Vista egyszeri díjas - hero

Egyszeri díjas befektetés euróban

 • Megbízható pénzügyi partnert keres?
 • Szeretne részesülni a pénzpiacok teljesítményéből anélkül, hogy közvetlenül a tőzsdén fektetne be?
 • Időközönként nagyobb euró összeget szeretne befektetni?
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Vista egyszeri díjas életbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Vista egyszeri díjas - életbiztosítás

Vista egyszeri díjas életbiztosítás

A Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás hosszú távú megtakarítási és befektetési lehetőség euróban, baleseti halál védelemmel. Egyszeri, nagyobb összegű megtakarítását kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően helyezheti el eszközalapjainkban.

FAQ - warning

Téma megjelenítő

Ki kötheti meg a Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • A Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély és cég is lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított személye a szerződés megkötésekor.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető a Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A biztosítás 16-75 év közötti személyekre köthető. 10 évnél rövidebb és 45 évnél hosszabb tartamra nem köthető, és a biztosított a szerződés lejáratakor nem lehet idősebb, mint 85 év.
 • A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a szerződő más részére is megkötheti a Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A biztosítási tartam lejárata esetén az aktuális lejárati kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra, a biztosított halála esetén pedig az aktuális haláleseti kedvezményezett. 
 • A lejárati és a haláleseti kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával. A kedvezményezett(ek) személyét a szerződő a biztosított írásbeli hozzájárulásával bármikor módosíthatja.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

 • Ha a biztosított a biztosítási tartam lejáratakor életben van, a biztosító a szerződés aktuális számlaértékét fizeti ki a lejárati kedvezményezettnek, aki maga a biztosított is lehet.
 • Abban az esetben ha a biztosított a szerződés lejárata előtt meghal, a biztosító kifizeti az aktuális számlaértéket a haláleseti kedvezményezettnek.
 • Ezen felül, ha a biztosított a szerződés lejárata előtt balesetből eredően a baleset időpontjától számított 1 éven belül meghal, akkor további 5 000 euró biztosítási összeget fizet a biztosító. A biztosító a baleseti halálra szóló többletszolgáltatást legfeljebb annak a naptári évnek a biztosítási évfordulójáig nyújtja, amelyben a biztosított a 85. életévét betölti.

Hogyan köthetem meg a Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • Biztosítási tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését.
 • Szerződéskötéskor egy személyes igény-, és pénzügyi kockázat-felméréssel segítjük Önt a megfelelő befektetési megoldás megtalálásában.
 • Amennyiben már ügyfelünk, kérjük, forduljon biztosítási tanácsadójához!
 • Honlapunkon visszahívást tud kérni szakértőnktől!
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg a Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A Vista egyszeri díjas biztosítás 5 000 és 10 000 eurós díjjal indítható.  
 • Az egyszeri díjon túl  lehetőség van tetszőleges időközönként, akár már a biztosítás kezdetekor eseti összegeket elhelyezni a szerződés számláján, amelynek minimális összege befizetésenként 500 euró. Az eseti befizetések a számlaértéket növelik.

A szerződés tartama alatt váratlanul szükségem lenne valamilyen pénzösszegre, mit tehetek?

 • Az életbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, ezért az idő előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül érintheti Önt. A szerződés bármikor felmondható, ám az első három évben a szerződés visszavásárlási értéke nem éri el a 100%-ot.  Visszavásárláskor Ön realizálja a befektetési hozamot vagy veszteséget.
 • Amennyiben Önnek a teljes összegre szüksége van, akkor  lehetősége van a szerződést megszüntetni felmondással, illetve visszavásárlási igénybejelentéssel. A biztosító ez esetben a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) fizeti ki a szerződőnek, amely a negyedik évtől kezdve a számlaérték 100%-a. A visszavásárlási összeg az első évben 94%, a második évben 96%, a harmadik évben 98%.
 • Önnek lehetősége van a szerződéskötést követően alkalmanként legalább 500 euró összeghez hozzájutni, mely költsége a kivont összeg 3 ezreléke, minimum 3, maximum 30 euró. A biztosítás első négy évében ez az eseti díjakból, míg a 4. évforduló után az egyszeri díjból képzett befektetés terhére is történhet. Ezt nevezzük a szerződés részleges visszavásárlásának. A visszavásárlási és a részleges visszavásárlással kivont összeget még kamatadó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással is élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

A Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

Nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére és előzetes egészségügyi elbírálásra, orvosi vizsgálatokra.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Milyen költségeim merülhetnek fel a biztosítási tartam során?

