Meghiúsult tervek. Hónapokig tartó felépülés.

 • Ne hagyja, hogy egy váratlan baleset hosszú időre kizökkentse a megszokott életéből!
 • A gyors felépülés számít. Biztosítsa magát, hogy a váratlan helyzetek ne érjék váratlanul.
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Baleseti felépülés biztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Baleseti felépülés biztosítás

A Baleseti felépülés biztosítás kialakításánál az NN Biztosító abból indult ki, hogy az életbiztosítási fedezet mellett egy baleset után mire van a leginkább szükségük az embereknek, és mi aggasztja őket a legjobban. Ez a biztosítás olyan átfogó megoldást kínál, amely segítséget nyújt abban, hogy ilyen esetekben Ön minél hamarabb visszatérhessen a mindennapokhoz. A pénzügyi szolgáltatáson túl kézzelfogható segítséget is nyújt baleseti asszisztencia-szolgáltatásokon keresztül. Így Ön anyagi biztonságban tudhatja saját magát és a szeretteit, és minden energiájával a felgyógyulásra tud koncentrálni.

Mit jelent a balesetbiztosítási csomag?

A balesetbiztosítási csomag balesetbiztosítási elemek és baleseti asszisztencia-szolgáltatások előre meghatározott kombinációja.

A biztosító minden egyes balesetbiztosítási csomaghoz meghatározta a biztosítási szolgáltatás tartalmát, azaz az adott csomagban elérhető biztosítási fedezeteket és az azokhoz tartozó minimális biztosítási összegeket.

Továbbá a biztosító minden egyes biztosítási csomaghoz térítésmentesen igénybe vehető baleseti asszisztencia-szolgáltatásokat tesz elérhetővé.

A baleseti asszisztencia-szolgáltatásokat a biztosító a meghatározott biztosítási csomagok kiválasztása esetén visszavonásig, de legalább egy évre térítésmentesen biztosítja. Magát az asszisztencia-szolgáltatást az Teladoc Hungary Kft. nyújtja. A szolgáltatás abban az esetben válik hozzáférhetővé, ha a Biztosított hozzájárul adatai átadásához és felhasználásához. A biztosítási csomag megszűnésével vagy a hozzájárulás visszavonásával a baleseti asszisztencia-szolgáltatás is megszűnik.

Hogyan köthetem meg a Baleseti felépülés biztosítást?

A Baleseti felépülés biztosítási csomag az NN Biztosító által meghatározott alapbiztosításokhoz köthető. Ide tartozik:

 • 441 jelű kockázati életbiztosítás
 • 401 jelű Amulett életbiztosítás
 • 302 jelű Patrónus életbiztosítás
 • 303 jelű Talizmán életbiztosítás
 • 304 jelű Maraton életbiztosítás (csak XS csomag)
 • 455 jelű Motiva nyugdíjbiztosítás
 • 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött élet

Biztosítási tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését. Szerződéskötéskor egy személyes igényfelméréssel segítjük Önt a megfelelő megoldás megtalálásában.

Ha már ügyfelünk kérjük, forduljon biztosítási tanácsadójához! Honlapunkon visszahívást tud kérni szakértőnktől, vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Ki kötheti meg a Baleseti felépülés biztosítást?

 • A szerződő magánszemély vagy cég is lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított a szerződés megkötésekor.

Kire köthetők a Baleseti felépülés biztosítás elemei?

A Baleseti felépülés biztosítás elemei magánszemélyekre köthetőek.

A szerződő, aki a díjat fizeti, eltérhet a biztosítottól.

A fedezet kiterjeszthető több egyéb biztosítottra is, így Ön védelmet biztosíthat több családtagjára is. A program minden egyes biztosítási elemének saját szabályai vannak a biztosított és az egyéb biztosított(ak) életkorára vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a szerződés megkötésekor a biztosított és egyéb biztosított(ak) életkora el kell, hogy érje a választott biztosítási elemre vonatkozó minimális életkort, illetve nem haladhatja meg az adott biztosítási elemre vonatkozó maximális életkort. A biztosított életkorára vonatkozó szabályokat termékelemenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Kiegészítő biztosítás kódja és neve

Főbiztosított korhatárok

Egyéb gyermek biztosított korhatárok

Egyéb felnőtt biztosított korhatárok

 

Belépési

Lejárati

Belépési

Lejárati

Belépési

Lejárati

945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosítás

16-70

75

1-17

18

18-70

75

946 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítás

16-70

75

1-17

18

18-70

75

947 jelű Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítás

16-65

70

1-17

18

18-65

70

948 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítás

16-65

70

1-17

18

18-65

70

949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítás

16-60

65

-

-

-

-

950 jelű Baleseti csonttörésre és csontrepedésre szóló kiegészítő biztosítás

16-60

65

1-17

18

18-60

65

954 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás

16-60

65

1-17

18

18-60

65

956 jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás

16-60

65

1-17

18

18-60

65

A táblázatben szereplő kiegészítő biztosítások különös feltételei megtalálhatók a www.nn.hu Dokumentumtárában.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

A kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra. A kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A kedvezményezett személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával bármikor módosíthatja.

A Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására, illetve a Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítások szolgáltatásaira a biztosított jogosult.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító az egyes biztosítási elemek esetében?

Az egyes szolgáltatások részletes feltételeit a termékek különös feltételeiben találhatja a www.nn.hu oldalon a Dokumentumtárban.

A Baleseti felépülés biztosítás elemei különböző eseményekre szolgáltatnak:

Baleseti halál: a biztosító egyszeri, egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított balesetből eredő halála esetén a kedvezményezettnek. Közlekedési baleset esetén a kifizetés összege 25%-kal nő. Ha az érintett Egyéb biztosított 18 éven aluli, a szolgáltatás a főbiztosított szolgáltatásának 30%-a.

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: a biztosító akkor nyújt szolgáltatást, ha a biztosított a biztosítás tartama alatt balesetből eredően súlyos és maradandó egészségkárosodást szenved. Ebben az esetben a biztosító a biztosítás Különös Feltételeinek Függelékében felsorolt súlyos és maradandó egészségkárosodások esetén szolgáltat, és a szolgáltatás alapja a Függelékben található táblázatban meghatározott százalék. Ha a bekövetkezett egészségkárosodáshoz a Különös Feltételek Függelékében rendelt százalékos érték nem éri el a 20%-ot, a biztosító szolgáltatása 50 000 Ft. Közlekedési baleset esetén a kifizetés összege 25%-kal nő. Ha az érintett Egyéb biztosított 18 éven aluli, a szolgáltatás a főbiztosított szolgáltatásának 30%-a.

Baleseti műtéti térítés: a biztosító egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított műtétje esetén, ha az balesetből kifolyólag vált szükségessé. Egy balesetből eredő műtétre a biztosító akár a biztosítási összeg ötszörösét is kifizetheti a Teljes Műtéti listában szereplő térítési kategória szerint, mely a www.nn.hu Dokumentumtárában, a biztosító ügyfélszolgálatán és értékesítési irodáiban érhető el. A szolgáltatás a Teljes Műtéti listában szereplő térített műtétek esetében a biztosítás Különös Feltételei szerint.

Baleseti kórházi napi térítés: a biztosító napi pénzbeli térítést fizet maximum 90 napig, ha a kórházi kezelés balesetből kifolyólag vált szükségessé. Az intenzív osztályon kezeléssel töltött napok után a biztosító kétszeres térítést nyújt. 

Baleseti csonttörés és csontrepedés: a biztosító a biztosított baleseti eredetű csonttörése, csontrepedése esetén szolgáltat. A kiegészítő biztosítás Különös Feltételeiben meghatározott esetekben a biztosító a biztosítási összeg kétszeresét is kifizetheti. A szolgáltatás több baleset esetén többször is igénybe vehető.

Baleseti eredetű keresőképtelenség: a biztosító akkor szolgáltat, ha a biztosított balesetből kifolyólag 14 napnál hosszabb ideig keresőképtelen állományba kerül és táppénzt kap. A biztosító a 15. naptól legfeljebb 90 napig napi pénzbeli térítést fizet. A szolgáltatás célja, hogy ellensúlyozza a baleseti eredetű keresőképtelenség miatti jövedelemkiesést és kiegészítse a táppénzt. A szolgáltatás feltétele, hogy a biztosított a hatályos magyar jogszabályok szerint jogosult legyen táppénzre a baleset bekövetkezésekor.

A fenti biztosítási elemekre vonatkozó biztosítási összeg a szerződés megkötésekor kerül meghatározásra az Ön igényei szerint.

Baleseti járóbeteg-szakellátás megszervezése és finanszírozása: a biztosító finanszírozza, szolgáltatás szervező partnere pedig megszervezi a Különös Feltételekben meghatározott balesetek bekövetkezése esetén szükségessé váló baleseti eredetű járóbeteg-szakellátást. A szolgáltatás az ellátás megszervezését, illetve költségeinek finanszírozását tartalmazza egy biztosítási évben egyszer, legfeljebb 50 000 Ft értékben. Ez a szolgáltatás kizárólag Budapesten érhető el.

Baleseti eredetű gyógytorna megszervezése és finanszírozása: a biztosító finanszírozza a baleseti eredetű, felépüléshez szükséges gyógytorna kezelést, szolgáltatás szervező partnere pedig megszervezi azt. A szolgáltatás a gyógytorna-kezelések megszervezését és egy biztosítási évben legfeljebb 10 kezelés, legfeljebb 80 000 Ft értékben történő finanszírozását tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító az Általános Életbiztosítási Szabályzat és az egyes kiegészítő biztosítások Különös Feltételeiben meghatározott bizonyos esetekben (mentesülések és kizárások) nem teljesít szolgáltatást.

A balesetbiztosítási elemek közül az alábbiak balesetbiztosítási csomag választása nélkül is megköthetők alapbiztosítás mellé a vonatkozó Különös feltételek szerint:

 • Baleseti halál fedezet
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló fedezet
 • Baleseti műtéti térítés
 • Baleseti kórházi napi térítés

A Baleseti felépülés biztosítás további elemei kizárólag balesetbiztosítási csomagban érhetőek el.

Milyen speciális szabályok vonatkoznak a baleseti eredetű keresőképtelenség szolgáltatásra?

Ez a fedezet az S balesetbiztosítási csomagtól kezdve érhető el, kizárólag balesetbiztosítási csomag részeként köthető. Fontos, hogy a biztosítottnak nemcsak a szerződés megkötésekor, hanem a szolgáltatás igénylésekor is saját jogon Magyarországon táppénzjogosultsággal kell rendelkeznie keresőképtelenség esetén. Ha valaki nem tudja igazolni a jogosultságát, abban az esetben sajnos a biztosító nem tudja teljesíteni a kifizetést. A jövedelemkiesés ellensúlyozására szolgáló fedezet kizárólag a balesetből eredő átmeneti jövedelemkiesés esetére nyújt megoldást. A munkahely elvesztésére nem terjed ki a fedezet. Egyéb biztosított nem vonható be.

Vannak-e olyan korlátozások a baleseti járóbeteg-szakellátás szervezését és finanszírozását nyújtó balesetbiztosítási elem tekintetében, amelyekről érdemes előre tájékozódni?

Igen. A szolgáltatás kizárólag Budapesten vehető igénybe az NN Biztosító partnere, az Teladoc Hungary Kft. szervezésében. A biztosító egy biztosítási évben kizárólag egy baleset vonatkozásában szervez és finanszíroz baleseti járóbeteg-szakellátást a biztosított számára és a finanszírozott összköltség legfeljebb 50 000 Ft. Ha a szükséges ellátás költsége ezt meghaladja, a különbözetet a szolgáltatást igénybe vevő biztosítottnak kell megtérítenie az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára.

Jelen kiegészítő biztosítás vonatkozásában kizárólag a következők minősülnek baleseti eredetű sérülésnek: zárt törések, ficam, megemelés, rándulás, húzódás, bőrsérülés.

A biztosítás nem terjed ki többek között az olyan sérülések ellátására, amelyek az életveszély elhárítása vagy a maradandó egészségkárosodás megelőzése érdekében azonnali ellátást tesznek szükségessé, az azonnali hasi ultrahang vizsgálatot szükségessé tevő sérülések ellátására, sürgősségi ellátást igénylő esetek ellátására, az életveszély elhárítása vagy a maradandó egészségkárosodás megelőzésére , az ín-, ideg-, vagy ütőér sérüléssel járó lágyrész sérülések ellátására, égési sérülések ellátására, kutyaharapás, egyéb, állatok okozta sérülés ellátására.

