Motiva SP - hero

Rugalmas befektetés nyugdíj célra

 • Szeretne gondoskodni nyugdíjas éveiről?
 • Szeretné kihasználni az adójóváírás lehetőségét, és évi akár 130.000 forintos adójóváíráshoz jutni?
 • Szeretne egy rugalmas nyugdíjcélú befektetési lehetőséget?
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Motiva nyugdíjbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Motiva SP nyugdíjbiztosítás

Motiva befektetési egységhez kötött egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás

Nyugdíj célú megtakarítási és befektetési lehetőség, amelynél a nyugdíjbiztosítására hatályos SZJA törvény alapján a befizetett díj 20%-ával megegyező, maximum évi 130 ezer forintos adójóváírást vehet igénybe. Ráadásul pénzügyi helyzetének alakulása szerint eseti díjakat fizethet be a szerződésre.

FAQ - warning

Téma megjelenítő

Ki kötheti meg a Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítást?

 • A Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás esetében a szerződő 18 és 65 év közötti magánszemély lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződő jogosult az adójóváírást igénybe venni.
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított személye a szerződés megkötésekor.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető a Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás?

 • A biztosítás 16-64 év közötti személyekre köthető. Tehát a biztosítás akár egy év tartamra is megköthető.
 • A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a szerződő más részére is megkötheti a Motiva befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas nyugdíjbiztosítást. Így Ön más nyugdíjára is megtakaríthat, igénybe véve az adójóváírást. A kifizetés - más életbiztosításoktól eltérően - minden esetben a biztosítottat illeti, vagyis visszavásárlás vagy a szerződés megszüntetése esetén is.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A biztosítás lejáratakor a biztosított kapja a szolgáltatást, a szerződés lejárata a biztosított szerződéskötéskori öregségi nyugdíjkorhatárához igazodik.
 • A biztosított halála esetén az aktuális haláleseti kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra.
 • A haláleseti kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával.
 • A biztosított legalább 40%-os egészségkárosodása vagy saját jogú nyugellátásra való jogosultságának - szerződés lejáratát megelőző - megszerzése esetén a szolgáltatásra a biztosított jogosult.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

 • A biztosító négy esetben szolgáltat, az alábbi események közül a legkorábban bekövetkező esetén nyújtja az alábbi szolgáltatást:
 • A szerződés lejáratakor, ha a biztosított betölti a szerződéskötéskor érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt. Ebben az esetben a biztosító kifizeti a szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét.
 • Abban az esetben ha a biztosított a mindenkor aktuális jogszabályok alapján a szerződés lejárata előtt jogosultságot szerez saját jogú társadalombiztosítási nyugdíjszolgáltatásra, a biztosító kifizeti a szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét.
 • A biztosított legalább 40%-os egészségkárosodást szenved a szerződés lejárata előtt. Ebben az esetben a biztosító kifizeti a szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét.
 • Abban az esetben ha a biztosított a szerződés lejárata előtt meghal, a biztosító kifizeti a szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét a haláleseti kedvezményezettnek. Baleseti halál esetén ezen felül a baleseti halál szolgáltatás összegét.
 • Amennyiben a szerződés megkötésétől a biztosító teljesítéséig - kivéve a haláleseti és az egészségkárosodási szolgáltatást - nem telt el még legalább 10 év, a biztosító szolgáltatását járadék formájában teljesíti.

Hogyan köthetem meg a Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítást?

 • Pénzügyi tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését.
 • Szerződéskötéskor egy személyes igény-, és pénzügyi kockázat felméréssel segítjük Önt a megfelelő befektetési megoldás megtalálásában.
 • Amennyiben már ügyfelünk kérjük, forduljon NN pénzügyi tanácsadójához!
 • Honlapunkon visszahívást tud kérni szakértőnktől!
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg a Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás?

