vállalati megoldások - hero

Minden vállalkozás számít

 • Kedvező áron szeretné motiválni munkatársait?
 • Szeretne értékes többlet-juttatást nyújtani munkavállalóinak?
 • Kiegészítő cafetéria elemeket keres?
 • Szeretné életbiztosítási védelem alá vonni munkavállalóit, kulcsembereit?
Érdekel a lehetőség Pénzügyi segítség
Szeretné életbiztosítási védelem alá vonni munkavállalóit, kulcsembereit?
Érdekel a lehetőség Pénzügyi segítség

vállalati megoldások - ismertető

Vállalati élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldások

A vállalatoknak kínált csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításaink segítségével, Ön munkáltatóként biztosítási védelem alá vonhatja alkalmazottait. Kiegészítő juttatásként motivációs eszközként szolgálhat kollégái számára. Vezetőként Ön saját elképzelése szerint határozhatja meg az azonos kockázatot hordozó biztosítotti csoportokat, amely csoportokhoz különböző biztosítási szolgáltatásokat tud rendelni. Ezzel a megoldással differenciálni tudja a munkavállalóknak nyújtott béren kívüli ösztönzők körét.

FAQ - warning

Téma megjelenítő

Ki kötheti meg az egyéni és a Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldások csoportos biztosítást?

A Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldásainkat olyan kis-, közép- és nagyvállalatoknak kínáljuk, amelyek alkalmazottaikat biztosítási védelem alá szeretnék vonni. Az ilyen biztosítási szerződések estében a szerződő maga a cég, míg a biztosítottak a vállalat kulcsemberei illetve munkavállalói.

Hogyan kötheti meg a Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítást?

Kiemelt vállalati értékesítőink segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben ismerheti meg a vállalatoknak kínált megoldásainkat, és kötheti meg az Ön cégének legjobban megfelelő vállalati biztosítási szerződését. Szerződéskötéskor a vállalati igények feltárásával segítjük Önt és cégét a megfelelő megoldás megtalálásában.

Ha megoldásaink felkeltették érdeklődését, küldjön üzenetet nekünk e-mailben vagy honlapunkon keresztül! Amennyiben érdekli a vállalatoknak kínált pénzügyi megoldásunk a honlapunkon adja meg adatait és kiemelt vállalati értékesítőnk keresni fogja ajánlatunkkal. Telefonon is elérhetőek vagyunk, hívja belföldről ingyenesen ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Kire köthetők meg a Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldások biztosítási elemei?

A csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerződések esetén biztosított lehet az a csoportos biztosítási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő 18-65 év közötti természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos biztosítási eseményre a csoportos biztosítási szerződés létrejön. A biztosított a szerződő által a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítotti csoport tagja, és szerepel a csoportos biztosítási szerződés részét képező mindenkor hatályos biztosítotti listában.

A biztosítottnak a biztosítottá válás időpontjában az alábbi feltételeknek meg kell felelnie:

 • a heti munkaideje legalább 30 óra,
 • nem áll felmondás alatt,
 • nincs szülési szabadságon, csecsemőgondozási díjban nem részesül,
 • a mindenkor hatályos társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályok szerint nem minősül saját jogú nyugdíjasnak és a megváltozott munkaképességűek ellátására való jogosultságának megállapítására irányuló eljárás nincs folyamatban,
 • nem minősül a hatályos jogszabályok szerinti keresőképtelennek,
 • a biztosítottá válás napját megelőző két évben 15 munkanapot meghaladóan nem volt keresőképtelen.

A biztosító a biztosított belépési életkorát úgy állapítja meg, hogy a biztosított születésének évszámát levonja annak a naptári évnek az évszámából, amely évben adott biztosított vonatkozásában a kockázatviselés megkezdődik. A biztosítottak a szerződő rendelkezése értelmében egy-egy biztosítotti csoport tagjai. A szerződőnek lehetősége van arra, hogy a szerződés létrejöttét követően kezdeményezze a csoportos biztosítási szerződés kiterjesztését további biztosítottakra "Az NN Biztosító csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításainak általános szabályzata" 4§ (11) pontja szerint.

A biztosított a csoportos biztosítási szerződésbe szerződőként nem léphet be.