Vannak-e korlátozások a baleseti eredetű gyógytorna-ellátás szervezését és finanszírozását nyújtó balesetbiztosítási elem tekintetében, amelyekről érdemes előre tájékozódni?

Igen. Ez a szolgáltatásunk kizárólag az NN Biztosító partnere, az Teladoc Hungary Kft. szervezésében vehető igénybe. A szolgáltatás kizárólag a baleset következtében mozgásszervi bántalom kapcsán szükségessé váló gyógytorna kezelések megszervezésére és finanszírozására terjed ki. A biztosító egy biztosítási évben kizárólag egy baleset vonatkozásában szervez és finanszíroz gyógytorna-szolgáltatást. Ez a biztosítási szolgáltatás egy legfeljebb 10 alkalomból álló gyógytornasorozat megszervezésére és finanszírozására terjed ki, és a finanszírozott összköltség legfeljebb 80 000 Ft, amely az esetek döntő többségében elégséges. Ha a baleset következtében szükségessé váló gyógytorna tíznél több alkalomra, vagy 80 000 Ft-nál magasabb költségre terjed ki, a különbözetet a szolgáltatást igénybe vevő biztosítottnak kell megtérítenie a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára.

Milyen baleseti asszisztencia-szolgáltatások járnak az egyes balesetbiztosítási csomagokhoz?

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a különböző balesetbiztosítási csomagok választása esetén Ön milyen baleseti asszisztencia-szolgáltatásokhoz fér hozzá:

Csomagok

Baleseti asszisztencia-szolgáltatások

XS

- 7/24 orvosi call center

S

- 7/24 orvosi call center
- baleseti járóbeteg szakellátás megszervezése
- baleseti eredetű gyógytorna megszervezése

M

- 7/24 orvosi call center
- baleseti járóbeteg szakellátás megszervezése
- baleseti eredetű gyógytorna megszervezése
- otthoni segítségnyújtás megszervezése

L

- 7/24 orvosi call center
- baleseti járóbeteg szakellátás megszervezése
- baleseti eredetű gyógytorna megszervezése
- otthoni segítségnyújtás megszervezése

- otthonátépítés megszervezése

XL

- 7/24 orvosi call center
- baleseti járóbeteg szakellátás megszervezése
- baleseti eredetű gyógytorna megszervezése
- otthoni segítségnyújtás megszervezése
- otthonátépítés megszervezése
- ortopédiai vizsgálat megszervezése
- terheléses vizsgálat megszervezése
- edzői telefonos konzultáció

Mit nyújtanak ezek a baleseti asszisztencia-szolgáltatások?

A szolgáltatások leírását a következő oldalon olvashatják: https://www.nn.hu/eletbiztositas/baleseti-felepules/baleseti-asszisztencia

Hogyan tudom kiválasztani az igényeimhez illő balesetbiztosítási csomagot?

Gondolja végig, hogy egy váratlan baleset lehetséges következményei közül melyektől tart a leginkább, milyen egészségügyi és baleseti asszisztencia-szolgáltatásokat kíván igénybe venni, és mekkora összegre van szüksége ahhoz, hogy a családi költségvetésbe beleférjenek a felépülésre fordított kiadások is. Döntse el, hogy e három tényező közül melyik a legfontosabb Önnek, és ez alapján hozza meg a döntését. Ebben az NN Biztosító biztosítási tanácsadója is szívesen segít Önnek.

Lehet-e kizárólag baleseti asszisztencia-szolgáltatásokat választani baleseti fedezet nélkül?

Nem, erre nincs lehetőség. A baleseti asszisztencia-szolgáltatások csak a csomagokban érhetőek el, és ezeket az NN Biztosító partnere, az Teladoc Hungary Kft. nyújtja.

Lehet-e kizárólag balesetbiztosítási védelmet választani baleseti asszisztencia-szolgáltatások nélkül?

