Hivatalos cégadatok

A cég elnevezése: NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A cég rövidített elnevezése: NN Biztosító Zrt.
A cég székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
A cég alaptőkéje: 5 435 millió (azaz ötmilliárd-négyszázharmincötmillió) forint
A cég adószáma: 10492033-2-44
A cégjegyzék száma: 01-10-041574
A cég fő tevékenysége: 6511 Életbiztosítás
Alapítás éve:  1991
A cég könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft.

A cég tulajdonosi szerkezete:

A részvények 100 százalékos tulajdonosa az NN Continental Europe Holdings BV.
Az anyavállalat székhelye: Schenkkade 65, 2595 AS, Hága, Hollandia

Cégvezetés

Az Igazgatóság tagjai

 • Holló Bence
 • Czene Árpád
 • dr. Sőre Zsolt
 • Szóráth Attila

Az NN Biztosító Zrt.-t az Igazgatóság két tagja, vagy az Igazgatóság egy tagja és az erre jogosult munkavállaló együttesen, továbbá két erre jogosított munkavállaló együttesen képviselik

Felügyelő Bizottság tagjai

 • Sztanó Imre
 • Bosnyák Attila
 • Birgány Zsolt

Audit bizottság

Az NN Biztosító Zrt.-nél a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 116 §-ában meghatározott audit bizottság feladatait a Felügyelő Bizottsága látja el. A feladatokat részletesen a Bit. hivatkozott §-a és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:291. §-a tartalmazza.

Éves pénzügyi jelentések

Bankszámlaszám

Forint számla:

 • OTP  HU25 1179 4008 2050 8720 0000 0000
 • ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél vezetett 13700016-01853021 számú bankszámla

Deviza számla:

 • ING HU46 1378 9017 0185 3124 0000 0000
 • OTP HU61 1176 3945 0088 3881 0000 0000

Letölthető dokumentumok

A felügyeleti szerv

Magyar Nemzeti Bank
székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
levélcím: 1534 Budapest 114, Pf. 777
honlap:  https://www.mnb.hu/felugyelet

Pénzügyi Békéltető Testület:
https://www.mnb.hu/bekeltetes