 • A befizetett egyszeri díjból a baleseti halálra szóló fedezet díjrésze biztosítja az Ön védelmi szolgáltatását.
 • A Motiva befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás 300.000 forint minimum díjjal indítható el. Amennyiben Ön már rendelkezik Motiva garantált nyugdíjbiztosítással, már 200.000 forint minimum díjjal is elindíthatja egyszeri díjas termékünket.
 • Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás kiegészíthető eseti befizetésekkel, amelynek minimális összege 100.000 forint befizetésenként. Az eseti befizetések a számlaértéket növelik, amiből pénzkivonásra a szerződés tartama alatt nincs lehetőség.
 • Az eseti befizetés lehetőséget nyújt az éves adójóváírási keret teljes kihasználására.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

A biztosítás díját egyszer kell megfizetni, ezután Önre van bízva, hogy eseti befizetésekkel növeli-e számlájának az értékét.

Választhatok kiegészítő biztosítási védelmet a Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításhoz?

Nem.

Hogyan szüntethetem meg a Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási szerződést?

 • Az nyugdíjbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, a biztosított öregségi nyugdíjkorhatárának betöltéséig,  ezért a lejárat előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül érinti Önt. A szerződés bármikor felmondható. Fontos információ, hogy az aktuális adójogszabályok ilyenkor előírják a már igénybe vett adójóváírások 20%-al megnövelt összegének visszafizetését az Adóhivatalnak. A visszavásárlási összeget még kamatadó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján.
 • Amennyiben Ön a szerződést felmondással, illetve visszavásárlási igénybejelentéssel megszüntetheti, a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) a biztosítottnak fizetjük ki.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással élhet, amely esetben a Biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

A Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

Nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére és nincs szükség előzetes egészségügyi elbírálásra, orvosi vizsgálatokra. A biztosítottnak csupán arról kell nyilatkoznia, hogy az arra jogosult szakhatóság állapított-e már meg nála 40%-ot elérő egészségkárosodást, illetve nincs legalább két hete keresőképtelen állományban.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát vagy más biztosítási eseményt a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Hogyan vehetem igénybe a Motiva egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításra járó adójóváírást?

 • Ön minden évben a nyugdíjbiztosítási díj 20%-nak megfelelő, de legfeljebb 130 ezer forint adójóváírást kaphat. Ez az adójóváírás csak az adott évben befizetett biztosítási díjakra számítandó és csak akkor tudja igénybe venni, amennyiben rendelkezik adóköteles jövedelemmel és az SZJA törvény egyéb feltételeinek megfelel.
 • Ha Önnek több nyugdíjbiztosítási szerződése is van, akár több különböző biztosítónál, azokra együttesen is legfeljebb csak 130 ezer forintnyi adójóváírást igényelhet. Ebben az esetben az adójóváírást az adóhatóság az Ön befizetéseivel arányosan teljesíti a biztosítóknak. Fontos, hogy más adójóváírásra jogosító megtakarítási formákkal (önkéntes nyugdíjpénztár és NYESZ-R) együttesen maximum 280 ezer forint adójóváírást igényelhet vissza.
 • Amennyiben a biztosítási díj több mint 10%-át teszi ki a baleseti halálra szóló fedezet díjrésze, úgy az adójóváírás csak a befektetési díjrész után vehető igénybe.
 • Az adójóváírást minden évben az adóbevallásában igényelheti.
 • Az adójóváírás összegét az Ön Motiva befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási szerződésén elkülönítve az Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap A sorozat eszközalapban írjuk jóvá, melyből kizárólag az éves vagyonarányos költség kerül levonásra. A jóváírt összeggel az Ön számlájának értéke növekszik.

Milyen költségeim merülnek fel a díjfizetési tartam során?

 • Az egyszeri díj, illetve az eseti díj az értékesítés költségének levonása után gyarapítja befektetésének számlaértékét. Az értékesítés költségének pontos leírását a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében találja.
 • A befektetés számlaértékét a havonta felmerülő szerződéskezelési költség terheli, míg az eszközalapok után az éves vagyonarányos költség az eszközalap árfolyamában arányosan kerül elszámolásra. Az adminisztrációs költség és a vagyonarányos költség mértéke megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • Amennyiben Ön a meglévő befektetésének az eszközalapok közötti felosztását módosítja (átirányítás), akkor átváltási költség terhelheti. Évente az első négy átváltás ingyenes. Az átváltási költség részletei megtalálhatók a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A fentieken kívül Önnek további költségei is felmerülhetnek, amiről részletes információt a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében talál.

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.

Motiva SP - lead