Tájékoztatás a Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap befektetési politikájának eszközösszetétel megváltozása miatti módosulásáról

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befektetési egységekhez kötött

  • 128 jelű Vista rendszeres díjas,
  • 728 jelű Vista egyszeri díjas és
  • 748 jelű egyszeri díjas

életbiztosítási szerződésekhez, továbbá a 

  • 168 jelű Motiva rendszeres díjas

nyugdíjbiztosítási szerződéshez választható Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap (a továbbiakban: Eszközalap) befektetési politikája az eszközösszetétel módosulása miatt 2023. november 15-én megváltozik. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A változás oka, hogy az Eszközalap befektetési politikáját jelenleg megvalósító mögöttes befektetési alap – Goldman Sachs Global Health Care Equity luxemburgi alap euróban jegyzett (euróra fedezett) befektetési jegy osztálya (ISIN kód: LU1078609598) – 2023. december 6-i hatállyal beolvad a Goldman Sachs Global Social Impact Equity befektetési alapba (Átvevő alap). Az Átvevő alap és a jelenlegi mögöttes alap befektetési célja és politikája jelentősen eltér. Ennek következtében az Eszközalap befektetési politikáját az összeolvadás hatálybalépését követően az Átvevő alap nem fedi le. A mögöttes alap megfelelőségének megváltozása miatt szükséges az Eszközalap mögöttes alapjának cseréje annak érdekében, hogy az Eszközalap befektetési politikája változatlanul megvalósulhasson.

Mi változik?

Az Eszközalap a befektetési politikáját a jövőben a BGF World Healthscience Fund Class I2 luxemburgi befektetési alap euróban jegyzett (euróra fedezett) befektetési jegy osztályán (ISIN kód: LU2178160680) (a továbbiakban: új mögöttes alap) keresztül valósítja meg. Ennek eredményeképpen megváltozik az Eszközalap eszközösszetétele. Az új mögöttes alap folyó költsége 0,80%.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Eszközalap összetétele a befektetett eszközök cseréje miatt átmenetileg eltérhet a befektetési politikában rögzítettől. Az átmeneti időszak alatt az Eszközalap nagyobb mértékű likvid eszközt tartalmazhat.

Ami nem változik

Az Eszközalap befektetési politikája egyebekben nem változik. Az Eszközalap célkitűzése továbbra is az, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el a világ bármely országának részvénypiacán található, illetve bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe történő befektetésekkel, amelyek aktív tevékenységet folytatnak az egészségügyi szektorban. Ez többek között a következő iparágakban tevékenykedő vállalatokat érinti: egészségügyi berendezések és szolgáltatások, gyógyszerek és biotechnológiai termékek fejlesztése, előállítása és terjesztése. Az Eszközalap célkitűzéseit mögöttes alapon keresztül valósítja meg.

Az Eszközalap devizaneme euró, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, azonban az így keletkezett devizakockázatot fedezi (kezeli) az Eszközalap (közvetett vagy közvetlen módon), azaz az Eszközalap befektetési teljesítményét/hozamát – sem kedvező, sem kedvezőtlen irányban – nem befolyásolja a különböző devizákban elhelyezett befektetések euróval szembeni árfolyam-alakulása.

Az Eszközalap referenciaindexe, kockázati besorolása, alapkezelési díja/vagyonarányos költsége változatlan (évi 1,70%).

Az Eszközalap megcélzott ügyfélköre és célkitűzése, továbbá a kockázati jellemzői a mögöttes alap változásával nem módosulnak. Az Eszközalap választását továbbra is akkor érdemes megfontolnia, ha a befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy ha Ön kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is!

Teendők a befektetési politika módosításával kapcsolatban

Nincs teendője, ha az Eszközalap a megváltozott eszközösszetétellel (az új mögöttes befektetési alappal) továbbra is megfelelő Önnek. 

Az Ön teendője, ha az Eszközalap az új mögöttes alappal nem felel meg:

  1. Amennyiben az Eszközalap nem felel meg befektetési céljainak és kockázatvállalási hajlandóságának, mindössze annyi a teendője, hogy átváltja befektetési egységeit ebből az eszközalapból a szerződéséhez elérhető egyéb eszközalapok valamelyikébe.
  2. Ehhez az átváltáshoz az évente rendelkezésre álló ingyenes lehetőségek mellé további egy ingyenes átváltási lehetőséget biztosítunk Önnek 2023. november 15. 16:30 és 2024. január 15. 16:30 között. (Egy átváltásnak az egy megbízásban adott rendelkezések minősülnek.)
  3. Ha Önnek olyan rendelkezése van érvényben, amely alapján a rendszeres vagy eseti díjait részben vagy egészben az érintett eszközalapba kérte korábban befektetni, ezt nagyon egyszerűen, egy új átirányítási, vagy új eseti díj megosztásról szóló megbízással módosíthatja.
  4. A rendelkezések megadásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az Ön rendelkezése bármely munkanapon 16:30 után érkezik be székhelyünkre, akkor úgy tekintjük, mintha az a következő munkanapon érkezett volna.
  5. Az átváltást, átirányítást elvégezheti, illetve az eseti díjak felosztására vonatkozó nyilatkozatát megteheti az NN Direkt online ügyfélszolgálati portálon vagy írásbeli rendelkezését elküldheti postán (1364 Budapest, Pf. 247) társaságunk részére. AVDH szolgáltatással hitelesített nyilatkozatát elküldheti részünkre e-mailen a biztosito@nn.hu vagy nn@nn.hu e-mail címre küldött e-mailhez csatoltan. Az átváltáshoz, átirányításhoz, eseti díj felosztásához szükséges nyomtatványok letölthetők honlapunkon a Dokumentumtárból, az Ügyfélszolgálati dokumentumok menüpontban: www.nn.hu/dokumentumtar

Hol talál további információt az eszközalapjainkról?

Az NN Biztosító eszközalapjainak múltbéli teljesítményéről a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon tájékozódhat, az eszközalapok befektetési politikájáról és a kockázatokról pedig a „B” jelű Eszközalap-tájékoztatóban olvashat részletesen, amit honlapunkon (www.nn.hu), a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál.

Kérjük, tájékozódjon a befektetési politikákról, az eszközalapok kockázatairól, és ennek ismeretében döntsön befektetési portfóliójának összetételéről.

Az NN Biztosító online ügyfélszolgálati portálján, az NN Direkten tájékozódhat a befektetésének aktuális értékéről és biztosítási szerződésének aktuális szolgáltatásáról.

További információért látogasson el honlapunkra a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu) vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN