Vista - hero

Megtakarítás és befektetés euróban

 • Bízik az euró hosszú távú stabilitásában?
 • Hosszú távú megtakarítási, befektetési lehetőséget keres?
 • Nem ért a tőzsdéhez, de szeretne részesülni a pénzpiacokon elérhető nyereségből?
 • Kezdjünk el beszélgetni online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Vista rendszeres díjas életbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Vista életbiztosítás

Vista rendszeres díjas életbiztosítás

A Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás hosszú távú megtakarítási és befektetési lehetőség euróban, amely baleseti halál védelmet is nyújt. A Vistával elérheti széles eszközalap-kínálatunkat.

FAQ - warning

Téma megjelenítő

Ki kötheti meg a Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • A Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély és cég is lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított személye a szerződés megkötésekor.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető a Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A biztosítás 16-70 év közötti személyekre köthető. A biztosítás 10 évnél rövidebb díjfizetési tartamra nem köthető, és a biztosított a díjfizetési tartam lejáratakor nem lehet idősebb, mint 80 év.
 • A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a szerződő más részére is megkötheti a Vista életbiztosítást.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A rendszeres díjas Vista egy egész életre szóló biztosítás, ezért a szerződésnek nincs lejárata.
 • A biztosított halála esetén az aktuális haláleseti kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra. A haláleseti kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

A biztosító az alábbi esetben szolgáltat:

 • Abban az esetben ha a biztosított meghal, a biztosító kifizeti a szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét a haláleseti kedvezményezettnek. Ezen felül a biztosító biztosítási összeget is fizethet, abban az esetben, ha a biztosított halála a díjfizetési tartam alatt balesetből eredően következett be. Ekkor a baleseti halálra szóló biztosítási összeget is kifizeti a biztosító. Illetve ha a halál oka közlekedési baleset, akkor a kifizetett biztosítási összeg további 25%-kal nő.

Mi a kármentességi bónusz?

 • 10 kármentes évenként bónuszt írunk jóvá a számláján. Díjelmaradás, díjmentesítés esetén nem írjuk jóvá a bónuszt.
 • Kármentes év az, amikor a baleseti halál fedezetre és a kiegészítő biztosításokra nem történt szolgáltatás.
 • A kármentesség meghatározásakor nem vesszük figyelembe a műtéti térítés és kórházi napidíj kiegészítő biztosításokra fizetett díjakat, de az esetleges kárkifizetéseket sem.
 • A bónusz nagysága a 10 kármentes év alatt fizetett éves átlagos kockázati díj beleértve a baleseti halál védelem és a választott kiegészítő biztosítások díját (kivéve műtéti térítés és kórházi napidíj).

Hogyan köthetem meg a Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • Pénzügyi tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben megismerheti ajánlatunkat, és megkötheti szerződését.
 • Szerződéskötéskor egy személyes igény-, és pénzügyi kockázat-felméréssel segítjük Önt a megfelelő befektetési megoldás megtalálásában.
 • Amennyiben már ügyfelünk kérjük, forduljon NN pénzügyi tanácsadójához!
 • Honlapunkon visszahívást tud kérni szakértőnktől!
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg a Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

A Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás befektetési és biztosítási részt (alapbiztosítás díja) tartalmaz.

Befektetési díjrész

A befektetési díjrész nagyságát a lenti táblázatban található minimum értékek figyelembevételével Ön választja meg.

Általános rendelkezés

Díjfizetési tartam Minimum fizetendő befektetési díjrész
10 évnél rövidebb nem köthető
10-14 év között 154 euró/hó
15-19 év között 123 euró/hó
20-30 év között 98 euró/hó
30 évnél hosszabb nem köthető

Speciális rendelkezés

Az Általános rendelkezéstől eltérően a 2022. szeptember 26-tól visszavonásig, de legalább 2023. március 31-ig tartó időszak alatti kockázatviselési kezdettel létrejött szerződések esetén a Befektetési díjrész minimuma az alábbiak szerint alakul.

