Tájékoztatás a Fejlődő európai régió részvény eszközalap likvid-illikvid eszközeinek szétválasztásáról

Mint ahogyan arról korábban tájékoztatást adtunk, az NN Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 127. § (1) bekezdése értelmében és a befektetők érdekeinek védelmében 2022. március 1-jén felfüggesztette a Fejlődő Európai Régió részvény eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), majd a felfüggesztést további egy évvel, 2024. március 1-jéig meghosszabbította. A felfüggesztett eszközalap a befektetési politikáját mögöttes befektetési alapon keresztül valósította meg. Az eszközalap-felfüggesztés oka, hogy a Fejlődő Európai Régió részvény eszközalap mögöttes befektetési alapjának (korábban: NN (L) Emerging Europe Equity, átnevezést követően: Goldman Sachs Emerging Europe Equity, ISIN kód: LU0109225184) Alapkezelője (korábban: NN Investment Partners B.V., 2023 márciusától: Goldman Sachs Asset Management B.V.) az orosz piacon megnövekedett kockázatok és az oroszországi tőkepiacokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése miatt felfüggesztette a kapcsolódó befektetési jegyek forgalmazását.

Az elmúlt időszakban a mögöttes befektetési alap vagyonának többségi hányada (a nem orosz piaci kitettség) értékesítésre került és az eladásból származó összeget az Alapkezelő a befektetési alap tulajdonosainak – így a Biztosító számára is – kifizette. A Biztosító lehetőséget keresett arra, hogy a megkapott likvid rész, illetve a felfüggesztett eszközalapban elhelyezett egységek közel háromnegyede az Ügyfelek számára is hozzáférhetővé váljon.  Ezért a Fejlődő Európai Régió részvény eszközalapból 2023. július 20-án átváltást indítottunk, amellyel az Ügyfelek befektetéseinek likviddé vált részét a 2023. június 1-jén indult Fejlődő piaci részvény ESG eszközalap – D egységeire váltottuk át (továbbiakban: Átvevő eszközalap).

Az átváltott, likvid egységek aránya: 72,78%

Az Átvevő alapba történő átváltás a következő vételi árfolyamon történt: 1,01817 EUR/egység

Az Átvevő eszközalap bemutatása

Fejlődő piaci részvény ESG eszközalap – D eszközalap

Kockázati szint: 6

Ajánlott minimális befektetési időtáv: 10 év

Befektetési politika: Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el olyan mögöttes alap(ok)on keresztül, amely(ek) a fejlődő országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fektet(nek). A mögöttes alap(ok) kiválasztásakor az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak való megfelelés is szerepet játszik. Az eszközalap devizaneme euró, azonban a végső befektetések eltérő devizanemben valósulnak meg, ezért az euró árfolyamának alakulása befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.

Mögöttes befektetési alap: Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund luxemburgi befektetési alap euróban jegyzett befektetési jegy osztálya. ISIN: LU2459131921

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Átvevő eszközalap a felfüggesztett eszközalaphoz képest hasonló, de mégis kis mértékben eltérő befektetési politikát követ, amely nem feltétlenül felel meg az Ön kockázatvállalási hajlandóságának és befektetési céljainak, valamint nem tekinthető kockázatmentes befektetésnek. Az eszközalapról szóló részletes tájékoztatást, ideértve annak kockázatait is, a D jelű Eszközalap-tájékoztató tartalmazza, amelyet a www.nn.hu honlapon, a Dokumentumtárban megtalál.

Teendők az átváltással kapcsolatban

Nincs teendője, ha a Fejlődő piaci részvény ESG eszközalap – D továbbra is megfelelő Önnek.

Ha a Fejlődő piaci részvény ESG eszközalap – D nem felel meg Önnek:

Amennyiben az Átvevő eszközalap nem felel meg befektetési céljainak és kockázatvállalási hajlandóságának, az ebből történő átváltás érdekében mindössze annyi a teendője, hogy megküldi az Ön által választott eszközalapba vagy eszközalapokba történő átváltási rendelkezését. Amennyiben rendelkezése 2023. szeptember 29., 16:30-ig beérkezik Társaságunkhoz, úgy ehhez egy költségmentes átváltási lehetőséget biztosítunk Önnek, amely természetesen nem csökkenti a Különös Szerződési Feltételekben, illetve a Mellékletében szereplő, még meglévő költségmentes átváltási lehetőségeinek számát. Ezen időpontot követő átváltásra és annak költségére a Különös Szerződési Feltételek és a Mellékletében szereplő szabályok az irányadóak. A rendelkezések megadásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az Ön rendelkezése bármely munkanapon 16:30 után érkezik be székhelyünkre, akkor úgy tekintjük, mintha az a következő munkanapon érkezett volna.

A lejáratot követően tartamhosszabbított/díjmentesített szerződések esetében nincs lehetőség az átváltásra.

Teendők a felfüggesztett eszközalappal kapcsolatban

Az érintett Ügyfelek szerződése a fent leírt átváltás ellenére továbbra is tartalmaz a felfüggesztett eszközalapban elhelyezett és az oroszországi tőkepiacokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése miatt jelen helyzetben továbbra is illikvid egységeket. A Fejlődő Európai Régió részvény eszközalap a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 127. § (1) bekezdése értelmében továbbra is felfüggesztett eszközalap marad 2024. március 1-jéig.

Amennyiben az eszközalap-felfüggesztés megszüntetésekor az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama továbbra sem állapítható meg azért, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközök, akkor a biztosító az eszközalapot megszünteti, és az Ügyfelekkel – a megszüntetéskori aktuális piaci helyzet alapulvételével – elszámol. Az eszközalap-felfüggesztés megszüntetéséről haladéktalanul tájékoztatjuk Ügyfeleinket honlapunkon és írásban.

További fontos tudnivalók

Felhívjuk figyelmét, hogy a lejáratot követő tartamhosszabbítási/díjmentesítési rendelkezés esetén az eszközalap felfüggesztés ideje alatt az érintett szerződésre tranzakciót technikai okok miatt nem tudunk bejegyezni!

Ez azt jelenti, hogy a Szerződő nem kezdeményezhet átváltást, részleges visszavásárlást vagy visszavásárlást a fel nem függesztett eszközalap(ok)ra vonatkozóan sem, mivel tartamhosszabbítás és díjmentesítés esetén nemcsak a felfüggesztett eszközalap érintett, hanem az egész szerződés. A szerződésre kizárólag a felfüggesztés megszűnését követően lehet átváltásra, részleges visszavásárlásra vagy visszavásárlásra vonatkozó Szerződői rendelkezést bejegyezni.

Hol talál információt eszközalapjainkról?

Az NN Biztosító eszközalapjainak múltbéli teljesítményéről a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon tájékozódhat, az eszközalapok befektetési politikájáról és a kockázatokról pedig a D jelű Eszközalap-tájékoztatóban olvashat részletesen, amit honlapunkon (www.nn.hu), a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál.

Kérjük, tájékozódjon a befektetési politikákról, az eszközalapok kockázatairól, és ennek ismeretében döntsön befektetési portfóliójának összetételéről.

Az NN Biztosító online ügyfélszolgálati portálján, az NN Direkten tájékozódhat a befektetésének aktuális értékéről és biztosítási szerződésének aktuális szolgáltatásáról.

Kérdése van?

További információért látogasson el honlapunkra, a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu), vagy forduljon bizalommal az NN biztosítási tanácsadójához!

Ossza meg az ismerőseivel is
Kövessen minket a facebook-on is
NN