Nyugdíjmegtakarítás és befektetés euróban

 • Bízik az euró hosszú távú stabilitásában?
 • Szeretné kihasználni az adójóváírás lehetőségét, és így akár évi 130.000 forintnak megfelelő összegű adójóváíráshoz jutni euróban?
 • Érdekli, hogyan tudja a megtakarítását úgy befektetni, hogy a kockázat mértéke igazodjon a nyugdíjkor időpontjához?
Személyesen beszélgetnék Online beszélgetnék
Érdekli az eurós Motiva nyugdíjbiztosítás?
Személyesen beszélgetnék Online beszélgetnék

Motiva befektetési egységekhez kötött, rendszeres díjas, euró alapú nyugdíjbiztosítás

Nyugdíj célú megtakarítási és befektetési lehetőség, amelynél befektetéseit Ön kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően helyezheti el eszközalapjainkban, és rugalmasan kezelheti a szerződés időtartama folyamán. Az alapbiztosításra az adott évben befizetett díj 20%-ával megegyező, maximum évi 130 ezer forintnak megfelelő összegű adójóváírás igényelhető átváltást követően euróban nyilvántartva.
A nyugdíjbiztosítás mellé kötött Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítással Ön nem várt élethelyzetekben is rugalmasan hozzáférhet a kiegészítő biztosításra befizetett eseti díjakból képződött megtakarításához, vagy tovább gyarapíthatja azt. A befizetett összeg után azonban adójóváírás nem vehető igénybe.

Ki kötheti meg a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítást?

 • A Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás esetében a Szerződő 18 és 65 év közötti magánszemély lehet.
 • A Szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A Szerződő jogosult az adójóváírást igénybe venni.
 • A Szerződő választja ki, hogy ki legyen a Biztosított személye a szerződés megkötésekor.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Ki és hogyan kötheti meg a 9Q1 jelű Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítást?

 • A Szerződő 18 és 65 év közötti magánszemély lehet.
 • A 9Q1 kiegészítő biztosítás kizárólag a Motiva euró alapú nyugdíjbiztosításhoz köthető azzal egyidőben, az Alapbiztosítás biztosítási tartama alatt jelen kiegészítő biztosítás nem választható.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni.

Ki jogosult a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás szolgáltatására?

 • A biztosítás lejáratakor a Biztosított kapja a szolgáltatást, a szerződés lejárata a Biztosított szerződéskötéskori öregségi nyugdíjkorhatárához igazodik.
 • A Biztosított halála esetén az aktuális Haláleseti kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra.
 • A Haláleseti kedvezményezettet a Szerződő jelöli ki a Biztosított hozzájárulásával.
 • A Biztosított legalább 40 százalékos egészségkárosodása vagy saját jogú nyugellátásra való jogosultságának - szerződés lejáratát megelőző - megszerzése esetén a szolgáltatásra a Biztosított jogosult.

Mikor és mit szolgáltat a Biztosító Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás esetén?

A Biztosító négy esetben szolgáltat, az alábbi események közül a legkorábban bekövetkező esetén nyújtja az alábbi szolgáltatást:

 • A szerződés lejáratakor, ha a Biztosított betölti a szerződéskötéskor érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt. Ebben az esetben a Biztosító kifizeti a Szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét.
 • Abban az esetben, ha a Biztosított a mindenkor aktuális jogszabályok alapján a szerződés lejárata előtt jogosultságot szerez saját jogú társadalombiztosítási nyugdíjszolgáltatásra, a Biztosító kifizeti a Szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét.
 • A Biztosított legalább 40 százalékos egészségkárosodást szenved a Szerződés lejárata előtt. Ebben az esetben a Biztosító kifizeti a Szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét.
 • Amennyiben rendelkezik a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással, akkor legalább 40 százalékos egészségkárosodása esetén a Biztosító a Motiva euró alapú nyugdíjbiztosítási szerződésben foglalt Egészségkárosodás szolgáltatását nem fizeti ki, hanem helyette a kiegészítő biztosítás szolgáltatását teljesíti. A nyugdíjbiztosítás nem szűnik meg, a nyugdíj-előtakarékossági cél változatlanul érvényesül.
 • Abban az esetben, ha a Biztosított a szerződés lejárata előtt meghal, a Biztosító kifizeti a Szerződő számláján nyilvántartott Felhalmozási és Plusz befektetési egységek aktuális értékét a Haláleseti kedvezményezettnek. Baleseti halál esetén ezen felül a baleseti halál szolgáltatás összegét. Közlekedési baleseti halál esetén az utóbbin felül még annak 25%-át. 