 • Az egyszeri díj, illetve az eseti díj az értékesítés költségének levonása után gyarapítja befektetésének számlaértékét. Az értékesítés költségének pontos leírását a biztosítás Különös Feltételeiben és ennek Mellékletében találja.
 • A befektetés számlaértékét a havonta felmerülő vagyonarányos költség terheli, míg az eszközalapok után az éves szerződéskezelési költség az eszközalap árfolyamában arányosan kerül elszámolásra. Az vagyonarányos költség és a szerződéskezelési költség mértéke megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A biztosító minden hónapban a szerződő számlájáról levonja a baleseti halálra szóló fedezet díját, amely a biztosított 66. életévében 20%-kal megemelkedik.
 • Amennyiben Ön a meglévő befektetésének az eszközalapok közötti felosztását módosítja (átváltás), akkor átváltási költséget számíthatunk fel. Évente az első négy átváltás ingyenes. Az átváltási költségek részletei megtalálhatók a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A fentieken kívül Önnek további költségei is felmerülhetnek, amiről részletes információt a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében talál.

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.

Milyen adózási előnyöket biztosít a Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • Az Ön megtakarítása ezen biztosítás esetén a biztosítási esemény miatti megszűnéskor kamatadó és EHO mentes. A biztosító haláleseti szolgáltatása adómentes jövedelem. Amennyiben szerződését a biztosítási tartam vége előtt megszűnteti, akkor kamatadó fizetési kötelezettsége lehet. Adózási kérdésekről nn.hu/ado oldalunkon, a Kiegészítő ügyfél-tájékoztató 4. pontjában vagy "Az NN Biztosító Zrt. tájékoztatója biztosítások adózási és számviteli szabályairól" nevű dokumentumban tájékozódhat részletesen.
 • A Vista életbiztosítás szolgáltatása a biztosított elhalálozása esetén örökösödési illetékmentes és nem része a hagyatéki eljárásnak.
 • Az egyszeri és eseti díjakon képződött hozam mentes a kamatadó alól, ha a szerződéskötéstől, illetve eseti díjak esetében a befizetéstől számítva a pénzkivonásig (pl. visszavásárlás, részleges visszavásárlás stb.) legalább 5 év eltelt. Ha a szerződéskötéstől, illetve eseti díjak esetében a befizetéstől számítva a pénzkivonásig legalább 3 év eltelt, akkor az egyszeri és eseti díjakon képződött hozam fele után kell a kamatadót megfizetni.

Mit jelent a tartamhosszabbítás a Vista egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében?

 • Ha a biztosítás számlaértéke a lejárat időpontjában eléri a 2 000 euró minimális aktuális számlaértékét, a szerződés tartama a szerződő kérésére, a lejárat előtt legkésőbb 30 nappal, a biztosított korától függetlenül meghosszabbítható.  Ha a meghosszabbított tartamú szerződés számlaértéke a továbbiakban 2 000 euró alá csökken, a szerződés megszűnik.
 • A tartamhosszabbított szerződés a biztosított élete végéig tart.
 • Tartamhosszabbítás esetén a baleseti halálra szóló fedezet a biztosítás eredeti tartamának lejárati napjával megszűnik. 
 • A meghosszabbított szerződésre eseti díjak továbbra is befizethetőek, illetve a szerződés részlegesen vagy teljesen visszavásárolható.

Vista egyszeri díjas - lead