Kiegyensúlyozott jövő, garantált nyugdíj

 • Érdekli mennyit érhet el Motiva garantált rendszeres díjas nyugdíjbiztosításunkkal?
 • Szeretné kihasználni az adójóváírás lehetőségét, és évi akár 130.000 forintos adójóváíráshoz jutni?
 • Tudja, hogy milyen garanciát kaphat nyugdíjaskori bevételére?
 • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Motiva garantált nyugdíjbiztosítás

Kiszámítható megtakarítási lehetőséget ad nyugdíjas éveire, mivel garanciát nyújtunk a szerződésben előre meghatározott összeg kifizetésére a lejáratkor. Nyugdíjbiztosítására a befizetett díj 20%-ával megegyező, maximum évi 130 ezer forintos adójóváírást vehet igénybe.
Mostantól Motiva kiegészítő biztosításainkkal tartós egészségkárosodás esetén is biztonságban tudhatja nyugdíjcélú megtakarításait, részletekért látogasson el a Biztosítási védelem aloldalra.

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.

Ki kötheti meg a Motiva garantált nyugdíjbiztosítást?

 • A Motiva garantált nyugdíjbiztosítás esetében a szerződő 18 és 65 év közötti magánszemély lehet.
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját.
 • A szerződő jogosult az adójóváírást igénybe venni.
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított személye a szerződés megkötésekor.

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás?

A biztosítás 16-55 év közötti személyekre köthető. Tehát a biztosítás 10 évnél rövidebb tartamra nem köthető.
A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a szerződő más részére is megkötheti a Motiva garantált nyugdíjbiztosítást. Így Ön más nyugdíjára is megtakaríthat, igénybe véve az adójóváírást. A kifizetés - más életbiztosításoktól eltérően - minden esetben a biztosítottat illeti, vagyis visszavásárlás vagy a szerződés megszüntetése esetén is.
 

Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A biztosítás lejáratakor a biztosított kapja a szolgáltatást, a szerződés lejárata a biztosított szerződéskötéskori öregségi nyugdíjkorhatárához igazodik.
 • A biztosított halála esetén az aktuális haláleseti kedvezményezett jogosult a szolgáltatásra.
 • A haláleseti kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával.
 • A biztosított legalább 40%-os egészségkárosodása vagy saját jogú nyugellátásra való jogosultságának - szerződés lejáratát megelőző - megszerzése esetén a szolgáltatásra a biztosított jogosult.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

A biztosító négy esetben szolgáltat, az alábbi események közül a legkorábban bekövetkező esetén nyújtja az alábbi szolgáltatást:

 • A szerződés lejáratakor, ha a biztosított betölti a szerződéskötéskor érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt. Ebben az esetben a biztosító kifizeti a szerződés megkötésekor meghatározott garantált lejárati összeget az igénybe vett adójóváírásokkal és a befektetéseken elért esetleges többlethozamokkal növelve a különös feltételekben meghatározottak szerint növelve.
 • Abban az esetben ha a biztosított a mindenkor aktuális jogszabályok alapján a szerződés lejárata előtt jogosultságot szerez saját jogú társadalombiztosítási nyugdíjszolgáltatásra. Ebben az esetben a biztosító kifizeti a szerződés aktuális díjtartalékát.
 • A biztosított legalább 40%-os egészségkárosodást szenved a szerződés lejárata előtt. Ebben az esetben a biztosító kifizeti a szerződés aktuális díjtartalékát, de legalább a biztosítási esemény bekövetkeztekor aktuális garantált lejárati összeg 10%-át.
 • Amenyiben rendelkezik a Díjátvállalás kiegészítő biztosítással, akkor legalább 40%-os egészségkárosodása esetén a Biztosító a Motiva nyugdíjbiztosítási szerződésben foglalt Egészségkárosodás szolgáltatását nem fizeti ki, hanem helyette a kiegészítő biztosítás szolgáltatását teljesíti. A nyugdíjbiztosítás nem szűnik meg, a nyugdíjelőtakarékossági cél változatlanul érvényesül.
 • Abban az esetben ha a biztosított a szerződés lejárata előtt meghal. Ebben az esetben a biztosító kifizeti a szerződés aktuális díjtartalékát, de legalább a biztosítási esemény bekövetkeztekor aktuális garantált lejárati összeg 10%-át, a haláleseti kedvezményezettnek.
 • Amennyiben a szerződés megkötésétől a biztosító teljesítéséig - kivéve a haláleseti és az egészségkárosodási szolgáltatást - nem telt el még legalább 10 év, a biztosító szolgáltatását járadék formájában teljesíti.
   

Mit jelent a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás garanciája?

Az biztosító garantálja, hogy a szerződés lejáratakor legalább a szerződésben előre meghatározott összeget fizeti ki. Így Ön már a szerződés megkötésekor előre tudja, hogy legalább mekkora összegre számíthat a szerződés lejáratakor. A szerződés kezdeti lejárati szolgáltatási összegét Ön választhatja meg a szerződés megkötésekor.

Hogyan köthetem meg a Motiva garantált nyugdíjbiztosítást?

 • Biztosítási tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben ismerheti meg ajánlatunkat, és kötheti meg kiegészítő biztosításait új szerződés megkötésekor vagy évforduló alkalmával.
 • A nyugdíjbiztosítást befolyásoló kiegészítő biztosítások megkötésénél feltétel, hogy a szerződés díjfizetési tartama még legalább 5 év legyen!
 • Amennyiben már ügyfelünk kérjük, forduljon NN pénzügyi tanácsadójához!
 • Ha még nem ügyfelünk, kérjen visszahívást ezen az oldalunkon.
 • Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (1433)!