A Vállalati élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldások csoportos biztosítás megkötéséhez szükséges-e, hogy orvosi vizsgálaton essenek át a dolgozók?

Alapvetően nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére és előzetes egészségügyi elbírálásra. Azonban a biztosítási összeg nagysága, a csoportos biztosításba bevont munkavállalók száma és a választott kiegészítő biztosítások miatt bizonyos esetekben egészségi nyilatkozat kitöltését kérheti a biztosító, és a nyilatkozat alapján, indokolt esetben orvosi vizsgálat elvégzését írhatja elő.

Ki jogosult a biztosító szolgáltatására?

A biztosító szolgáltatására a kedvezményezett a jogosult. Ha a szolgáltatás a biztosított életében válik esedékessé, és egyéni biztosítások esetében nem jelölt más kedvezményezettet, akkor a biztosított minősül kedvezményezettnek és jogosult a szolgáltatásra. A kedvezményezettet egyéni biztosítások esetében a szerződő hozzájárulásával a biztosított jelöli ki. A halálesti kedvezményezett kijelöléshez a szerződő hozzájárulása csoportos biztosítás esetén nem szükséges.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító a Vállalati csoportos biztosítás egyes élet-, baleset, és egészségbiztosítási elemei esetében?

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy melyek a Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldás szolgáltatásának legfontosabb jellemzői. Kérjük, további részletekért a termékek különös feltételeiben olvassa el az egyes szolgáltatások részletes feltételeit, amelyeket a www.nn.hu oldal Dokumentumtárából tud letölteni.

C01 jelű Csoportos kockázati életbiztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt meghal, a biztosító a biztosítási esemény időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezett(ek)nek.

Amennyiben előrehozott szolgáltatás történt a C47-re, és a biztosított 14 napon belül meghal, illetve a C47 és C48 esetén a biztosított biztosítási eseménynek minősülő betegségből kifolyólag a biztosítási esemény időpontjától számított 30 napon belül elhalálozik, a biztosító a C01-re kifizetendő összegből levonja a korábban kifizetett szolgáltatás összegét.

C21?jelű Baleseti halálra szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amelynek következtében a baleset időpontját követő egy éven belül meghal, a biztosító a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezett(ek)nek.

A biztosított közlekedési baleseti eredetű halál esetén a biztosítási összeg 125%-a kerül kifizetésre.

Amennyiben a biztosított ugyanazon balesetből kifolyólag már részesedett a C23 szolgáltatásában, a biztosító a C21-re kifizetendő összegből levonja a korábban kifizetett szolgáltatás összegét.

C23 jelű Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amelynek következtében a baleset időpontját követő egy éven belül a Függelékben meghatározott maradandó egészségkárosodása alakul ki, a biztosító a baleset időpontjában aktuális biztosítási összegnek a Függelékben a szolgáltatás alapjaként meghatározott százalékát fizeti ki a biztosítottnak.

Amennyiben a szolgáltatás alapját képező érték a Függelékben meghatározottak szerint nem éri el a 20%-ot, a biztosító egyszeri egyösszegű 50.000?Ft-ot fizet ki a biztosítottnak.

Amennyiben a szolgáltatás alapját képező értékek együttesen elérik a 100%-ot, a kiegészítő biztosítás az adott biztosított vonatkozásában megszűnik.

A biztosított közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodása esetén a biztosítási összeg 125%-a kerül kifizetésre.

C24?jelű Baleseti műtéti térítésre szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amellyel ok-okozati összefüggésben a baleset időpontjától számított egy éven belül műtét válik szükségessé, a biztosító a baleset időpontjában aktuális biztosítási összegnek a Teljes Műtéti listában WHO kódonként meghatározott százalékát fizeti ki a biztosítottnak. Egy balesetből kifolyólag szükségessé váló több műtét esetén a legmagasabb térítési kategóriába tartozó műtét után járó szolgáltatási összeg a mérvadó. Egy biztosítási éven belül bekövetkezett több balesetből kifolyólag a biztosító csak egy balesettel összefüggésben teljesít szolgáltatást.