Igen, erre van lehetőség, ha Ön olyan fedezeteket választ, amelyek balesetbiztosítási csomagon kívül is elérhetőek. Ezek az alábbiak: baleseti halál, baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, baleseti műtéti térítés és baleseti kórházi napi térítés.

Van-e arra lehetőségem, hogy a szerződés megkötését követően kiegészítsem a meglévő balesetbiztosítási fedezetemet csomaggá?

Igen, ez lehetséges, a következőképpen:

A meglévő, 2014. március 15.-e, vagy az utáni kockázatviselési kezdettel létrejött balesetbiztosítási fedezeteket úgy kell kiegészítenie, hogy ezután szerződése tartalmazza a biztosító által a hozzákötés időpontjában meghatározott valamelyik balesetbiztosítási csomag valamennyi biztosítási elemét és ezen elemek biztosítási összegei el kell, hogy érjék az adott csomagban meghatározott biztosítási összeg minimumokat. Ha a szerződésben egyéb biztosított is szerepel, akkor csak úgy alakítható csomaggá, ha az egyéb biztosítottra is csomaggá alakítható a Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei szerint.

Ön felvehet újabb kiegészítő biztosításokat bármelyik biztosítási évfordulón. Ha Önnek már van Életút biztosítása az NN Biztosítónál, akkor ahhoz a választott díjfizetési gyakoriságától függően akár havonta is felvehet újabb kiegészítő biztosításokat.

Van-e arra lehetőségem, hogy a szerződés megkötését követően nagyobb balesetbiztosítási csomagra váltsak?

Igen, ez lehetséges, a következőképpen:

Ha kiválasztott egy nagyobb balesetbiztosítási csomagot, akkor az annak részét képező biztosítási elemekkel kell bővítenie fedezetét, illetve az egyes elemek biztosítási összegei is el kell, hogy érjék a kiválasztott csomagban meghatározott biztosítási összeg minimumokat.

A meglévő fedezeteket Ön a biztosítási évfordulón bővítheti. Ha Önnek már van Életút biztosítása az NN Biztosítónál, akkor ahhoz a választott díjfizetési gyakoriságától függően akár havonta is felvehet újabb kiegészítő biztosításokat.

A csomagváltás további feltételeinek megismerése érdekében, kérjük, olvassa el az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételeit.

Van-e arra lehetőségem, hogy a szerződés megkötését követően kisebb balesetbiztosítási csomagra váltsak?

Igen, ez lehetséges, a következőképpen:

Ha Ön nem tart már igényt a választott balesetbiztosítási csomagjában lévő valamennyi baleseti fedezetre, esetleg csökkenteni szeretné a biztosítási díjat, a következő lehetőségei vannak:

Biztosítási évfordulón felmondhatja az egész balesetbiztosítási csomagot. Ebben az esetben elveszíti az adott balesetbiztosítási csomaghoz járó baleseti asszisztencia-szolgáltatásokat is.

Biztosítási évfordulón felmondhatja a feleslegesnek ítélt kiegészítő biztosítási fedezeteket.

 • Ha a felmondani kívánt fedezet nem feltétele a balesetbiztosítási csomagnak, törlése nem eredményezi a csomag szétesését, így Ön továbbra is jogosult marad valamennyi, az adott csomaghoz rendelt baleseti asszisztencia-szolgáltatásra.
 • Ha a felmondani kívánt kiegészítő biztosítás megléte feltétele az Ön balesetbiztosítási csomagjának, törlését követően az Ön szerződése már nem felel meg az adott balesetbiztosítási csomaghoz meghatározott minimum feltételeknek, csak egy kisebb csomag feltételeinek. Ön elveszíti jogosultságát a nagyobb csomaghoz tartozó baleseti asszisztencia-szolgáltatásokra. Az Ön szerződéséből töröljük valamennyi olyan fedezetét is, amelyek kizárólag a nagyobb adott csomagban érhetőek el.
 • Ha a szerződés módosítást követően az Ön szerződése nem felel meg egyik balesetbiztosítási csomag feltételeinek sem, az Ön balesetbiztosítási csomagja szétesik és a továbbiakban biztosítási szerződése legfeljebb a négy balesetbiztosítási alapfedezetet tartalmazhatja.

