Eurós befektetés garanciával

 • Szeretné rendszeres megtakarítását garanciával befektetni a pénzpiacokon?
 • Bízik az euró hosszú távú stabilitásában?
 • Hosszú távú megtakarítási, befektetési lehetőséget keres?
 • Életbiztosítási védelemre is vágyik?
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Kronosz életbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Kronosz befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

A Kronosz rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás euró alapú, megtakarítási, befektetési lehetőség életbiztosítási védelemmel. 100% tőkegarancia az alapbiztosításra befizetett rendszeres díjakra lejáratkor vagy halálesetkor - még kedvezőtlen piaci tendenciák esetén is. A megtakarítás lejáratkor egy összegben, vagy havi járadék formájában is felvehető.

Ki kötheti meg a Kronosz befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • A Kronosz rendszeres díjas, eurós, garantált befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély és cég lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított személye a szerződés megkötésekor.

A Kronosz életbiztosítást a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni.

Kire köthető a Kronosz rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A biztosítás 16-60 év közötti személyekre köthető. A biztosított a tartam lejáratakor nem lehet idősebb, mint 75 év. 
 • A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a szerződő más részére is megkötheti a Kronosz életbiztosítást.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A szolgáltatásra a kedvezményezett jogosult. A biztosított halála esetén a haláleseti kedvezményezett, lejáratkor a lejárati kedvezményezett.
 • A kedvezményezett(ek)et a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A kedvezményezett(ek) személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával bármikor módosíthatja.
 • A Kronosz életbiztosítás vagy a biztosítási tartam végén fizet a lejárati kedvezményezettnek, ha a biztosított életben van, vagy a tartam során, ha a biztosított elhalálozik. A biztosított halála esetén az aktuális haláleseti kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra. 

Mikor és mit szolgáltat a biztosító? Mit jelent a biztosító garantált szolgáltatása?

A biztosító haláleseti és lejárati vagy lejáratkor határozott tartamú járadékszolgáltatást nyújt.  

A szerződés lejáratakor a biztosító garantálja, hogy a kifizetés mértéke eléri a tartam során az alapbiztosításra fizetett rendszeres díjak összegét, abban az esetben is, ha a rendszeres díjak számlaértéke ennél alacsonyabb. Ha a rendszeres díjak számlaértéke a befektetés hozamából származó plusznak köszönhetően a díjak összegénél magasabb, akkor a számlaértéket fizetjük ki.

A járadék garantált minimális összegére a biztosító a szerződés megkötésekor garanciát vállal. A lejárati kedvezményezett az egyösszegű lejárati szolgáltatás helyett annak járadék formában történő kifizetését is kérheti a különös feltételekben meghatározottak szerint.

A biztosító garanciát vállal a haláleseti szolgáltatás minimális összegére vonatkozóan is. A biztosított halála esetén a halál időpontjáig az alapbiztosításra befizetett rendszeres díjak összege vagy a rendszeres díjak aktuális számlaértékének 1000 euróval növelt összege közül a Biztosító a magasabbat fizeti ki. 

A garanciának díja van. A különös feltételekben meghatározott esetekben a garantált minimális lejárati, haláleseti és járadék szolgáltatás összege változhat.

Amennyiben a szerződő eseti díjakat is fizetett a szerződésre, annak aktuális számlaértéke minden esetben megnöveli a biztosító kifizetését. Az eseti díjakra a biztosító nem vállal garanciát.

Az eszközalapok – befektetési politikától függetlenül – befektetési kockázattal járnak. A befektetési kockázatot a Szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen, de nem kizárólag a legkockázatosabb eszközalapok esetén.

Hogyan köthetem meg a Kronosz rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • Biztosítási tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését.
 • Szerződéskötéskor egy személyes igény-, és pénzügyi kockázat felméréssel segítjük Önt a megfelelő befektetési megoldás megtalálásában.
 • Amennyiben már ügyfelünk kérjük, forduljon biztosítási tanácsadójához!
 • Ha még nem ügyfelünk, kérjen visszahívást ezen az oldalunkon.
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg a Kronosz rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A Kronosz rendszeres díjas, garantált befektetési egységekhez kötött életbiztosítás minimum havi díja 90 euró.
 • Amennyiben Ön kiegészítő biztosítást választ, úgy annak díjával a rendszeresen fizetendő díj megemelkedik.

