EUR Motiva - hero

Nyugdíjmegtakarítás és befektetés euróban

 • Bízik az euró hosszú távú stabilitásában?
 • Szeretné kihasználni az adójóváírás lehetőségét, és így akár évi 130.000 forintnak megfelelő összegű adójóváíráshoz jutni euróban?
 • Érdekli, hogyan tudja a megtakarítását úgy befektetni, hogy a kockázat mértéke igazodjon a nyugdíjkor időpontjához?
Személyesen beszélgetnék Online beszélgetnék
Érdekli az eurós Motiva nyugdíjbiztosítás?
Személyesen beszélgetnék Online beszélgetnék

EUR Motiva - nyugdíjbiztosítás

Motiva befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjas, euró alapú nyugdíjbiztosítás

Nyugdíj célú megtakarítási és befektetési lehetőség, amelynél befektetéseit Ön kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően helyezheti el eszközalapjainkban, és rugalmasan kezelheti a szerződés időtartama folyamán. Az alapbiztosításra az adott évben befizetett díj 20%-ával megegyező, maximum évi 130 ezer forintnak megfelelő összegű adójóváírás igényelhető átváltást követően euróban nyilvántartva.
A nyugdíjbiztosítás mellé kötött Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítással Ön nem várt élethelyzetekben is rugalmasan hozzáférhet a kiegészítő biztosításra befizetett eseti díjakból képződött megtakarításához, vagy tovább gyarapíthatja azt. A befizetett összeg után azonban adójóváírás nem vehető igénybe.

EUR Motiva - Biztosítási védelem1

Biztosítási védelem

Az élet kiszámíthatatlan, bármikor tud meglepetést okozni - sajnos kellemetlent is. Akár balesetről, akár betegségről van szó, a megelőzés mellett fontos az anyagi felkészülés is. Azon túl, hogy életünkben a legalacsonyabbra szorítjuk a kockázatokat, lényeges a váratlan helyzetekre való anyagi felkészülés is. Fontos, hogy olyan partnert válasszon egészsége és élete biztosításához, amely betartja ígéreteit és kézzelfogható támogatást nyújt, amikor arra a leginkább szükség van.

Az NN valóban ügyfelei mellett áll a nehéz helyzetekben, így az elmúlt öt évben közel 16 milliárd forintot fizetettünk ki számukra baleset, betegség vagy súlyos tragédia bekövetkezését követően.

Változatos védelmi palettánk lehetővé teszi, hogy Ön igényeinek leginkább megfelelő biztosítási csomagot állíthasson össze és azt akár élethelyzetének változásával módosíthassa is.

Számunkra fontos, hogy ügyfeleinket a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk, ezért minél sokrétűbb biztosítási csomagot állít össze, annál nagyobb díjkedvezményt nyújtunk.

Kizárólag euró alapú Motiva biztosításhoz köthető kiegészítő védelem

A Baleseti halálra szóló befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítás kizárólag a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításához köthető.

A kiegészítő biztosítás két elemből áll:

 • Biztosítási elem: a Biztosított baleseti halála esetén nyújt anyagi segítséget 
 • Befektetési elem: eseti díjak befizetése esetén 
  (i) a Szerződő annak részleges visszavásárlásával, amennyiben a befektetési elem értéke eléri, vagy meghaladja a részleges visszavásárlás minimális összegét, bármikor hozzáférhet megtakarításához, így anyagi segítséget nyújthat a nem várt élethelyzetekben
  (ii) a Szerződő lejárat esetén megtakarításait gyarapíthatja
  (iii) a Biztosított biztosítási tartam alatt bekövetkező bármely okú halála esetén a kedvezményezett részére kerül kifizetésre a befektetési elem aktuális értéke.