Ha a szerződésben egyéb biztosított is szerepel, akkor a jelzett változtatások az egyéb biztosítottra is ugyanúgy vonatkoznak. A baleseti fedezetek biztosítási összegének csökkentésére nincs lehetősége.

Melyek azok a baleseti fedezetek, amelyek hozzátartoznak a balesetbiztosítási csomag minimum feltételeihez, így törlésük a csomag szétesését eredményezi?

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes balesetbiztosítási csomagokhoz tartozó minimum feltételeket.

Balesetbiztosítási csomagok

A balesetbiztosítási csomag feltételei (baleseti kiegészítő biztosítások minimális biztosítási összegekkel)

XS

 • 945 Baleseti halál+ 946 Baleseti maradandó eg. kár: együttesen 10.000.000 Ft
 • 947 Baleseti műtét: 150.000 Ft
 • 948 Baleseti kórházi napi térítés: 15.000 Ft

S

 • 945 Baleseti halál+ 946 Baleseti maradandó eg. kár: együttesen 15.000.000 Ft
 • 947 Baleseti műtét: 150.000 Ft
 • 948 Baleseti kórházi napi térítés: 15.000 Ft
 • 949 Baleseti keresőképtelenség: 2.500 Ft VAGY 950 Baleseti csonttörés: 20.000 Ft

M

 • 945 Baleseti halál+ 946 Baleseti maradandó eg.kár együttesen: 20.000.000 Ft
 • 947 Baleseti műtét: 200.000 Ft
 • 948 Baleseti kórházi napi térítés: 20.000 Ft
 • 949 Baleseti keresőképtelenség: 3.000 Ft VAGY 950 Baleseti csonttörés: 30.000 Ft

L

 • 945 Baleseti halál+ 946 Baleseti maradandó eg.kár: együttesen 25.000.000 Ft
 • 947 Baleseti műtét: 250.000 Ft
 • 948 Baleseti kórházi napi térítés: 25.000 Ft
 • 954 Baleseti gyógytorna: 80.000 Ft
 • 949 Baleseti keresőképtelenség: 3.500 Ft VAGY 950 Baleseti csonttörés: 35.000 Ft

XL

 • 945 Baleseti halál+ 946 Baleseti maradandó eg.kár: együttesen 30.000.000 Ft
 • 947 Baleseti műtét: 300.000 Ft
 • 948 Baleseti kórházi napi térítés: 30.000 Ft
 • 954 Baleseti gyógytorna: 80.000 Ft
 • 949 Baleseti keresőképtelenség: 4.000 Ft
 • 950 Baleseti csonttörés: 40.000 Ft

Kihagyhatom-e a baleseti halál fedezetet a balesetbiztosítási csomagomból, ha az számomra nem releváns?

Igen, van rá lehetőség. Kihagyható a baleseti halál a fedezetek köréből, de ezzel párhuzamosan meg kell emelnie a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás biztosítási összegét oly módon, hogy annak biztosítási összege elérje az adott csomaghoz meghatározott, a két fedezetre együttesen vonatkozó minimális biztosítási összeget.

Példa:
XS balesetbiztosítási csomag választása esetén abban az esetben hagyható el a baleseti halál fedezet, ha a baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló kiegészítő biztosítás biztosítási összege legalább 10 millió Ft.

Mennyi a biztosítási fedezet minimum időtartama?

Az Ön által választott balesetbiztosítási csomagot minimum 3 évre kell megkötni, de bármelyik biztosítási évfordulón felmondható, ha arról a szerződő írásban értesíti a biztosítót az évforduló előtt legalább 30 nappal. 

Hogyan alakul a biztosítási díj a tartam alatt?

A Baleseti felépülés biztosítás minden egyes elemének külön díja van.

A Biztosított 66. születésnapjának évében esedékes biztosítási évfordulón a Baleseti halálra, a Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra, a Baleseti kórházi napi térítésre és a Baleseti műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítások rá vonatkozó biztosítási díja egy egyszeri 20%-kal megemelkedik.