A Kronosz rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás – a rendszeres díjak megfizetése mellett – a Biztosító által meghirdetett akciós időszak alatt eseti befizetésekkel is gyarapítható, amelynek minimális összegét akciónként állapítja meg a Biztosító. Az eseti befizetések a számlaértéket növelik, Plusz befektetési egységek formájában. Tájékoztatás az akcióról: az eseti díj akciós jelleggel történő befizetési lehetőségét, az eseti díj akció időtartamára vonatkozó minimális mértékét és az akció időtartamát, valamint a meghirdetett akció visszavonását a főbiztosításra vonatkozó Különös Szerződési Feltételek mindenkor hatályos Mellékletének 9. pontja tartalmazza, amely a Biztosító honlapján (www.nn.hu) a Dokumentumtárban megtalálható.

A forintban indított biztosítási díj euróra történő átváltásból fakadó árfolyamkockázatot a Szerződő viseli.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

 • A díjfizetési tartam megegyezik a biztosítási tartammal, vagyis a lejáratig kell fizetni a biztosítási díjat. A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.
 • A biztosítási díj maradéktalan megfizetése esetén nyújtja a biztosító a fenti szolgáltatásokat. A biztosítási díj nem fizetése a szolgáltatás módosulását és végső soron a biztosítási szerződés megszűnését vonhatja maga után.
 • Amennyiben a biztosított meghal a díjfizetési tartam alatt a szerződés megszűnik.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

 • A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. 
 • A kiegészítő biztosítás(ok) díját Ön az alapbiztosítással egy időben, azonos díjfizetési gyakorisággal fizeti meg. 
 • Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy folyamatosan részesüljön biztosítási védelemben. 
 • Az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjrésze ügyfeleink számára jól láthatóan elkülönül: Ön mindig tisztán láthatja, mennyit fizet az alap- és a kiegészítő biztosításokra. 

A szerződés tartama alatt váratlanul szükségem lenne valamilyen pénzösszegre, mit tehetek?

 • Az alapbiztosítás rendszeres díján felül fizetett eseti befizetésekből Önnek lehetősége van tetszőleges időközönként legalább 600 euró értékben pénzt kivonni.
 • A második biztosítási év elteltével az alapbiztosítás rendszeres díjrészének terhére is kérhet hasonló összegben pénzkivonást. Ebben az esetben a számláról kivont összeget a szerződési feltételek szerint számolt visszavásárlási levonással fizetjük ki. A pénzkivonást követően a rendszeres befektetési díjrészekből gyűjtött számlaérték el kell, hogy érje az alapbiztosítás aktuális éves minimumdíjának háromszorosát. A pénzkivonással a lejárati és haláleseti szolgáltatás minimális garantált összege csökken. 
 • A pénzkivonás mindig az aktuális számlaértékből történik.

Milyen lehetőségem van, ha nem tudom tovább fizetni a Kronosz rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés díját?

 • Az életbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, ezért a lejárat előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül érintheti Önt. A szerződés bármikor felmondható, ám a visszavásárlási összeg jelentősen eltérhet a befizetett díjak összegétől. A visszavásárlási összeget még kamatadó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján.
 • Amennyiben Ön a szerződést felmondással, illetve visszavásárlási igénybejelentéssel megszünteti, a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) a szerződőnek fizetjük ki.
 • Az első három biztosítási évet követően a rendszeres díjfizetés megszüntetésével és a szerződő által a biztosító részére küldött írásbeli rendelkezése szerint a szerződés díjmentesíthető , ha a szerződés visszavásárlási értéke legalább akkora, mint az alapbiztosítás szerződéskötéskor érvényes éves minimumdíjának háromszorosa. Ekkor a továbbiakban nem szükséges a rendszeres díjakat megfizetnie, de eseti befizetést (legalább 200 euró) bármikor tehet, amikor arra a biztosító akciós jelleggel lehetőséget biztosít. Díjmentesítéskor a szerződéshez kötött kiegészítő biztosítások megszűnnek. Díjmentesítés után a biztosító által vállalt lejárati és haláleseti szolgáltatás minimális garantált összege csökken.
 • Három biztosítási év eltelte után (a harmadik évforduló előtt 30 nappal, illetve ezt követően a fizetési gyakoriság szerinti hónapforduló előtt 30 nappal) a Kronosz befektetési egységekhez kötött életbiztosítás lehetőséget kínál arra, hogy a szerződő az alapbiztosítás rendszeres díját az díjcsökkentés időpontjában hatályos minimum díj nagyságáig csökkentse. A díjcsökkentés a lejárati és haláleseti szolgáltatás minimális garantált összegét csökkenti.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással is élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.
   