C25 jelű Baleseti kórházi napi térítésre szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amellyel ok-okozati összefüggésben a baleset időpontjától számított egy éven belül kórházi ápolás válik szükségessé, a biztosító a kórházi ápolás minden napjára, de legfeljebb a 90. naptári napig a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

A biztosító kétszeres térítést nyújt az intenzív osztályon történt ápolás minden napjára.

C26 jelű Baleseti eredetű keresőképtelenségre szóló egyösszegű térítést nyújtó csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amely a baleset időpontjától számított egy éven belül folyamatos, megszakítás nélküli, legalább 28 napot meghaladó keresőképtelenséget eredményez, a biztosító a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

A biztosító egy balesettel összefüggésben csak egyszer teljesít szolgáltatást.

C27 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló napi térítést biztosító csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amely a baleset időpontjától számított egy éven belül folyamatos, megszakítás nélküli, legalább 14 napot meghaladó keresőképtelenséget eredményez, a biztosító a 15. naptári naptól az igazolt keresőképtelenség minden napjára, de egy balesetből kifolyólag legfeljebb 90 naptári napra a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

C28 jelű Baleseti csonttörésre és csontrepedésre szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amellyel ok-okozati összefüggésben csonttörés, csontrepedés következik be, a biztosító a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

Polytrauma esetén a biztosítási összeg kétszerese kerül kifizetésre.

C31?jelű Baleseti járóbeteg szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amellyel ok-okozati összefüggésben járóbeteg szakellátás válik szükségessé, a biztosító járóbeteg szakellátást nyújt a biztosítottnak. A szolgáltatási limit biztosítási időszakonként 1 ellátás, a maximális összköltség 50 000 Ft.

A járóbeteg szakellátás kizárólag Budapesten vehető igénybe.

C32 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amellyel ok-okozati összefüggésben a baleset időpontjától számított egy éven belül orvos-szakmailag megalapozott gyógytorna kezelés válik szükségessé, a biztosító gyógytorna szolgáltatást nyújt a biztosítottnak.

A szolgáltatási limit biztosítási időszakonként 10 ellátás, a maximális összköltség 80 000 Ft.

C41 jelű Rokkantságra szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt össz-szervezeti egészségkárosodást szenved, amelynek mértéke

 • meghaladja a 69%-ot, a biztosító a biztosítási esemény időpontjában aktuális biztosítási összeg kétszeresét
 • 50-69% közötti és a biztosított balesetével ok-okozati összefüggésben áll, annak időpontjától számított egy éven belül alakul ki, a biztosító a baleset időpontjában aktuális biztosítási összeget

fizeti ki a kedvezményezettnek. Az össz-szervezeti egészségkárosodás megállapítása az erre jogosult szakértői szerv hatásköre.

C45 jelű Műtéti térítésre szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amellyel ok-okozati összefüggésben a baleset időpontjától számított egy éven belül műtét válik szükségessé, vagy a kockázatviselés tartama alatt kialakult/diagnosztizált betegsége indokolja ezt, a biztosító a baleset vagy a műtét időpontjában aktuális biztosítási összegnek a Teljes Műtéti listában WHO kódonként meghatározott százalékát fizeti ki a kedvezményezettnek.

Egy balesetből vagy betegségből kifolyólag szükségessé váló több műtét esetén a legmagasabb térítési kategóriába tartózó műtét után járó szolgáltatási összeg a mérvadó.

Egy biztosítási éven belül bekövetkezett több balesetből vagy betegségből kifolyólag a biztosító csak egy balesettel vagy betegséggel összefüggésben teljesít szolgáltatást.

C46 jelű Bármely okú kórházi napi térítésre szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt olyan balesetet szenved, amellyel ok-okozati összefüggésben a baleset időpontjától számított egy éven belül kórházi ápolás válik szükségessé, vagy a kockázatviselés tartama alatt kialakult/diagnosztizált betegsége indokolja ezt, a biztosító a kórházi ápolás minden napjára, de legfeljebb a 90. naptári napig a baleset időpontjában vagy az ápolás első napján aktuális biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

A biztosító kétszeres térítést nyújt az intenzív osztályon történt ápolás minden napjára.