Díjfizetési tartam Minimum fizetendő befektetési díjrész
10 évnél rövidebb nem köthető
10-14 év között 95 euró/hó
15-19 év között 70 euró/hó
20-30 év között 70 euró/hó
30 évnél hosszabb nem köthető

A speciális rendelkezés visszavonását követő kockázatviselési kezdettel létrejött szerződések esetében a Befektetési díjrész minimuma az Általános rendelkezés szerint alakul.

Biztosítási védelem díjrész

A biztosítási védelem baleseti halál fedezetet jelent, melynek kezdeti biztosítási összege 5 000 euró. A biztosítási díj erre a biztosítási összegre a biztosított 65 éves koráig havi 1 euró, 66 és 80 éves kora között pedig havonta 1,2 euró.

Eseti díj

A Vista rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás – a rendszeres díjak megfizetése mellett – a Biztosító által meghirdetett akciós időszak alatt eseti befizetésekkel is gyarapítható, amelynek minimális összegét akciónként állapítja meg a Biztosító. Az eseti befizetések a számlaértéket növelik, plusz befektetési egységek formájában. A 2023. január 1-jétől kezdődő eseti díj akció során visszavonásig, de legalább 2023. január 10-éig a biztosítás eseti befizetésekkel gyarapítható, melynek minimuma 500 euró/befizetés.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

 • A biztosítás díját a választott díjfizetési tartam végéig kell fizetni. A szerződés díjfizetési tartamának lejáratát követően a szerződő kérésére a biztosító kifizeti a szerződő számláján nyilvántartott felhalmozási és plusz befektetési egységek aktuális értékét. Természetesen a díjfizetési tartam lejárta után Ön továbbra is tarthatja pénzét a választott eszközalapokban. A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.
 • A biztosító biztosítási elemre vonatkozó szolgáltatási kötelezettsége a díjfizetési tartam végén megszűnik.

 

Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)?

Az indexálás segítségével Ön megőrizheti befektetéseinek és biztosítási védelmének értékét. A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető díjemelést elutasítani. Az éves díjemelést csak a biztosított 70 éves koráig ajánlja fel a biztosító. A biztosítási összeg emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási díj növekedésének mértékétől.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) a díját Ön az alapbiztosítással egy időben, azonos díjgyakorisággal fizeti meg. Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy megtakarítása gyarapodjon és biztosítási védelemben is részesüljön. A termék befektetési és biztosítási része jól elkülönül: Ön mindig tisztán láthatja, mennyit tesz hozzá befektetéseihez, és mekkora díjrészt fizet a biztosítási védelemre.

A szerződés tartama alatt váratlanul szükségem lenne valamilyen pénzösszegre, mit tehetek?

 • A rendszeres befektetési díjrészen felül fizetett eseti befizetésekből Önnek lehetősége van tetszőleges időközönként legalább 500 euró értékben pénzt kivonni.
 • A második biztosítási év elteltével a rendszeresen fizetett befektetési díjrész terhére is kérhet hasonló összegben pénzkivonást. Ebben az esetben a számláról kivont összeget a szerződési feltételek szerint számolt visszavásárlási levonással fizetjük ki. A pénzkivonást követően a rendszeres befektetési díjrészekből gyűjtött számlaérték el kell, hogy érje az 500 eurót. A pénzkivonás részleteiről a termék Különös Feltételeiben olvashat.
 • A pénzkivonás mindig az aktuális számlaértékből történik.

Milyen lehetőségem van, ha nem tudom tovább fizetni a rendszeres díjas Vista életbiztosítási szerződés díját?

 • Az életbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, ezért az idő előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül érintheti Önt. A visszavásárlási összeg jelentősen eltérhet a befizetett díjak összegétől és még kamatadó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján. Visszavásárláskor Ön realizálja a befektetési hozamot vagy veszteséget.
 • Amennyiben Ön a szerződést felmondással, illetve visszavásárlási igénybejelentéssel megszünteti, a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) fizetjük ki a szerződőnek.
 • Az első három biztosítási év elteltével Ön díjmentesítheti a szerződését, ha befektetéseinek értéke eléri az éves befektetési díjrész kétszeresét. Ekkor nem szükséges a további rendszeres befektetésre szánt díjrészeket megfizetnie, és a díjfizetési tartam végéig a választott biztosítási védelmet is megtartja. A baleseti halál fedezet díját ilyenkor a számlaértékből vonjuk le. Amikor a Biztosító arra akciós jelleggel lehetőséget hirdet eseti jelleggel helyezhet el összegeket a szerződése számláján, vagy bármikor visszaállíthatja szerződését rendszeres díjfizetésre. Az eseti díj minimális összegét akciónként állapítja meg a Biztosító.
 • További megoldásként, az első három biztosítási év elteltével Ön csökkentheti a rendszeresen fizetendő befektetési díjrészt annak mindenkori aktuális minimumáig, ha pénzügyei rendeződnek, akkor a díjat újra növelheti.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással is élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

A Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

A Vista alapbiztosítás választása esetén nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére és nincs szükség előzetes egészségügyi elbírálásra, orvosi vizsgálatokra. Amennyiben kiegészítő biztosítást kötött a szerződéshez, szükség lehet egészségügyi kérdőív kitöltésére, orvosi vizsgálatra, a kiegészítő biztosítástól függően. Ha Ön már ügyfelünk, akkor meglévő szerződéseitől függ, hogy kérünk-e orvosi vizsgálatot.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát vagy más biztosítási eseményt a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Milyen költségeim merülnek fel a díjfizetési tartam során?

 • A befektetési díjrész, illetve az eseti díj az értékesítés költségének levonása után gyarapítja befektetésének számlaértékét. Az értékesítés költségének pontos leírását a biztosítás Különös Feltételeiben és annak Mellékletében találja.
 • A befektetés számlaértékét a havonta felmerülő szerződéskezelési költség terheli, míg az eszközalapok után az éves vagyonarányos költség az eszközalap árfolyamában arányosan kerül elszámolásra. A szerződéskezelési és a vagyonarányos költség mértéke megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • Amennyiben Ön a meglévő befektetésének az eszközalapok közötti felosztását módosítja (átváltás), vagy a jövőbeni befektetési díjrészének eszközalapok közötti felosztását módosítja (átirányítás), akkor átváltási, illetve átirányítási költséget számíthatunk fel. Évente az első négy átváltás ingyenes és hasonlóan költségmentes a biztosító honlapján indított átirányítás. Az átváltási és átirányítási költségek részletei megtalálhatók a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A fentieken kívül Önnek további költségei is felmerülhetnek, amiről részletes információt a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében talál.

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.

Milyen adózási előnyöket biztosít a Vista rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • Az Ön megtakarítása ebben a biztosításban a biztosítási esemény miatti megszűnéskor adómentes. A biztosító haláleseti, baleseti, és betegbiztosítási szolgáltatása adómentes jövedelem. Amennyiben szerződését a díjfizetési tartam vége előtt megszűnteti, akkor kamatadó és 2023. július 1. napján vagy azt követően kötött szerződések (amelyeknél a kockázatviselés 2023. július 1-jén vagy később kezdődik) esetén szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége lehet. Adózási kérdésekről nn.hu/ado oldalunkon vagy a Kiegészítő ügyfél-tájékoztatóban tájékozódhat részletesen.
 • A Vista életbiztosítás szolgáltatása a biztosított elhalálozása esetén örökösödési illetékmentes és nem része a hagyatéki eljárásnak.
 • A rendszeres díjakon képződött hozam mentes a kamatadó és szociális hozzájárulási adó alól, ha a szerződéskötéstől számítva a pénzkivonásig (pl. visszavásárlás, részleges visszavásárlás stb.) legalább 10 év eltelt. Ha a szerződéskötéstől számítva a pénzkivonásig legalább 6 év eltelt, akkor a rendszeres díjakon képződött hozam fele után kell a kamatadót és szociális hozzájárulási adót megfizetni. (Feltéve, hogy a befektetési díjrész növekedésének mértéke nem haladja meg a 30% plusz a két évvel korábbi infláció mértékét.)
 • Az eseti díjakon képződött hozam tekintetében, ha a befizetéstől számítva a pénzkivonásig legalább 3 év eltelt, akkor a hozam felére kell kamatadót és szociális hozzájárulási adót fizetni. Ha legalább 5 év telt el, akkor a hozam mentes a kamatadó és szociális hozzájárulási adó alól.

Vista - lead