A Kronosz rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

A Kronosz befektetési egységekhez kötött életbiztosítás választása esetén szükség lehet egészségügyi kérdőív kitöltésére. Amennyiben kiegészítő biztosítást kötött a szerződéshez, szükség lehet további egészségügyi kérdőív kitöltésére, orvosi vizsgálatra, a kiegészítő biztosítástól függően. Ha Ön már ügyfelünk, akkor meglévő szerződéseitől függ, hogy kérünk-e orvosi vizsgálatot.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát vagy más biztosítási eseményt a biztosítónak?

 • A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Milyen költségeim merülnek fel a díjfizetési tartam során?

 • Az alapbiztosítás rendszeres díja, illetve az eseti díj az értékesítés költségének levonása után gyarapítja befektetésének számlaértékét. Az értékesítés költségének pontos leírását a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében találja.
 • A rendszeres díjak számlaértékét a havonta felmerülő szerződéskezelési költség, valamint a garancia díja terheli, míg a teljes számlaértékére az eszközalapok után a vagyonarányos költség az eszközalap árfolyamában arányosan kerül elszámolásra. A szerződéskezelési költség, a garancia díj és a vagyonarányos költség mértéke megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A biztosításon érvényesített költségek nincsenek hatással a biztosító által vállalt garanciára, azt mindig az alapbiztosításra befizetett rendszeres díjak figyelembevételével határozza meg a biztosító.
 • Amennyiben Ön a meglévő befektetésének az eszközalapok közötti felosztását módosítja (átváltás), a Felhalmozási befektetési egységekre vonatkozóan egy biztosítási év során 12 átváltás lehetséges, melyek költségmentesek. A Plusz befektetési egységek közötti átváltások számára vonatkozóan korlátozás nincs, az aktuális átváltási költséget beleértve az ingyenes átváltások számát is, Különös Feltételek Melléklete tartalmazza. Amennyiben Ön a jövőben befektetésre kerülő alapbiztosítás rendszeres díjainak egyes eszközalapokban való felosztási arányát módosítja (átirányítás) a Biztosító költséget nem számít fel. 
 • A fentieken kívül Önnek további költségei is felmerülhetnek, amiről részletes információt a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében talál.

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.

Milyen adózási előnyöket biztosít a Kronosz?

 • Adózási kérdésekről nn.hu/ado oldalunkon vagy a Kiegészítő ügyfél-tájékoztatóban tájékozódhat részletesen.
 • A Kronosz befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szolgáltatása a biztosított elhalálozása esetén adó- és öröklési illetékmentes, nem része a hagyatéknak.
 • Az Ön megtakarítása ezen biztosítás esetén a biztosítási esemény miatti megszűnéskor adómentes. Amennyiben szerződését a tartam vége előtt megszünteti, akkor kamatadó és 2023. július 1. napján vagy azt követően kötött szerződések (amelyeknél a kockázatviselés 2023. július 1-jén vagy később kezdődik) esetén szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége lehet.
 • A rendszeres díjakon képződött hozam mentes a kamatadó és szociális hozzájárulási adó alól, ha a szerződéskötéstől számítva a pénzkivonásig (pl. visszavásárlás, részleges visszavásárlás stb.) legalább 10 év eltelt. Ha a szerződéskötéstől számítva a pénzkivonásig legalább 6 év eltelt, akkor a rendszeres díjakon képződött hozam fele után kell a kamatadót és szociális hozzájárulási adót megfizetni. (Feltéve, hogy a befektetési díjrész növekedésének mértéke nem haladja meg a 30% plusz a két évvel korábbi infláció mértékét.)
 • Az eseti díjakon képződött hozam tekintetében, ha a befizetéstől számítva a pénzkivonásig legalább 3 év eltelt, akkor a hozam felére kell kamatadót és szociális hozzájárulási adót fizetni. Ha legalább 5 év telt el, akkor a hozam mentes a kamatadó és szociális hozzájárulási adó alól.