Milyen díjakkal köthető meg a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás?

A biztosítás díját az Ön által választott lejárati összeg alapján a biztosított életkorának figyelembe vételével kalkulálja a biztosító.

A Motiva garantált nyugdíjbiztosítás minimum fizetendő havi biztosítási díjai a tartam függvényében:

Díjfizetési tartam Minimum biztosítási díj
20 év és hosszabb 8 695 Ft / hó
15 - 19 év között 12 425 Ft / hó
10-14 év között 19 000 Ft / hó

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

 • A biztosítás díját a biztosított szerződéskötéskori öregségi nyugdíjkorhatára előtti utolsó biztosítási évforduló napjáig kell fizetni.
 • A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.

Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)?

Az indexálás segítségével Ön megőrizheti befektetéseinek és biztosítási védelmének értékét. A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető díjemelést elutasítani. A biztosító háromévente azt is felajánlja, hogy Ön az éves indexálás felett tovább növelje befektetéseinek és biztosítási védelmének mértékét - természetesen ez is elutasítható. A biztosítási összeg emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási díj növekedésének mértékétől.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) díját Ön az alapbiztosítással egy időben, azonos díjfizetési gyakorisággal fizeti meg. Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy folyamatosan részesüljön biztosítási védelemben. Az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjrésze ügyfeleink számára jól láthatóan elkülönül, Ön mindig tisztán láthatja, mennyit fizet az alap- és a kiegészítő biztosításokra. A kiegészítő biztosítások díja nem képezi az adójóváírás alapját.

Milyen lehetőségem van, ha nem tudom tovább fizetni a Motiva garantált nyugdíjbiztosítási szerződés díját?

A nyugdíjbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, a biztosított öregségi nyugdíjkorhatárának betöltéséig,  ezért a lejárat előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül érintheti Önt. Fontos információ, hogy az aktuális adójogszabályok ilyenkor előírják a már igénybe vett adójóváírások 20%-kal megnövelt összegének visszafizetését az Adóhivatalnak. Az eltelt idő, a befizetett biztosítási díjak és a kifizetendő összeg függvényében a visszavásárlási összeget még kamatadó és 2023. július 1. napján vagy azt követően kötött szerződések esetén (amelyeknél a kockázatviselés 2023. július 1-jén vagy később kezdődik) szociális hozzájárulási adó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján.

Amennyiben Ön a szerződést felmondással, illetve visszavásárlási igénybejelentéssel megszünteti, a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) a biztosítottnak fizetjük ki.

A szerződő kérheti a biztosítás díjmentes leszállítását is, a díjmentes leszállítás után nem kell tovább fizetni a díjat, ebben az esetben a biztosítási szerződés fennmarad, de értelemszerűen a biztosító szolgáltatása csökken. Ez a csökkenés érinti a biztosító mind a négy szolgáltatását. Díjmentesen csak akkor lehet leszállítani egy szerződést, ha a díjmentesen leszállított biztosítási összeg eléri a biztosító által meghatározott nagyságot, amely jelenleg 500.000 Ft.

A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

A Motiva garantált nyugdíjbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

 • Nincs szükség egészségügyi kérdőív kitöltésére és nincs szükség előzetes egészségügyi elbírálásra, orvosi vizsgálatokra. A biztosítottnak csupán arról kell nyilatkoznia, hogy az arra jogosult szakhatóság állapított-e már meg nála 40%-ot elérő egészségkárosodást, illetve nincs legalább két hete keresőképtelen állományban.
 • Amennyiben kiegészítő biztosítást kötött hozzá, szükség lehet orvosi vizsgálatra, a kiegészítőtől függően.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát vagy más biztosítási eseményt a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Hogyan vehetem igénybe a Motiva garantált nyugdíjbiztosításra járó adójóváírást?

 • Ön minden évben az alapbiztosítási díj 20%-nak megfelelő, de legfeljebb 130 ezer forint adójóváírást kaphat. Ez az adójóváírás csak az adott évben befizetett nyugdíjbiztosítási díjakra számítandó és csak akkor tudja igénybe venni, amennyiben rendelkezik adóköteles jövedelemmel és az SZJA törvény egyéb feltételeinek megfelel.
 • Ha Önnek több nyugdíjbiztosítási szerződése is van, akár több különböző biztosítónál, azokra együttesen is legfeljebb csak 130 ezer forintnyi adójóváírást igényelhet. Ebben az esetben az adójóváírást az adóhatóság az Ön befizetéseivel arányosan teljesíti a biztosítóknak. Fontos, hogy más adójóváírásra jogosító megtakarítási formákkal (önkéntes nyugdíjpénztár és NYESZ-R) együttesen maximum 280 ezer forint adójóváírást igényelhet vissza.
 • Az adójóváírást csak a nyugdíjbiztosítás díjára veheti igénybe, az esetleges kiegészítő biztosítások díjára nem.
 • Az adójóváírást minden évben az adóbevallásában igényelheti.
 • Az adójóváírás összegét az Ön Motiva garantált nyugdíjbiztosítási szerződésén költség levonása nélkül írjuk jóvá, ezzel növelve a garantált lejárati szolgáltatás összegét.