Ki jogosult a 9Q1 jelű Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítás szolgáltatására?

 • A kiegészítő biztosítás lejáratakor a 9Q1 jelű kiegészítő biztosítás Elérési kedvezményezettje (aki ezen kiegészítő biztosítás esetében megegyezik a Szerződővel) jogosult a szolgáltatásra. A kiegészítő biztosítás lejárata megegyezik az alapbiztosításéval, mely a Biztosított szerződéskötéskori öregségi nyugdíjkorhatárához igazodik.
 • A Biztosított halála esetén az aktuális Haláleseti kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra.
 • A Haláleseti kedvezményezettet a Szerződő jelöli ki a Biztosított hozzájárulásával.

Mikor és mit szolgáltat a Biztosító 9Q1 jelű Baleseti halálra szóló, befektetési elemmel kombinált kiegészítő biztosítás esetén?

A Biztosító az alábbi biztosítási események esetén nyújt szolgáltatást:

 • A Biztosított díjfizetési tartamon belüli balesetből eredő halála esetén, a Biztosító a kiegészítő biztosítás biztosítási eleme alapján járó baleseti halálra szóló biztosítási összeget fizeti ki a Haláleseti kedvezményezettnek. Közlekedési baleseti halál esetén az utóbbin felül még annak 25%-át. 
 • Abban az esetben, ha a Biztosított a biztosítási tartamon belül bármely okból meghal, a Biztosító a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján kifizeti a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értékét a Haláleseti kedvezményezettnek, amennyiben a Szerződő a tartam során fizetett be eseti díjakat. 
 • A biztosítási tartam lejáratakor, a Biztosító a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján kifizeti a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értékét az Elérési kedvezményezettnek, amennyiben a Szerződő a tartam során fizetett be eseti díjakat.  

Amennyiben a kiegészítő biztosítás nem biztosítási esemény bekövetkezése esetén szűnik meg, a Biztosító az alábbi szolgáltatást nyújtja:

 • Abban az esetben, ha a Szerződő a tartam során nem fizetett be eseti díja(ka)t a kiegészítő biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.
 • Abban az esetben, ha a Szerződő a tartam során fizetett be eseti díja(ka)t, a Biztosító a kiegészítő biztosítás befektetési eleme alapján kifizeti a Szerződő számláján nyilvántartott Likvid Plusz befektetési egységek aktuális értékét a Szerződőnek.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

A biztosítás díját a Biztosított szerződéskötéskori öregségi nyugdíjkorhatára előtti utolsó biztosítási évforduló napjáig kell fizetni.

A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) díját Ön az alapbiztosítással egy időben, azonos díjgyakorisággal fizeti meg. Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy megtakarítása gyarapodjon és biztosítási védelemben is részesüljön. A termék befektetési és biztosítási része jól elkülönül: Ön mindig tisztán láthatja, mennyit tesz hozzá befektetéseihez, és mekkora díjrészt fizet a biztosítási védelemre.

Milyen lehetőségem van, ha nem tudom tovább fizetni a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási szerződés díját?

 • A nyugdíjbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, a Biztosított öregségi nyugdíjkorhatárának betöltéséig, ezért a lejárat előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül érintheti Önt. A szerződés bármikor felmondható, ám a visszavásárlási összeg jelentősen eltérhet a befizetett díjak összegétől. Fontos információ, hogy az aktuális adójogszabályok ilyenkor előírják a már igénybe vett adójóváírások 20%-kal megnövelt összegének visszafizetését az Adóhivatalnak. A visszavásárlási összeget még kamatadó és 2023. július 1. napján vagy azt követően kötött szerződések esetén (amelyeknél a kockázatviselés 2023. július 1-jén vagy később kezdődik) szociális hozzájárulási adó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján.
 • Amennyiben Ön a szerződést felmondással, illetve visszavásárlási igénybejelentéssel megszünteti, a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) a Biztosítottnak fizetjük ki.
 • Az első három biztosítási év elteltével Ön díjmentesítheti is a szerződését, ha a számlaérték eléri a mindenkor aktuális éves befektetési díjrész minimumának kétszeresét. Ekkor nem szükséges a további rendszeres befektetésre szánt díjrészeket megfizetnie, és a díjfizetési tartam végéig a baleseti védelmét is megtartja, melynek díjrésze a számlaértékből kerül levonásra, amíg arra a számlaérték fedezetet nyújt. Természetesen eseti jelleggel továbbra is bármikor elhelyezhet (legalább 200 €) összegeket a szerződése számláján vagy bármikor visszaállíthatja szerződését rendszeres díjfizetésre.
 • Harmadik megoldásként, az első három biztosítási év elteltével Ön csökkentheti a rendszeresen fizetendő befektetési díjrészt annak mindenkori aktuális minimumáig, ha pénzügyei rendeződnek, akkor díjat növelhet.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással élhet, amely esetben a Biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

Kire köthető a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás?

 • A biztosítás 16-55 év közötti személyekre köthető. Tehát a biztosítás 10 évnél rövidebb tartamra nem köthető.
 • A Szerződő és a Biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a Szerződő más részére is megkötheti a Motiva euró alapú befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítást. Így Ön más nyugdíjára is megtakaríthat, igénybe véve az adójóváírást. A kifizetés - más életbiztosításoktól eltérően - minden esetben a Biztosítottat illeti, vagyis visszavásárlás vagy a szerződés megszüntetése esetén is.

Az eseti díjakra is jár adójóváírás?

 • Igen, az Alapbiztosításra befizetett rendszeres díjakra, illetve eseti díj(ak)ra együttesen járhat a Biztosító igazolása alapján a 20%, maximum 130 ezer Ft adójóváírás.
 • 9Q1 jelű kiegészítő biztosítás esetén a Biztosító lehetővé teszi ugyan az eseti díj befizetését, a kiegészítő biztosításra fizetett eseti díj(ak)ra azonban nem vehető igénybe adójóváírás.

Hogyan köthetem meg a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítást?

 • Biztosítási tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben ismerheti meg ajánlatunkat, és kötheti meg kiegészítő biztosításait új szerződés megkötésekor vagy évforduló alkalmával.
 • A nyugdíjbiztosítást befolyásoló kiegészítő biztosítások megkötésénél feltétel, hogy a szerződés díjfizetési tartama még legalább 5 év legyen.
 • Amennyiben már ügyfelünk, kérjük, forduljon NN pénzügyi tanácsadójához!
 • Ha még nem ügyfelünk, kérjen visszahívást ezen az oldalunkon.
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen költségeim merülnek fel a díjfizetési tartam során?

 • A befektetési díjrész, illetve az eseti díj az értékesítés költségének levonása után gyarapítja befektetésének számlaértékét. Az értékesítés költségének pontos leírását a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében találja.
 • A befektetés számlaértékét a havonta felmerülő szerződéskezelési költség terheli, míg az eszközalapok után az éves vagyonarányos költség az eszközalap árfolyamában arányosan kerül elszámolásra. A szerződéskezelési költség és az éves vagyonarányos költség mértéke megtalálható a biztosítás Különös Feltételeiben és ennek Mellékletében.
 • Amennyiben Ön a meglévő befektetésének az eszközalapok közötti felosztását módosítja (átváltás), vagy a jövőbeni befektetési díjrészének eszközalapok közötti felosztását módosítja (átirányítás), akkor átváltási, illetve átirányítási költség terhelheti. Évente az első négy átváltás ingyenes és hasonlóan költségmentes a Biztosító honlapján indított átirányítás. Az átváltási és átirányítási költségek részletei megtalálhatók a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A fentieken kívül Önnek további költségei is felmerülhetnek, amiről részletes információt a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében talál.

Milyen díjakkal köthető meg a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás?

A befizetett rendszeres díjból a baleseti halálra szóló fedezet díjrésze biztosítja az Ön védelmi szolgáltatását.

A Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás minimum havi díjai a tartam függvényében:

Díjfizetési tartam Minimum fizetendő befektetési díjrész A baleseti halál biztosítási összege A baleseti halálra vonatkozó fedezet díja (a befektetési díjrészen felül fizetendő)
30 év és hosszabb 50 € / hó 4 500 € 0,90 € / hó
15 - 29 év között 90 € / hó 4 500 € 0,90 € / hó
10 - 14 év között 100 € / hó 4 500 € 0,90 € / hó
10 évnél rövidebb nem köthető  -   - 

 

A Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás kiegészíthető eseti befizetésekkel, amelynek minimális összege 200 € befizetésenként. Az Alapbiztosításra befizetett eseti díjak a számlaértéket növelik, amiből pénzkivonásra a szerződés tartama alatt nincs lehetőség. Az eseti befizetés lehetőséget nyújt az éves adójóváírási keret teljes kihasználására.

Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)?

Az indexálás segítségével Ön megőrizheti befektetéseinek és biztosítási védelmének értékét. A Biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető díjemelést elutasítani. A biztosítási összeg emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási díj növekedésének mértékétől.

A Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

Nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére és nincs szükség előzetes egészségügyi elbírálásra, orvosi vizsgálatokra. A Biztosítottnak csupán arról kell nyilatkoznia, hogy az arra jogosult szakhatóság állapított-e már meg nála 40 százalékot elérő egészségkárosodást, illetve nincs legalább két hete keresőképtelen állományban.

Amennyiben kiegészítő biztosítást kötött hozzá, szükség lehet orvosi vizsgálatra, a kiegészítőtől függően.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a Biztosított halálát vagy más biztosítási eseményt a Biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Hogyan vehetem igénybe a Motiva euró alapú rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításra járó adójóváírást?

 • Ön minden évben a nyugdíjbiztosítási díj 20%-ának megfelelő, de legfeljebb 130 ezer forintnak megfelelő adójóváírást kaphat melyet az adóhatóság a Biztosító részére forintban utal el, majd az átváltást követően a szerződésen euróban kerül nyilvántartásra. Ez az adójóváírás csak az adott évben befizetett biztosítási díjakra számítandó és csak akkor tudja igénybe venni, amennyiben rendelkezik adóköteles jövedelemmel és az SZJA törvény egyéb feltételeinek megfelel.
 • Ha Önnek több nyugdíjbiztosítási szerződése is van, akár több különböző Biztosítónál, azokra együttesen is legfeljebb csak 130 ezer forintnyi adójóváírást igényelhet. Ebben az esetben az adójóváírást az adóhatóság az Ön befizetéseivel arányosan teljesíti a Biztosítóknak. Fontos, hogy más adójóváírásra jogosító megtakarítási formákkal (önkéntes nyugdíjpénztár és NYESZ-R) együttesen maximum 280 ezer forint adójóváírást igényelhet vissza.
 • Az adójóváírást csak a nyugdíjbiztosítás díjára veheti igénybe, az esetleges kiegészítő biztosítások díjára nem. Amennyiben a biztosítási díj több mint 10%-át teszi ki a baleseti halálra szóló fedezet díjrésze, úgy az adójóváírás csak a befektetési díjrész után vehető igénybe.
 • Az adójóváírást minden évben az adóbevallásában igényelheti.
 • Az adójóváírás összegét az Ön Motiva euró alapú befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási szerződésén elkülönítve az Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap B sorozat eszközalapban írjuk jóvá, melyből kizárólag az éves vagyonarányos költség kerül levonásra. A jóváírt összeggel az Ön számlájának értéke növekszik.
 • További információkért, kérjük olvassa el az Adózási Tájékoztatót.

Eurós díjfizetésű szerződések esetén, hogyan állapítja meg a Biztosító az adójóváírás alapjául szolgáló összeget?

Az Szja törvény 44/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Biztosító az adójóváírás alapjául szolgáló összeg meghatározásakor az euróban fizetett alapbiztosítás díját és az alapbiztosításra fizetett eseti díja(ka)t az adóév utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítja át forintra és veszi figyelembe.

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes Biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.