C47 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosított a kockázatviselés tartama alatt a biztosítási feltételben meghatározott súlyos betegségben megbetegszik vagy műtét válik szükségessé és ezt követően legalább 14 napig életben van, a biztosító a biztosítási esemény időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a biztosítottnak.

A biztosított előre hozott szolgáltatásként igényelheti a biztosítási összeg 30%-ának kifizetését.

C48 jelű Rosszindulatú daganatos betegségekre szóló csoportos kiegészítő biztosítás

Amennyiben a biztosítottnál a kockázatviselés tartama alatt rosszindulatú daganatos megbetegedést diagnosztizálnak és ezt követően a biztosított legalább 14 napig életben van, a biztosító a biztosítási esemény időpontjában aktuális biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezettnek.

Mitől függ, hogy milyen díjmentes asszisztencia-szolgáltatások vehetőek igénybe a Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldásainkhoz?

Abban az esetben, ha Ön munkáltatóként alkalmazottai számára csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldásink közül választ biztosítási védelmet, a biztosítottak felépülését különböző asszisztencia-szolgáltatásokkal támogatjuk, amelyek elősegíthetik a mielőbbi visszatérésüket a munkába, a mindennapok megszokott ritmusába. Az igénybe vehető díjmentes asszisztencia-szolgáltatások köre a biztosítotti csoport csoportos biztosításának éves átlagdíjától függ.

Mit nyújtanak ezek az asszisztencia-szolgáltatások?

Az asszisztencia-szolgáltatások leírásáról a következő oldalon olvashat: https://www.nn.hu/vallalati-megoldasok/asszisztencia-szolgaltatasok
További részletekért, kérjük, olvassa el a "Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításokhoz kapcsolódó díjmentes asszisztencia-szolgáltatásokra vonatkozó szabályok" című dokumentumot, melyet a www.nn.hu Dokumentumtárában talál.

Hogyan tudom kiválasztani a vállalat humánpolitikai céljaihoz legjobban illeszkedő csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási csomagot?

A munkavállalóinak szánt biztosítási csomagok összeállításához az alábbi kérdéseket érdemes végiggondolnia.

Hány különböző munkavállalói csoportnak szeretne biztosítási védelmet nyújtani?

Elsőként gondolja át, hogy alkalmazottjai közül összesen hány főnek és pontosan kiknek szeretne ilyen típusú béren kívül juttatást biztosítani. Abban az esetben, ha szeretné differenciálni a munkavállalóknak nyújtott biztosítási védelem mértékét és összetételét, érdemes megfontolnia, hogy ilyen céllal milyen csoportokba lehet rendezni ezeket a dolgozókat.

Milyen céllal szeretne biztosítási védelmet nyújtani munkavállalóinak?

A vállalatoknak nyújtott megoldásaink között egyaránt elérhetőek élet, baleset- és egészségbiztosítások is. Szeretné elősegíteni, hogy a munkavállalók egy felmerülő egészségügyi probléma esetén minél hamarabb visszatérjenek a mindennapi ügymenethez? Vagy megtakarítási céljaikban szeretné támogatni alkalmazottait? Érdemes átgondolnia.

Mekkora összeget szeretne erre a béren kívüli ösztönzésre fordítani?

Végül szintén érdemes megfontolni, hogy mi az az összeg, amelyet erre a célra szeretne felhasználni. A díj kérdésében célravezető figyelembe venni a díjkedvezményekben rejlő lehetőségeket, hiszen a kiegészítő biztosítások számának és a biztosítási összegüknek növelésével különböző mértékű engedményeket biztosítunk a biztosítási díjból, és a díjmentesen igénybe vehető asszisztencia-szolgáltatások száma is növekszik.

A kérdések megválaszolásában  az NN biztosítási tanácsadója örömmel állnak Ön és cége rendelkezésére, hogy szakmai támogatásukkal megtalálhassa az Ön és vállalata céljainak leginkább megfelelő megoldást. Forduljon hozzánk bizalommal, adja meg honlapunkon adatait és az NN biztosítási tanácsadója keresni fogja ajánlatunkkal.

Kihagyható-e a haláleseti biztosítás fedezet a munkavállalókra kötött a Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási megoldásomból?

