Gondoskodás egy életen át, és utána is

 • Szeretné hozzátartozóit mentesíteni a temetés költségeitől?
 • Szeretné, ha halála nem jelentene anyagi terhet családjának?
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Maraton életbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Maraton életbiztosítás

Maraton életbiztosításunk egyszerű és biztonságos megoldást jelent a végső költségek fedezésére, legyen szó temetésről vagy örökösödési illetékről. Alacsony, akár néhány ezer forintos havidíj mellett is köthető, melynek segítségével Ön élete végéig életbiztosítási védelemben részesül.

Ki kötheti meg a Maraton életbiztosítást?

 • A Maraton életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély vagy cég lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződés megkötésekor a szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető a Maraton életbiztosítás? Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A biztosított 49 és 75 év közötti személy lehet.
 • A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a szerződő más részére is megkötheti a Maraton életbiztosítást. Így Ön másról is gondoskodhat.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

A biztosított halála esetén az aktuális kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra. A kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A kedvezményezett személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával bármikor módosíthatja.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

 • A biztosított halála esetén a biztosító kifizeti az aktuális biztosítási összeget a kedvezményezett(ek) részére, és a kifizetéssel a biztosítás megszűnik.
 • A Maraton biztosításnak nincs lejárata, egész életre szól, kifizetése mindig a biztosított halálakor esedékes.
 • A biztosítási összeget a szerződő választja ki a szerződés megkötésekor. A tartam során ez az összeg növekedhet a többlethozam visszatérítése, valamint a biztosító által felajánlott díjnövelési lehetőségek elfogadása révén. A rendszeres díjnövelési lehetőségek elfogadásával mérsékelhető a biztosítási összeg értékének infláció miatti csökkenése.
 • Amennyiben a biztosított halála nem baleseti okból az első két biztosítási évben következik be, akkor a biztosító csökkentett biztosítási összeget fizet, amely a biztosításra befizetett díj egyharmadával egyezik meg.
 • A biztosító mentesül a kifizetés alól abban az esetben, ha a biztosított halálát a kedvezményezett szándékos magatartása okozta, továbbá akkor, ha a biztosított az általa szándékosan elkövetett súlyos bűncselekmény folytán vagy azzal összefüggésben hal meg, vagy a szerződéskötést követően két éven belül öngyilkos lesz. Mentesül továbbá akkor is, ha a haláleset bejelentésére 15 napon túl kerül sor és emiatt a halálesettel összefüggő lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. Ezekben az esetekben a biztosító a díjtartalékot fizeti ki.

Hogyan köthetem meg a Maraton életbiztosítást?

 • Pénzügyi tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését.
 • Szerződéskötéskor egy személyes igényfelméréssel segítjük Önt a megfelelő megoldás megtalálásában.
 • Amennyiben már ügyfelünk kérjük, forduljon NN pénzügyi tanácsadójához!
 • Honlapunkon visszahívást tud kérni szakértőnktől!
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg a Maraton életbiztosítás?

 • A biztosítás díját az Ön által választott lejárati összeg alapján az biztosított életkorának figyelembe vételével kalkulálja a biztosító.
 • Ön már napi egy kávé áráért megkötheti szerződését - a biztosítás havi 6 500 forintos díjtól köthető meg.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

 • A biztosítás díja a díjfizetési tartam végéig fizetendő.  A díjfizetési tartamot a szerződő választja meg, amely minimum 5 maximum 30 év lehet. A díjfizetési tartam végén a biztosított legfeljebb 80  éves lehet.
 • A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.

Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)?

Az indexálás segítségével Ön megőrizheti befektetéseinek és biztosítási védelmének értékét. A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető díjemelést elutasítani. A biztosító háromévente azt is felajánlja, hogy Ön az éves indexálás felett tovább növelje befektetéseinek és biztosítási védelmének mértékét - természetesen ez is elutasítható. A biztosítási összeg emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási díj növekedésének mértékétől.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) a díját Ön az alapbiztosítással egy időben, azonos díjfizetési gyakorisággal fizeti meg. Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy folyamatosan részesüljön biztosítási védelemben. Az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjrésze ügyfeleink számára jól láthatóan elkülönül: Ön mindig tisztán láthatja, mennyit fizet az alap- és a kiegészítő biztosításokra. 

Mi történik, ha nem tudom tovább fizetni a Maraton életbiztosítási szerződés díját?

 • A szerződő kérheti a biztosítás díjmentes leszállítását is, a díjmentes leszállítás után nem kell tovább fizetni a díjat, ebben az esetben a biztosítási szerződés fennmarad, de értelemszerűen a biztosító szolgáltatása csökken. Ez a csökkenés érinti a biztosító mind a két szolgáltatását. Díjmentesen csak akkor lehet leszállítani egy szerződést, ha a díjmentesen leszállított biztosítási összeg eléri a biztosító által meghatározott nagyságot, amely jelenleg 250 000 Ft.
 • A biztosítás rendszeres díjainak elmaradása esetén a biztosító fizetési felszólítást küld a szerződő részére. Amennyiben a szerződő a rendszeres díj esedékességétől számított 90 napon belül az elmulasztott díjat nem fizeti meg és díjmentes leszállításra nincs lehetőség, a biztosítási szerződés  a 91. napon megszűnik.  A Biztosító kockázatviselése ebben az esetben az első elmaradt rendszeres díj esedékességi napjának 0:00 órájára visszamenő hatállyal megszűnik.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

A Maraton életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

 • Nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére és előzetes egészségügyi elbírálásra, orvosi vizsgálatokra.
 • Amennyiben kiegészítő biztosítást kötött hozzá, szükség lehet orvosi vizsgálatra, a kiegészítőtől függően.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.