A kiegészítő biztosításra bármikor eseti díj fizethető be, de arra adójóváírás nem vehető igénybe. A biztosítási elem mellett a szerződésnek kizárólag akkor van befektetési eleme is, amennyiben a Szerződő eseti díja(ka)t fizet be. Részletekért olvassa el a tájékoztatót.

Téma megjelenítő

Baleseti halálra szóló befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítás

Miben nyújt segítséget?

Amennyiben a kiegészítő biztosítás biztosítási esemény miatt szűnik meg, úgy a Biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:

 • A Biztosított díjfizetési tartamon belüli balesetből eredő halála esetén a kiegészítő biztosítás biztosítási eleme alapján járó baleseti halálra szóló biztosítási összeg, közlekedési baleseti halál esetén pedig ennek további 25%-a kerül kifizetésre.
 • Abban az esetben, ha a Biztosított a biztosítási tartamon belül bármely okból meghal és a Szerződő a tartam során eseti díjakat fizetett be, a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján kifizetésre kerül a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értéke.
 • A biztosítási tartam lejáratakor, ha a Szerződő a tartam során eseti díjakat fizetett be, a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értéke kerül kifizetésre a Szerződőnek.

Amennyiben a kiegészítő biztosítás nem biztosítási esemény bekövetkezése miatt szűnik meg, a Biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:

 • Ha a Szerződő a tartam során nem fizetett be eseti díja(ka)t a kiegészítő biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.
 • Ha a Szerződő a tartam során fizetett be eseti díja(ka)t, a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értéke kerül kifizetésre a Szerződőnek.

A kiegészítő biztosítás befektetési eleméhez választható eszközalapok megegyeznek az Alapbiztosítás esetén választható eszközalapokkal, melyekről bővebb információt ITT talál.

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a 9Q1 jelű Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosításra keresve.

EUR Motiva - Biztosítási védelem2

Kizárólag Motiva rendszeres díjas biztosításhoz köthető kiegészítő védelmek

Az NN Biztosító pénzügyi megoldásaival akkor kíván segítséget nyújtani, amikor arra Önnek igazán szüksége van.

Magyarországon jelenleg közel 400 ezren élnek minimum 40 százalékos egészségkárosodással.  A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők átlagosan havi 68 ezer forint ellátásban részesülnek. 

Ezekkel a kiegészítő biztosításokkal annak az alapvető célnak a megvalósulását tesszük lehetővé, amely miatt nyugdíjbiztosítását megkötötte, vagyis hogy egészségkárosodás esetén se kelljen nyugdíjas korára lemondania az Ön számára fontos dolgokról.

Egészségkárosodása esetén a Biztosító a Motiva nyugdíjbiztosítási szerződésben foglalt Egészségkárosodás szolgáltatását nem fizeti ki, hanem helyette a kiegészítő biztosítás szolgáltatását teljesíti. Ezen kiegészítő biztosítások célja, hogy a biztosított egészség károsodása esetén a nyugdíjbiztosítás ne szűnjön meg, azaz a nyugdíjelőtakarékkossági cél változatlanul érvényesüljön.

Mivel ezek a kiegészítők módosítják nyugdíjbiztosításának egyes szolgáltatásait és elemeit, ezért a részletekért olvassa el a tájékoztatót.

Téma megjelenítő

Díjátvállalás

Miben nyújt segítséget?

Jelen megoldással befektetése biztonságban marad, hiszen a nyugdíjbiztosítási szerződés díját, a kiegészítő biztosításokkal együtt minimum 40 százalékos egészségkárosodás esetén Ön helyett az NN Biztosító fizeti (i) rokkantsági ellátásra való jogosultság esetén a nyugdíjbiztosítás díjfizetési tartamának végéig, vagy a nyugdíjbiztosítás megszűnéséig, (ii) rehabilitációs ellátás esetén legalább 36. hónapig.

