget az internethálózatban bekövetkezett műszaki hibákból bekövetkezett károkért.

A Biztosító nem vállal felelősséget a szolgáltatások nyújtása során az NN Vállalati online felület működésével kapcsolatban felmerülő technikai hibákért.

Adatvédelmi kérdésekben a Biztosító adatvédelmi szabályzata ("Adatvédelmi Szabályzat") az irányadó. Az Adatvédelmi Szabályzat hatályos változata a www.nn.hu/adatvedelmi-szabalyzat oldalon található.