Biztonság Önnek és szeretteinek

 • Mindannyian biztonságra, a szeretteink védelmére törekszünk.
 • Olyan megoldást keresünk, amely váratlan események bekövetkezésekor megfelelő anyagi segítséget nyújt.
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli az Amulett életbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Amulett életbiztosítás

Az Amulett biztosítás anyagi segítséget nyújt akkor, amikor egy váratlan tragédia miatt a szerettei megélhetése, az Ön által kitűzött célok elérése, vagy a hitelek törlesztése, esetleg cége pénzügyi helyzete veszélybe kerül.

Ki kötheti meg az Amulett életbiztosítást?

 • Az Amulett életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély vagy cég lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződés megkötésekor a szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető az Amulett életbiztosítás?

 • Az Amulett életbiztosítás előnye, hogy egy és két személy életére egyaránt megköthető.
 • Ha két személy, például egy házaspár, vagy cégtársak egymást követően, harminc napon belül bekövetkező halála hasonlóan kedvezőtlenül érintené a hátramaradottakat, akkor az Amulett két életre megköthető módozata különösen kedvező konstrukciót kínál a gondoskodásra.
 • A biztosítás 16 és 65 éves kor közötti biztosított(ak)ra köthető. A biztosítás tartama legfeljebb a biztosított(ak) 75. életévének betöltése évében esedékes biztosítási évfordulóig tarthat.
 • A szerződő aki a díjat fizeti eltérhet a biztosítottól.
 • Két biztosított személy esetén a fő- és társbiztosítottat csak a szerződés megkötésekor lehet választani, a tartam közben nincs lehetőség se új bevonására, se a cseréjére, vagy a rá vonatkozó fedezet megszüntetésére.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

A biztosított halála esetén az aktuális kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra. A kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A kedvezményezett személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával bármikor módosíthatja.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

 • Az Amulett biztosítás anyagi segítséget nyújt akkor, amikor egy váratlan tragédia miatt a szerettei megélhetése, az Ön által kitűzött célok elérése, vagy a hitelek törlesztése, esetleg cége pénzügyi helyzete veszélybe kerül.
 • Valamely biztosítottnak a biztosítási tartam alatt bekövetkező halála esetén a biztosító kifizeti az aktuális biztosítási összeget a kedvezményezett részére, és a kifizetéssel a biztosítás megszűnik. Amennyiben társbiztosított is szerepel a szerződésben és valamelyik biztosított halálát követő 30 napon belül a másik biztosított is elhalálozik, akkor a biztosító mindkettőjük után kifizeti az aktuális biztosítási összeget. Ha a biztosítási tartam végén a biztosított(ak) életben van(nak), akkor a biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.
 • A biztosítási összeget a szerződő választja ki a szerződés megkötésekor. A tartam során ez az összeg növekedhet a többlethozam visszatérítése, valamint a biztosító által felajánlott díjnövelési lehetőségek elfogadása révén. A rendszeres díjnövelési lehetőségek elfogadásával mérsékelhető a biztosítási összeg értékének infláció miatti csökkenése.
 • A biztosító mentesül a kifizetés alól abban az esetben, ha a biztosított halálát a kedvezményezett szándékos magatartása okozta, továbbá akkor, ha a biztosított az általa szándékosan elkövetett súlyos bűncselekmény folytán vagy azzal összefüggésben hal meg, vagy a szerződéskötést követően két éven belül öngyilkos lesz. Mentesül továbbá akkor is, ha a haláleset bejelentésére 15 napon túl kerül sor és emiatt a halálesettel összefüggő lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. Ezekben az esetekben a biztosító a díjtartalékot fizeti ki.

Hogyan köthetem meg az Amulett életbiztosítást?

Pénzügyi tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését.
Szerződéskötéskor egy személyes igényfelméréssel segítjük Önt a megfelelő megoldás megtalálásában.
Amennyiben már ügyfelünk kérjük, forduljon NN pénzügyi tanácsadójához!
Honlapunkon visszahívást tud kérni szakértőnktől!
Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg az Amulett életbiztosítás?

A biztosítás díját az Ön által választott biztosítási összeg alapján a biztosított(ak) életkorának figyelembe vételével kalkulálja a biztosító.

Az Amulett életbiztosítás minimum fizetendő havi biztosítási díja 30 éves kor alatt 3 500 Ft, 30 éves korban és fölötte pedig 4 500 Ft.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

 • Az Amulett életbiztosítás 5 és 35 év közötti biztosítási tartamra köthető. A díjfizetési tartam, ameddig a biztosítási díjat fizetni kell, nem kell, hogy megegyezzen a biztosítási tartammal, rövidebb is lehet annál. A díjfizetési és a biztosítási tartamot a szerződő határozza meg a szerződés megkötésekor.
 • A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.

Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)?

Az indexálás segítségével Ön megőrizheti biztosítási védelmének értékét. A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető díjemelést elutasítani. A biztosító háromévente azt is felajánlja, hogy Ön az éves indexálás felett tovább növelje biztosítási védelmének mértékét - természetesen ez is elutasítható. A biztosítási összeg emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási díj növekedésének mértékétől.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) a díját Ön az alapbiztosítással egy időben, azonos díjfizetési gyakorisággal fizeti meg. Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy folyamatosan részesüljön biztosítási védelemben. Az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjrésze ügyfeleink számára jól láthatóan elkülönül,  Ön mindig tisztán láthatja, mennyit fizet az alap- és a kiegészítő biztosításokra. 

Mi történik, ha nem tudom tovább fizetni az Amulett életbiztosítási szerződés díját?

 • A biztosítás rendszeres díjainak elmaradása esetén a biztosító fizetési felszólítást küld a szerződő részére. Amennyiben a szerződő a rendszeres díj esedékességétől számított 90 napon belül az elmulasztott díjat nem fizeti meg és díjmentes leszállításra nincs lehetőség, a biztosítási szerződés  a 91. napon megszűnik.  A Biztosító kockázatviselése ebben az esetben az első elmaradt rendszeres díj esedékességi napjának 0:00 órájára visszamenő hatállyal megszűnik.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

Az Amulett életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

Minden esetben szükség van egészségügyi kérdőív kitöltésére és előzetes egészségügyi elbírálásra. A biztosítási összeg nagysága és a választott kiegészítő biztosítások szerint orvosi vizsgálatokra is szükség lehet.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.