A C01 jelű csoportos kockázati életbiztosítás a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási csomagok alapja, melyhez Ön kiemelt vállalati értékesítőnk segítségével kiválasztatja a vállalat humánpolitikai céljainak leginkább megfelelő egészség- és balesetbiztosítási elemeket. Így a C01 jelű csoportos kockázati életbiztosítás, munkavállalóinak haláleseti biztosítási védelmet nyújtva, mindenkor a csomag részét képezi

Mekkora az a minimum időtartam, amelyre megköthető a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás?

A Vállalati csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításunkat egy illetve három éves tartamra is megkötheti. Az egy évre kötött biztosítási szerződések esetén a szerződés évente megújul. Ha Ön a három éves szerződés megkötése mellett dönt, akkor a harmadik évben egyösszegű kedvezményt nyújtunk Önnek és vállalatának. A kedvezmény mértéke az éves biztosítási díjak 5%-ának összege.

Hogyan alakul a biztosítási díj a tartam alatt?

A biztosító az alábbi esetekben alkalmazhat díjmódosítást:

 • A biztosítási szerződés tartama alatt Önnek lehetősége van a biztosított munkavállalók körének bővítésére és csökkentésére, illetve egyéb módosításokra is. Ha a biztosítotti csoportra vonatkozó változtatás kapcsán a biztosítási díj módosulása nem éri el a 10 százalékot, a biztosító nem módosítja a fizetendő biztosítási díj összegét. Amennyiben a biztosítotti csoportra vonatkozó díj - az előző díjmeghatározáshoz képest - 10%-nál nagyobb mértékben változik, akkor a biztosító díjmódosítást alkalmazhat a bejelentett, megváltozott körülmények kapcsán bekövetkező kockázatváltozás miatt.
 • A biztosítotti csoport életkorának évenkénti növekedéséből szintén adódhat biztosítási díjtételváltozás.
 • Emellett a biztosító díjmódosítással élhet, amennyiben a csoportos biztosítási szerződés feltételeiben változás következik be.
 • A biztosító a biztosítás értékének megőrzése érdekében lehetővé teszi a biztosítás díjának és a biztosítási összeg(ek)nek évenkénti emelését, azaz az értékkövetést. Az értékkövetés mértékét a biztosító minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett inflációs ráta 100%-ában állapítja meg. Ha az infláció mértéke nem éri el az 5%-ot, a biztosító 5%-os értékkövetési lehetőséget kínál fel.

Amennyiben a biztosító díjmódosítást alkalmaz, akkor a megváltozott körülmények bejelentését követő 15 napon belül a csoportos biztosítási kötvénymódosítással írásban tájékoztatja a szerződőt az új biztosítási díjról. A biztosító a módosított díjról számlát állít ki, amelyet a szerződő köteles a díjszámlán feltüntetett fizetési határidőig kiegyenlíteni. A módosult díj a bejelentést követő biztosítási hónap-fordulótól válik esedékessé.

Munkáltatóként hogyan kell fizethetnem a munkavállalóim részére kötött csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás díját?

A biztonságos, átlátható és környezetkímélő megoldásokat szem előtt tartva a biztosítási díj kizárólag banki átutalással egyenlíthető ki, amelyet a biztosító által kiállított díjszámlán megjelölt bankszámlaszámra, a feltüntetett fizetési határidőig szükséges átutalni. Emellett kérjük az átutalás közlemény rovatában a számla sorszámának feltüntetését, amely a beazonosításhoz szükséges és elengedhetetlen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a biztosítási díj átvételére és kezelésére a biztosításközvetítő nem jogosult.

Hogyan tudnak az életbiztosítási védelemben részesülő munkavállalóim biztosítási szolgáltatási igényt benyújtani a vállalati, csoportos életbiztosításuk kapcsán?

A biztosítási védelemben részesülő munkavállalóknak, mint biztosítottaknak, illetve a haláleseti kedvezményezetteknek a szolgáltatás iránti igényét a biztosítónak kell írásban bejelentenie a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül.

A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumok listáját a Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításainak általános szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza, az igény bejelentéséhez szükséges nyomtatványok letölthetőek a www.nn.hu dokumentumtárából.

Ha a benyújtott dokumentáció hiányos, a biztosító írásban kéri a hiánypótlást.

