Tájékoztatás az Európai ingatlancégek részvény eszközalapja befektetési politikájának módosulásáról

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befektetési egységekhez kötött

  • 007 jelű Univerzál rendszeres díjas,
  • 008 jelű Élet Plusz rendszeres díjas,
  • 009 jelű Csemete rendszeres díjas,
  • 707 jelű Bónusz egyszeri díjas és
  • 717 jelű Hollandus egyszeri díjas

életbiztosítási szerződésekhez választható Európai ingatlancégek részvény eszközalapja (a továbbiakban: Eszközalap) befektetési politikája az eszközösszetétel módosulása miatt 2023. november 15-én megváltozik. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A változás oka, hogy az Eszközalap befektetési politikáját jelenleg megvalósító mögöttes befektetési alap – Goldman Sachs Europe Real Estate Equity luxemburgi alap euróban jegyzett befektetési jegy osztálya (ISIN kód: LU0191250173) – 2023. december 6-i hatállyal beolvad a Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) befektetési alapba (Átvevő alap). Az Átvevő alap és a jelenlegi mögöttes alap befektetési célja és politikája jelentősen eltér.

Ennek következtében az Eszközalap befektetési politikáját az összeolvadás hatálybalépését követően az Átvevő alap nem fedi le. A mögöttes alap megfelelőségének megváltozása miatt szükséges az Eszközalap mögöttes alapjának cseréje annak érdekében, hogy az Eszközalap befektetési politikája változatlanul megvalósulhasson.

Mi változik?

Az Eszközalap a befektetési politikáját a jövőben az Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (ISIN kód: LU0489337690) euróban jegyzett tőzsdén kereskedett befektetési alapon (a továbbiakban: új mögöttes alap) keresztül valósítja meg. Ennek eredményeképpen megváltozik az Eszközalap eszközösszetétele. Az új mögöttes alap folyó költsége 0,33%.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Eszközalap összetétele a befektetett eszközök cseréje miatt átmenetileg eltérhet a befektetési politikában rögzítettől. Az átmeneti időszak alatt az Eszközalap nagyobb mértékű likvid eszközt tartalmazhat.

Ezzel együtt megváltozik az Eszközalap referenciaindexe is. Az új referenciaindex neve: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Total Return Index, amely az európai tőzsdén jegyzett ingatlanalapok (REIT) és ingatlantársaságok részvényeinek a teljesítményét követi le. Az index földrajzilag és ingatlantípus szerint is jól diverzifikált. Az új mögöttes alap szintén az új referenciaindexet követi le.

Ami nem változik

Az Eszközalap befektetési politikája egyebekben nem változik. Az Eszközalap célkitűzése továbbra is minél nagyobb tőkenövekmény és osztalékjövedelem elérése az európai országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe történő befektetés által, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. Az Eszközalap célkitűzéseit befektetési alap(ok)on keresztül valósítja meg.

Az Eszközalap devizaneme forint, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért a forint árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.

Az Eszközalap kockázati besorolása, alapkezelési díja/vagyonarányos költsége változatlan (évi 0,90%).

Az Eszközalap megcélzott ügyfélköre és célkitűzése, továbbá a kockázati jellemzői a mögöttes alap változásával nem módosulnak. Az Eszközalap választását továbbra is akkor érdemes megfontolnia, ha a befektetésének megcélzott időtávja legalább 10 év, vagy ha Ön legalább mérsékelten kockázatkedvelő befektető. Ne válassza ezt az eszközalapot, ha nem készült fel arra, hogy befektetésének értéke (elsősorban rövid távon) csökkenhet is!

Teendők a befektetési politika módosításával kapcsolatban

Nincs teendője, ha az Eszközalap a megváltozott befektetési politikával továbbra is megfelelő Önnek. 

Az Ön teendője, ha az Eszközalap az új befektetési politikával nem felel meg:

  1. Amennyiben az Eszközalap nem felel meg befektetési céljainak és kockázatvállalási hajlandóságának, mindössze annyi a teendője, hogy átváltja befektetési egységeit ebből az eszközalapból a szerződéséhez elérhető egyéb eszközalapok valamelyikébe.
  2. Ehhez az átváltáshoz az évente rendelkezésre álló ingyenes lehetőségek mellé további egy ingyenes átváltási lehetőséget biztosítunk Önnek 2023. november 15. 16:30 és 2024. január 15. 16:30 között. (Egy átváltásnak az egy megbízásban adott rendelkezések minősülnek.)
  3. Ha Önnek olyan rendelkezése van érvényben, amely alapján a rendszeres vagy eseti díjait részben vagy egészben az érintett eszközalapba kérte korábban befektetni, ezt nagyon egyszerűen, egy új átirányítási, vagy új eseti díj megosztásról szóló megbízással módosíthatja.
  4. A rendelkezések megadásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az Ön rendelkezése bármely munkanapon 16:30 után érkezik be székhelyünkre, akkor úgy tekintjük, mintha az a következő munkanapon érkezett volna.
  5. Az átváltást, átirányítást elvégezheti, illetve az eseti díjak felosztására vonatkozó nyilatkozatát megteheti az NN Direkt online ügyfélszolgálati portálon vagy írásbeli rendelkezését elküldheti postán (1364 Budapest, Pf. 247) társaságunk részére. AVDH szolgáltatással hitelesített nyilatkozatát elküldheti részünkre e-mailen a biztosito@nn.hu vagy nn@nn.hu e-mail címre küldött e-mailhez csatoltan. Az átváltáshoz, átirányításhoz, eseti díj felosztásához szükséges nyomtatványok letölthetők honlapunkon a Dokumentumtárból, az Ügyfélszolgálati dokumentumok menüpontban: www.nn.hu/dokumentumtar

Hol talál további információt eszközalapjainkról?

Az NN Biztosító eszközalapjainak múltbéli teljesítményéről a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon tájékozódhat, az eszközalapok befektetési politikájáról és a kockázatokról pedig a „C” jelű Eszközalap-tájékoztatóban olvashat részletesen, amit honlapunkon (www.nn.hu), a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál.

Kérjük, tájékozódjon a befektetési politikákról, az eszközalapok kockázatairól, és ennek ismeretében döntsön befektetési portfóliójának összetételéről.

Az NN Biztosító online ügyfélszolgálati portálján, az NN Direkten tájékozódhat a befektetésének aktuális értékéről és biztosítási szerződésének aktuális szolgáltatásáról.

További információért látogasson el honlapunkra a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu) vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN