Biztosítási védelem - Motiva befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjas, euró alapú nyugdíjbiztosítás

Nyugdíjmegtakarítás és befektetés euróban

 • Bízik az euró hosszú távú stabilitásában?
 • Szeretné kihasználni az adójóváírás lehetőségét, és így akár évi 130.000 forintnak megfelelő összegű adójóváíráshoz jutni euróban?
 • Érdekli, hogyan tudja a megtakarítását úgy befektetni, hogy a kockázat mértéke igazodjon a nyugdíjkor időpontjához?
Személyesen beszélgetnék Online beszélgetnék
Érdekli az eurós Motiva nyugdíjbiztosítás?
Személyesen beszélgetnék Online beszélgetnék

Motiva befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjas, euró alapú nyugdíjbiztosítás

Nyugdíj célú megtakarítási és befektetési lehetőség, amelynél befektetéseit Ön kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően helyezheti el eszközalapjainkban, és rugalmasan kezelheti a szerződés időtartama folyamán. Az alapbiztosításra az adott évben befizetett díj 20%-ával megegyező, maximum évi 130 ezer forintnak megfelelő összegű adójóváírás igényelhető átváltást követően euróban nyilvántartva.
A nyugdíjbiztosítás mellé kötött Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítással Ön nem várt élethelyzetekben is rugalmasan hozzáférhet a kiegészítő biztosításra befizetett eseti díjakból képződött megtakarításához, vagy tovább gyarapíthatja azt. A befizetett összeg után azonban adójóváírás nem vehető igénybe.

Választható eurós biztosítási védelmek

Az élet kiszámíthatatlan, bármikor tud meglepetést okozni. Legyen szó balesetről vagy betegségről, a megelőzés mellett fontos az anyagi felkészülés is. Mivel a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai legtöbbször nem fedezik megszokott életszínvonalunk fenntartását, így akár egy kisebb sérülés vagy betegség (pl. törött kéz) is hatalmas teherré válhat, ha a kiesett fizetés miatt nem tudjuk befizetni az esedékes lakbért, törlesztőrészletet vagy nem tudunk tankolni az autónkba.  

Kiegészítő biztosítások útján lehetősége van különféle eurós kockázati védelmek közül válogatni. Ön dönti el, hogy az NN aktuális kiegészítő biztosítási kínálatából milyen betegségekre, eseményekre szeretne további biztosítási fedezetet vásárolni. Számunkra fontos, hogy ügyfeleinket a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk, ezért minél sokrétűbb biztosítási csomagot állít össze, annál nagyobb díjkedvezményt nyújtunk.

Kizárólag euró alapú Motiva biztosításhoz köthető kiegészítő védelem

A Baleseti halálra szóló befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítás kizárólag a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításához köthető.

A kiegészítő biztosítás két elemből áll:

 • Biztosítási elem: a Biztosított baleseti halála esetén nyújt anyagi segítséget 
 • Befektetési elem: eseti díjak befizetése esetén 
  (i) a Szerződő annak részleges visszavásárlásával, amennyiben a befektetési elem értéke eléri, vagy meghaladja a részleges visszavásárlás minimális összegét, bármikor hozzáférhet megtakarításához, így anyagi segítséget nyújthat a nem várt élethelyzetekben
  (ii) a Szerződő lejárat esetén megtakarításait gyarapíthatja
  (iii) a Biztosított biztosítási tartam alatt bekövetkező bármely okú halála esetén a kedvezményezett részére kerül kifizetésre a befektetési elem aktuális értéke.

A kiegészítő biztosításra bármikor eseti díj fizethető be, de arra adójóváírás nem vehető igénybe. A biztosítási elem mellett a szerződésnek kizárólag akkor van befektetési eleme is, amennyiben a Szerződő eseti díja(ka)t fizet be. Részletekért olvassa el a tájékoztatót.

Baleseti halálra szóló befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítás

Miben nyújt segítséget?

Amennyiben a kiegészítő biztosítás biztosítási esemény miatt szűnik meg, úgy a Biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:

 • A Biztosított díjfizetési tartamon belüli balesetből eredő halála esetén a kiegészítő biztosítás biztosítási eleme alapján járó baleseti halálra szóló biztosítási összeg, közlekedési baleseti halál esetén pedig ennek további 25%-a kerül kifizetésre.
 • Abban az esetben, ha a Biztosított a biztosítási tartamon belül bármely okból meghal és a Szerződő a tartam során eseti díjakat fizetett be, a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján kifizetésre kerül a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értéke.
 • A biztosítási tartam lejáratakor, ha a Szerződő a tartam során eseti díjakat fizetett be, a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értéke kerül kifizetésre a Szerződőnek.

Amennyiben a kiegészítő biztosítás nem biztosítási esemény bekövetkezése miatt szűnik meg, a Biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:

 • Ha a Szerződő a tartam során nem fizetett be eseti díja(ka)t a kiegészítő biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.
 • Ha a Szerződő a tartam során fizetett be eseti díja(ka)t, a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értéke kerül kifizetésre a Szerződőnek.

A kiegészítő biztosítás befektetési eleméhez választható eszközalapok megegyeznek az Alapbiztosítás esetén választható eszközalapokkal, melyekről bővebb információt ITT talál.

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „9Q1 jelű Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítás" névre keresve.

Motiva rendszeres díjas biztosításhoz köthető kiegészítő védelmek

Az NN Biztosító pénzügyi megoldásaival akkor kíván segítséget nyújtani, amikor arra Önnek igazán szüksége van.

Magyarországon jelenleg közel 400 ezren élnek minimum 40 százalékos egészségkárosodással.  A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők átlagosan havi 68 ezer forint ellátásban részesülnek. 

Ezekkel a kiegészítő biztosításokkal annak az alapvető célnak a megvalósulását tesszük lehetővé, amely miatt nyugdíjbiztosítását megkötötte, vagyis hogy egészségkárosodás esetén se kelljen nyugdíjas korára lemondania az Ön számára fontos dolgokról.

Egészségkárosodása esetén a Biztosító a Motiva nyugdíjbiztosítási szerződésben foglalt Egészségkárosodás szolgáltatását nem fizeti ki, hanem helyette a kiegészítő biztosítás szolgáltatását teljesíti. Ezen kiegészítő biztosítások célja, hogy a biztosított egészség károsodása esetén a nyugdíjbiztosítás ne szűnjön meg, azaz a nyugdíjelőtakarékkossági cél változatlanul érvényesüljön.

Mivel ezek a kiegészítők módosítják nyugdíjbiztosításának egyes szolgáltatásait és elemeit, ezért a részletekért olvassa el a tájékoztatót.

Díjátvállalás

Miben nyújt segítséget?

Jelen megoldással befektetése biztonságban marad, hiszen a nyugdíjbiztosítási szerződés díját, a kiegészítő biztosításokkal együtt minimum 40 százalékos egészségkárosodás esetén Ön helyett az NN Biztosító fizeti (i) rokkantsági ellátásra való jogosultság esetén a nyugdíjbiztosítás díjfizetési tartamának végéig, vagy a nyugdíjbiztosítás megszűnéséig, (ii) rehabilitációs ellátás esetén legalább 36. hónapig.

 • A Díjátvállalás kiegészítő biztosítás önmagában, más kiegészítő biztosítás nélkül is választható
 • A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat
 • Az NN Biztosító által átvállalt díjak után adójóváírás nem vehető igénybe. Viszont Motiva befektetési egységhez kötött rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás esetén eseti díjak befizetésével továbbra is élhet az adójóváírás lehetőségével

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a 9E3 jelű Díjátvállalás egészség károsodás esetén kiegészítő biztosításra keresve.

Egyösszegű szolgáltatás

Miben nyújt segítséget?

Amennyiben Ön az egyszeri, egyösszegű milliós nagyságrendű segítségre is igényt tart, például gyógyászati segédeszközök megvásárlása, esetleg lakás akadálymentesítése céljából, úgy 40-50% közötti egészségromlás esetén a biztosítási összeg 20%-át, 51-100% közötti egészségromlás esetén pedig a teljes biztosítási összeget kifizetjük.

 • Kifizetés után a kiegészítő biztosítás megszűnik
 • Csak a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással együtt köthető
 • A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a 9E6 jelű Egyösszegű szolgáltatás egészségkárosodás esetén kiegészítő biztosításra keresve.

Egészségkárosodási járadék

Miben nyújt segítséget?

A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás összege jelenleg átlagosan havi 68 ezer forint, vagyis igen alacsony. Ezen kiegészítő biztosításunk igénybevételével ezt az összeget tudja kiegészíteni. A járadék összege a nyugdíjbiztosításának éves díja alapján határozható meg, maximálisan az éves díj ötszöröse lehet. Ez azt jelenti, hogy évi 1 800 euró befizetése esetén Ön akár 9 000 euró járadékot is kaphat havi kifizetésként.

 • Csak a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással együtt köthető
 • A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a 9E4 jelű Járadék egészségkárosodás esetén kiegészítő biztosításra keresve.

További kockázati védelmek

Változatos védelmi palettánk lehetővé teszi, hogy Ön igényeinek leginkább megfelelő biztosítási csomagot állíthasson össze és azt akár élethelyzetének változásával módosíthassa is.

Az alább felsorolt kiegészítő biztosításokat nem csak Motiva nyugdíjbiztosításához kötheti meg.

Ezek a kiegészítő biztosítások nem módosíthatják nyugdíjbiztosításának szolgáltatásait. A részletekért olvassa el a tájékoztatót!

Halálesetre szóló kiegészítő biztosítások

Halálesetre szóló

Miben nyújt segítséget?

Egyszeri, egyösszegű kifizetéssel pénzügyi segítséget nyújt a biztosított halála esetén a hátramaradottaknak. Célszerű olyan összegre kötni, ami legalább a biztosított 3-5 évi jövedelmének felel meg. Akkor javasolt, ha időszakosan magas védelemre van szükség vagy a kétéletes biztosítás esetén az egyik fél magasabb biztosítási fedezetet szeretne.   

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „981 Halálesetre szóló kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve.

Baleseti halálra szóló

Miben nyújt segítséget?

Egyszeri, egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított balesetből eredő halála esetén. Közlekedési baleset esetén 25%-kal magasabb összegű szolgáltatást nyújt. Ha az érintett egyéb biztosított 18 éven aluli, a szolgáltatás a főbiztosított szolgáltatásának 30%-a. 

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „942 Baleseti halál kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve. 

Egészségmegőrző kiegészítő biztosítás orvosi asszisztencia-szolgáltatásokkal


Ezen biztosítások a pénzleni szolgáltatásokon felül olyan orvosi asszisztencia-szolgáltatásokat is nyújtanak, amelyek folyamatos támogatást jelentenek a tünetek jelentkezésétől a diagnózis felállításáig.

 • A nap 24 órájában telefonon konzultálhat szakorvossal az orvosi call centeren keresztül, aki csak Önre figyel.
 • Ha kétsége van a már felállított diagnózisával kapcsolatban, orvosi másodvéleményt kérhet hazai vagy külföldi szakorvosoktól.
 • Amennyiben úgy kívánja, szolgáltató partnerünk külföldi ellátást szervez, hogy hozzájusson az elérhető legjobb kezelésekhez.
   

32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó

Miben nyújt segítséget?

Biztosítás, amely 32 meghatározott betegség, műtét és egészségügyi állapot (pl. rák, szívinfarktus, agyvérzés) bekövetkezése esetén akár többszöri egyösszegű kifizetést nyújthat, hogy segítsen Önnek orvosi költségei fedezésében, hogy segítsen Önnek orvosi költségei fedezésében, ezen felül támogatja Önt a felépüléshez vezető úton képalkotó diagnosztikai vizsgálat megszervezésével és finanszírozásával.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „979 32 súlyos betegség kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve. 

Kórházi ápoláshoz kapcsolódó kiegészítő biztosítások

Kórházi ápolás

Milyen segítséget nyújt?

Napi pénzbeli térítést fizet 24 órát meghaladó kórházi ellátás esetén, maximum 180 napig. Az intenzív osztályon kezeléssel töltött napok után a biztosító kétszeres térítést nyújt. Amennyiben betegség miatt van szükség kórházi ápolásra, abban az esetben térítünk, ha a betegség legalább 180 nappal a biztosítás kezdete után alakul ki. A szolgáltatás gyermek születése esetén is igénybe vehető, de csak abban az esetben, ha a biztosítás megkötése legalább 360 nappal a szülés előtt történik, és a kórházi tartózkodás meghaladja az 5 napot.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „968 Kórházi napi térítés kiegészítő biztosítás” névre keresve. 

Műtétek és kisebb sebészeti beavatkozások térítése

Miben nyújt segítséget?

Egyszeri, egyösszegű kifizetés a biztosított műtétje vagy őt érintő kisebb sebészeti beavatkozás esetén. A szolgáltatás egymást követően többször is elérhető az "A" jelű Műtéti és kisebb sebészeti beavatkozások listában szereplő térített beavatkozások esetében, mely 1 éven belül maximum a biztosítási összeg ötszöröséig terjedhet.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „977 Műtétek és sebészeti beavatkozások kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve. 

Balesetből eredő kórházi ápolás

Milyen segítséget nyújt?

A Biztosító napi pénzbeli térítést fizet euróban (maximum 90 napig), ha balesetből eredően kórházi kezelés válik szükségessé. Az intenzív osztályon kezeléssel töltött napok után a Biztosító kétszeres térítést nyújt.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „978 Baleseti kórházi napi térítés kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve. 

Baleseti műtétek és baleseti kisebb sebészeti beavatkozások térítése

Milyen segítséget nyújt?

Egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított műtétje esetén, ha az balesetből kifolyólag vált szükségessé. Egy balesetből eredő műtétre vagy kisebb sebészeti beavatkozásra a biztosító akár a biztosítási összeg ötszörösét is kifizetheti a vonatkozó műtéti listában szereplő térítési kategória szerint. 

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „957 Baleseti műtétek és baleseti kisebb sebészeti beavatkozások térítésére szóló kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve. 

Baleseti csonttörés és csontrepedés

Milyen segítséget nyújt?

A biztosítottat a biztosítás tartama alatt ért balesetből eredő csonttörésre és csontrepedésre nyújt egyösszegű szolgáltatást.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „952 Baleseti csonttörésre és csontrepedésre szóló kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve. 

Jövedelemkiesésre szóló kiegészítő biztosítások

Jövedelempótló

Miben nyújt segítséget?

A biztosított bármely okú, 30 napot meghaladó keresőképtelensége vagy munkanélkülisége esetén nyújt rendszeres anyagi segítséget, akár 6 hónapon keresztül.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „990 Jövedelempótló kiegészítő biztosítás (eurós)” névre keresve.

Baleseti keresőképtelenségre szóló

Milyen segítséget nyújt?

A biztosított baleseti eredetű, 14 napot meghaladó keresőképtelensége esetén a biztosítási szerződésben meghatározott napi térítés kifizetésével nyújt segítséget a táppénz ideje alatt, akár 90 napig is. 

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a „959 Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosítás” névre keresve. 

53 milliárd Ft anyagi segítség 

Ügyfeleink mellett állunk a nehéz helyzetekben. 2010-2020 között közel 53 milliárd Ft értékben nyújtottunk biztosítási szolgáltatást ügyfeleink részére baleset, betegség vagy súlyos tragédia bekövetkezését követően.