A biztosító továbbá fenntartja a jogot arra, hogy az egyes elemek díjtételeit módosítsa az egyes elemek Különös Feltételeiben meghatározott esetekben. Erre a következő gyakorisággal kerülhet sor:

A Baleseti halálra, Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra, Baleseti műtéti térítésre és Baleseti kórházi napi térítésre szóló kiegészítő biztosítások esetében a szerződéskötéstől számított első 5 évben a díjtételek változatlanok maradnak, azaz legelőször az 5. biztosítási évfordulón módosíthat a biztosító ezen elemek díjtételein. A módosított díjtételek további 5 évre változatlanok maradnak. A biztosított 66. születésnapjának évében a díjak a fentebb leírt módon, ettől a díjgaranciától eltérve módosulnak.

A Baleseti csonttörésre és csontrepedésre, a Baleseti keresőképtelenségre, a Baleseti járóbeteg-szakellátás szervezésére és finanszírozására és a Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítások esetében a szerződéskötéstől számított 1 évben a díjtételek változatlanok maradnak, azaz, legelőször az első biztosítási évfordulón módosíthat a biztosító ezen elemek díjtételein. A módosított díjtételek további 1 évre változatlanok maradnak.

A díjtételek változása a szerződő által fizetett díj változását vonja maga után, a fizetendő díj azonban a díjtételek módosulása nélkül is változhat, az automatikus díjnövelés elfogadása következtében.

Az automatikus díjnövelés célja a biztosítási fedezet értékállóságának biztosítása.

Hogyan fizetem a biztosításom díját?

A biztosítási szerződésre fizetendő rendszeres díj az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) díját Ön az alapbiztosítással együtt egy összegben fizeti meg. 

Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy folyamatosan részesüljön biztosítási védelemben. Az egyes biztosítási fedezetek díjrésze ügyfeleink számára jól láthatóan elkülönül.

A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.

Mennyi ideig kell fizetnem a biztosításom díját?

A biztosítási díjat a biztosítási tartam végéig fizetni kell. Az alapbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítások tartamai lehetnek rövidebbek az alapbiztosítás tartamánál, de tovább nem terjedhetnek. A szerződés megkötésekor a szerződő határozza meg, hogy a kiegészítő biztosításokat hány évre kívánja az alapbiztosításhoz megkötni, figyelembe véve az adott kiegészítő biztosítás erre vonatkozó szabályait és a biztosított lehetséges maximális lejárati életkorát.

Mi történik, ha nem tudom tovább fizetni az életbiztosítási szerződés díját?

A díjnemfizetés következményei az Ön által választott alapbiztosítástól függően eltérőek. Kérjük, olvassa el az alapbiztosítás Különös Feltételeit és az Általános Életbiztosítási Szabályzatot.

Ha a szerződéskötést követően meggondolja magát, a biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül a szerződő rendkívüli felmondással élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

Hogyan tudok biztosítási szolgáltatási igényt benyújtani?

A Baleseti felépülés biztosítás pénzbeli szolgáltatást nyújtó elemei esetében szolgáltatás iránti igényét a biztosítónak kell írásban bejelentenie, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, az igény bejelentéséhez szükséges dokumentumok letölthetőek a www.nn.hu dokumentumtárából.

Ha a benyújtott dokumentáció hiányos, a biztosító írásban kéri a hiánypótlást.

A szolgáltatás iránti igény elbírálásához szükséges, az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi dokumentum beérkezését követő 30 napon belül történik a biztosítási szolgáltatás kifizetése, az elbírálást követően.

A Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló, illetve a Baleseti járóbeteg-szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítások esetében a szolgáltatás iránti igény bejelentése, az igény elbírálása és a szolgáltatás nyújtása a fentiektől eltérően történik:

A Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás esetében a szolgáltatás iránti igényét a biztosítónak kell írásban bejelentenie, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, az igény bejelentéséhez szükséges dokumentumok letölthetőek a www.nn.hu Dokumentumtárából. A biztosító az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül telefonon tájékoztatja a biztosítottat az eredményről, illetve a biztosító szolgáltatásszervező partnerét, ha az elbírálás pozitív. A szolgáltatásszervező partner telefonon felveszi a kapcsolatot a biztosítottal és egyeztetik az első gyógytorna kezelés helyszínét és időpontját. A szolgáltatásszervező partner a biztosító jóváhagyásától számított 5 munkanapon belül köteles az első gyógytorna kezelést megszervezni a biztosító jóváhagyásától számított 10 munkanapon belüli időpontra a biztosított számára. A gyógytornasorozat további alkalmainak megszervezése is a biztosító szolgáltatásszervező partnerén keresztül történik, oly módon, hogy a biztosított felhívja a 7/24 orvosi call centert. A szolgáltatást biztosítási évenként egyszer legfeljebb 10 alkalom erejéig és legfeljebb 80 000 Ft-ig a biztosító finanszírozza. A biztosítottnak csak abban az esetben kell az egészségügyi szolgáltató számára fizetnie, ha ezt a szolgáltatási limitet az alkalmak száma, vagy az összköltség tekintetében átlépi.