 • A Díjátvállalás kiegészítő biztosítás önmagában, más kiegészítő biztosítás nélkül is választható
 • A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat
 • Az NN Biztosító által átvállalt díjak után adójóváírás nem vehető igénybe. Viszont Motiva befektetési egységhez kötött rendszeres díjas nyugdíjbiztosítás esetén eseti díjak befizetésével továbbra is élhet az adójóváírás lehetőségével

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a 9E3 jelű Díjátvállalás egészség károsodás esetén kiegészítő biztosításra keresve.

Egyösszegű szolgáltatás

Miben nyújt segítséget?

Amennyiben Ön az egyszeri, egyösszegű milliós nagyságrendű segítségre is igényt tart, például gyógyászati segédeszközök megvásárlása, esetleg lakás akadálymentesítése céljából, úgy 40-50% közötti egészségromlás esetén a biztosítási összeg 20%-át, 51-100% közötti egészségromlás esetén pedig a teljes biztosítási összeget kifizetjük.

 • Kifizetés után a kiegészítő biztosítás megszűnik
 • Csak a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással együtt köthető
 • A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a 9E6 jelű Egyösszegű szolgáltatás egészségkárosodás esetén kiegészítő biztosításra keresve.

Egészségkárosodási járadék

Miben nyújt segítséget?

A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás összege jelenleg átlagosan havi 68 ezer forint, vagyis igen alacsony. Ezen kiegészítő biztosításunk igénybevételével ezt az összeget tudja kiegészíteni. A járadék összege a nyugdíjbiztosításának éves díja alapján határozható meg, maximálisan az éves díj ötszöröse lehet. Ez azt jelenti, hogy évi 1 800 euró befizetése esetén Ön akár 9 000 euró járadékot is kaphat havi kifizetésként.

 • Csak a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással együtt köthető
 • A kiegészítő biztosítás díja nem növeli az adójóváírás alapját képező befizetett biztosítási díjat

>További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a 9E4 jelű Járadék egészségkárosodás esetén kiegészítő biztosításra keresve.

Motiva Gar - Biztosítási védelem2

További kockázati védelmek

Változatos védelmi palettánk lehetővé teszi, hogy Ön igényeinek leginkább megfelelő biztosítási csomagot állíthasson össze és azt akár élethelyzetének változásával módosíthassa is.

Az alább felsorolt kiegészítő biztosításokat nem csak Motiva nyugdíjbiztosításához kötheti meg.

Ezek a kiegészítő biztosítások nem módosíthatják nyugdíjbiztosításának szolgáltatásait. A részletekért olvassa el a tájékoztatót!

Téma megjelenítő

Haláleset

Miben nyújt segítséget?

Egyszeri, egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított halála esetén, ami pénzügyi segítséget biztosít a hátramaradottaknak. Célszerű olyan összegre kötni, ami legalább a biztosított három-ötévi jövedelmének felel meg. Az életbiztosítás a megjelölt kedvezményezett részére számos előnnyel rendelkezik a bankszámlán tartott pénzhez vagy értékpapírban tartott befektetéshez képest haláleset bekövetkezésekor:

 • A kifizetés nem képezi a hagyaték részét.
 • A megjelölt kedvezményezett gyorsan hozzájuthat a pénzhez.
 • A biztosító által kifizetett összeg illeték- és adómentes.

> További információkat a Dokumentumtárban  olvashat, a Terméknév mezőben a ’ 981 Halálesetre szóló kiegészítő biztosítás (eurós)’-ra keresve.

Baleseti halál

Miben nyújt segítséget?

Egyszeri, egyösszegű kifizetést nyújt a biztosított balesetből eredő halála esetén. Közlekedési baleset esetén 25%-kal magasabb összegű szolgáltatást nyújt. Célszerű olyan összegre kötni, ami legalább a biztosított három-ötévi jövedelmének felel meg. Az életbiztosítás számos előnnyel rendelkezik a bankszámlán tartott pénzhez vagy értékpapírban tartott befektetéshez képest haláleset bekövetkezésekor:

 • A kifizetés nem képezi a hagyaték részét.
 • A megjelölt kedvezményezett gyorsan hozzájuthat a pénzhez.
 • A biztosító által kifizetett összeg illeték- és adómentes.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a '975 Baleseti halál plusz kiegészítő biztosítás (eurós)' szavakra keresve. 

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás

Milyen segítséget nyújt?

Egyszeri, egyösszegű kifizetést nyújt, a biztosított balesetből eredő maradandó egészségkárosodása esetén.
Hozzájárul a gyógykezelés, felépülés költségeihez.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a '976 Baleseti rokkantság kiegészítő biztosítás (eurós) ' szavakra keresve. 

Műtétek és kisebb sebészeti beavatkozások térítése

Miben nyújt segítséget?

Egyszeri egyösszegű kifizetés a biztosított műtétje vagy őt érintő kisebb sebészeti beavatkozás esetén. A szolgáltatás egymást követően többször is elérhető az "A" jelű Műtéti és kisebb sebészeti beavatkozások listában szereplő térített beavatkozások esetében, mely egy éven belül maximum a biztosítási összeg ötszöröséig terjedhet.

Amennyiben a műtétre balesetből fakadóan kerül sor, akkor a szolgáltatás a biztosítás megkötését követő naptól már elérhető, míg betegségből eredő műtét esetén abban az esetben, ha a betegség legalább 180 nappal a biztosítás kezdete után alakul ki.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a '977 Műtétek és sebészeti beavatkozások kiegészítő biztosítás (eurós)' szavakra keresve. 

Kórházi ápolás

Milyen segítséget nyújt?

Napi pénzbeli térítést fizet 24 órát meghaladó kórházi ellátás esetén, maximum 180 napig. Amennyiben betegség miatt van szükség kórházi ápolásra, abban az esetben térítünk, ha a betegség legalább 180 nappal a biztosítás kezdete után alakul ki. A szolgáltatás gyermek születése esetén is igénybe vehető, de csak abban az esetben, ha a biztosítás megkötése legalább 360 nappal a szülés előtt történik.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a '988 Kórházi napi térítés kiegészítő biztosítás (eurós)' szavakra keresve. 

Balesetből eredő kórházi ápolás

Milyen segítséget nyújt?

A Biztosító napi pénzbeli térítést fizet euróban egy balesetből eredően maximum 90 napig, ha a kórházi kezelés balesetből kifolyólag vált szükségessé. Az intenzív osztályon kezeléssel töltött napok után a Biztosító kétszeres térítést nyújt.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a ’978 Baleseti kórházi napi térítés kiegészítő biztosításra (eurós)’ keresve. 
 

Jövedelemkiesés

Miben nyújt segítséget?

Jövedelempótló kiegészítő biztosítással a 30 napot meghaladó, balesetből vagy betegségből eredő keresőképtelenség vagy a várakozási időt követő 30 napot meghaladó munkanélküliség miatti jövedelemkiesés esetén is megőrizheti anyagi biztonságát. A Biztosító a szolgáltatást euróban fizeti ki.

> További információkat a Dokumentumtárban olvashat, a Terméknév mezőben a '990 Jövedelempótló kiegészítő biztosítás (eurós)'-ra keresve.

32 súlyos betegség elleni védelem

Miben nyújt segítséget?

Biztosítás, amely 32 meghatározott betegség, műtét és egészségügyi állapot (pl. rák, szívinfarktus, agyvérzés) bekövetkezése esetén akár többszöri egyösszegű kifizetést nyújthat euróban, hogy segítsen Önnek orvosi költségei fedezésében, ezen felül támogatja Önt a felépüléshez vezető úton.

> További információkat a Dokumentumtárban  olvashat, a Terméknév mezőben a ’979 32 súlyos betegség kiegészítő biztosítás (eurós)’-ra keresve. 
 

EUR Motiva - lead