A szolgáltatás iránti igény elbírálásához szükséges, a Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításainak általános szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott valamennyi dokumentum beérkezését követő 30 napon belül, az elbírálást követően, történik a biztosítási szolgáltatás kifizetése.

A C23 Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló, illetve a C31 Baleseti járóbeteg-szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítások esetében a szolgáltatás iránti igény bejelentése, az igény elbírálása és a szolgáltatás nyújtása a fentiektől eltérően történik:

A Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás esetében a szolgáltatás iránti igényét a biztosítónak kell írásban bejelentenie, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításainak általános szabályzat 1. számú mellékletében tartalmazza, az igény bejelentéséhez szükséges dokumentumok letölthetőek a www.nn.hu Dokumentumtárából. A biztosító az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül telefonon tájékoztatja a biztosítottat az eredményről, illetve a biztosító szolgáltatásszervező partnerét, ha az elbírálás pozitív. A szolgáltatásszervező partner telefonon felveszi a kapcsolatot a biztosítottal és egyeztetik az első gyógytorna kezelés helyszínét és időpontját. A szolgáltatásszervező partner a biztosító jóváhagyásától számított 5 munkanapon belül köteles az első gyógytorna kezelést megszervezni a biztosító jóváhagyásától számított 10 munkanapon belüli időpontra a biztosított számára. A gyógytornasorozat további alkalmainak megszervezése is a biztosító szolgáltatásszervező partnerén keresztül történik, oly módon, hogy a biztosított felhívja a 7/24 orvosi call centert. A szolgáltatást biztosítási évenként egyszer legfeljebb 10 alkalom erejéig és legfeljebb 80 000 Ft-ig a biztosító finanszírozza. A biztosítottnak csak abban az esetben kell az egészségügyi szolgáltató számára fizetnie, ha ezt a szolgáltatási limitet az alkalmak száma, vagy az összköltség tekintetében átlépi.

A Baleseti járóbeteg-szakellátás szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosítás esetében, ha szolgáltatást szeretne igénybe venni, a biztosító szolgáltatásszervező partnerével a balesetet követő 24 órán belül kell felvennie a kapcsolatot telefonon a 7/24 orvosi call centeren keresztül, és meg kell adnia neki azokat az információkat, amelyek alapján elbírálható a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság. Ha a döntés pozitív, akkor a szolgáltatásszervező partner megszervezi az Ön számára a baleseti járóbeteg-szakellátást az igény bejelentésétől számított 24 órán belüli időpontra. A szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb egy balesetből kifolyólag, legfeljebb 50 000 Ft-ig a biztosító finanszírozza. A biztosítottnak csak abban az esetben kell az egészségügyi szolgáltató számára fizetnie, ha a szolgáltatás költsége ezt a szolgáltatási limitet átlépi.

Kérjük, további részletekért olvassa el a "Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosításokhoz kapcsolódó díjmentes asszisztencia-szolgáltatásokra vonatkozó szabályok" című tájékoztatónkat, amelyet a www.nn.hu Dokumentumtárából tud letölteni.

Szerződőként hogyan és mikor módosíthatom a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás választott fedezeteit?

A csoportos biztosítási szerződés módosítása a szerződés megújításakor lehetséges.

Szerződőként Önnek joga van a biztosítási évforduló előtt 60 nappal új biztosítotti csoportot megjelölni, meglévőt módosítani vagy a biztosítotti csoportokhoz tartozó szolgáltatások körét módosítani a Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szabályzatának 11.§-ában meghatározottak szerint.

Ön ebben az esetben új ajánlatot tehet. Amennyiben nem tesz, akkor a csoportos biztosítási szerződés és a biztosító kockázatviselése minden biztosított vonatkozásában megszűnik a csoportos biztosítási szerződés tartamának végén.

Felmondhatom-e a csoportos biztosítási szerződést a szerződés tartama alatt?

Ön szerződőként a biztosítási kötvény kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondani a csoportos biztosítási szerződést (különös felmondás). Ebben az esetben a biztosító kockázatviselése a kockázatviselés kezdő napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik.

A csoportos biztosítási szerződést Ön a biztosítás egyéves határozott tartamára való tekintettel egyéb esetben nem mondhatja fel.