A Baleseti járóbeteg-szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás esetében, ha szolgáltatást szeretne igénybe venni, a biztosító szolgáltatásszervező partnerével a balesetet követő 24 órán belül kell felvennie a kapcsolatot telefonon a 7/24 orvosi call centeren keresztül, és meg kell adnia neki azokat az információkat, amelyek alapján elbírálható a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság. Ha a döntés pozitív, akkor a szolgáltatásszervező partner megszervezi az Ön számára a baleseti járóbeteg-szakellátást az igény bejelentésétől számított 24 órán belüli időpontra. A szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb egy balesetből kifolyólag, legfeljebb 50 000 Ft-ig a biztosító finanszírozza. A biztosítottnak csak abban az esetben kell az egészségügyi szolgáltató számára fizetnie, ha a szolgáltatás költsége ezt a szolgáltatási limitet átlépi.

A balesetbiztosítási elemek megkötéséhez szükséges-e orvosi vizsgálat?

Szükség lehet egészségügyi nyilatkozat kitöltésére és orvosi vizsgálatra, a választott biztosítási elem, a biztosított életkora, a választott biztosítási összeg nagysága, illetve az adott biztosítottra szóló, társaságunknál megkötött szerződés keretében érvényes biztosítási összegek együttes nagysága függvényében. A választott biztosítási elem, a biztosított életkora, a választott biztosítási összeg nagysága, illetve a teljes kockázatnak kitett összeg (az adott biztosítottra szóló biztosítási összegek együttes nagysága) határozza meg, hogy szükség van-e egészségügyi nyilatkozat kitöltésére és akár orvosi vizsgálatra. Biztosítási tanácsadóink segítséget nyújtanak Önnek biztosítási csomagja összeállításában, és tájékoztatást nyújtanak a választott balesetbiztosítási csomaghoz kitöltendő egészségügyi nyilatkozat kapcsán.

Cégek és munkavállalóik számára milyen előnyt biztosít a Baleseti felépülés biztosítás?

Előnyök munkáltatók számára:

 • Könnyen beilleszthető elem cafeteria rendszerbe,
 • a biztosítási díj adómentes juttatás a minimálbér 30%-áig havonta,
 • a biztosítási díj a vállalat költségeként elszámolható, ha a biztosított a vállalat munkavállalója, vezető tisztségviselője, vagy személyesen közreműködő tagja,
 • a pénzbeli szolgáltatások és a baleseti asszisztencia-szolgáltatások egyvelege kiváló motivációs eszköz.

Előnyök a munkavállalónak:

 • Baleset bekövetkezése esetén a Baleseti felépülés biztosítási elemei anyagi segítséget nyújthatnak a munkavállalónak.
 • A Baleseti felépülés program haláleseti szolgáltatást is tartalmazhat, amely áthidaló anyagi megoldás lehet a munkavállaló hozzátartozói részére.
 • A pénzbeli szolgáltatások mellett nyújtott baleseti asszisztencia-szolgáltatások kézzelfogható segítséget nyújtanak baleset esetén. A 7/24 elérhető orvosi call center szolgáltatást nem csak a biztosított munkavállaló, hanem egy háztartásban élő hozzátartozói (Biztosított házastársa, egyenes ágbeli rokona, testvére, valamint élettársa) is igénybe vehetik.
 • A bevont egyéb biztosított csak 18 év feletti lehet.
 • Fontos tudni, hogy a Baleseti keresőképtelenség és a Baleseti kórházi napi térítés kiegészítő biztosítások szolgáltatásának napi 15 000 Ft-ot meghaladó része adóköteles.