Tájékoztatás a Fejlődő európai régió részvény eszközalap felfüggesztésének megszüntetéséről és az eszközalap megszüntetéséről

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befektetési egységekhez kötött 

  • 017 jelű Erasmus/Európa mosolya/Euro Prémium rendszeres díjas,
  • 027 jelű Euro Alap rendszeres díjas,
  • 077 jelű Euro superior/Európa hűsége/Genion rendszeres díjas,
  • 727 jelű Euro Alap egyszeri díjas,
  • 037 jelű Kronosz rendszeres díjas,
  • 047 jelű rendszeres díjas, garantált és
  • 087 jelű Kairosz rendszeres díjas, garantált

életbiztosítási szerződésekhez választható Fejlődő európai régió részvény eszközalap (továbbiakban: eszközalap) felfüggesztését Társaságunk a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 127. § (7) és (8) bekezdése alapján 2024. március 2-án megszüntette, és ezzel egyidejűleg az eszközalapot megszüntette.

Előzmények:

Korábbi közleményünkben már beszámoltunk arról, hogy az NN Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a Bit. 127. § (1) bekezdése értelmében és a befektetők érdekeinek védelmében 2022. március 1-jén felfüggesztette a Fejlődő európai régió részvény eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), majd a felfüggesztést Társaságunk élve a Bit.-ben meghatározott lehetőséggel további egy évvel, 2024. március 1-jéig meghosszabbította.

Az eszközalap-felfüggesztés oka, hogy az eszközalap mögöttes befektetési alapjának (korábban: NN (L) Emerging Europe Equity, átnevezést követően: Goldman Sachs Emerging Europe Equity) Alapkezelője (korábban: NNIP, 2023. márciusától: Goldman Sachs Asset Management) az orosz piacon megnövekedett kockázatok és az oroszországi tőkepiacokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése miatt felfüggesztette a mögöttes befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazását.

Az azóta eltelt időszakban a mögöttes befektetési alap Alapkezelője a befektetési alap nettó eszközértékének többségi hányadát (az orosz tőkepiaci kitettségtől mentes részt) értékesítette, és az ezen eszközök felszámolásából származó bevételt a befektetési alap tulajdonosainak – így a Biztosító számára is – kifizette. 

Ezen likvid rész ügyfeleknek történő visszajuttatása érdekében a Biztosító megvizsgálta a jogszabályi környezet adta lehetőségeket. Azokkal élve, az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartásával, 2023 júliusában biztosította a felfüggesztett eszközalapban elhelyezett egységek utolsó ismert értékének több mint 80 százalékához történő hozzáférést. 

Az eszközalap befektetési egységeinek fennmaradó, az orosz tőkepiaci kitettséggel érintett (illikvid) része továbbra is a felfüggesztett eszközalapban maradt.

Elszámolás:

Az eszközalap megszüntetésének időpontjában, annak illikvid eszközeinek értéke (a mögöttes befektetési alap árfolyama) továbbra sem állapítható meg, így a Fejlődő európai régió részvény eszközalap megszüntetéskori elszámolási árfolyama 0,00000 euró.

Amennyiben az oroszországi tőkepiachoz való hozzáférés lehetővé válik és az eszközalap mögöttes befektetési alapjának Alapkezelője az értékesített (orosz) instrumentumok ellenértékét a Befektetők részére kifizeti a megszüntetéstől számított 5 éven belül, azaz 2029. március 1-jéig, akkor a Biztosító elszámol az érintett ügyfelekkel abban az esetben, ha a kifizetendő összeg a Biztosító elszámoláskor érvényes belső szabályzatában meghatározott összeghatárt (jelenleg 5 euró) eléri. Fontos azonban kiemelnünk, hogy sem a Biztosítónak, sem a mögöttes befektetési alap Alapkezelőjének nincs ráhatása az Oroszország és Ukrajna közötti háborúhoz kapcsolódó szankciókra és ennek következtében arra sem, hogy az érintett eszközökkel jelenleg nem lehet kereskedni. A Biztosító továbbra sem tud garanciát vállalni arra, hogy befolyhat-e ezen instrumentumokból olyan összeg, ami a további kifizetés alapját képezhetné.

A fentiekről a Biztosító tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot, mint felügyeleti szervet és az eszközalap Letétkezelőjét.

Kérdése van?

További információért látogasson el honlapunkra, a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu), vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN