Motiva Nyugdíjbiztosítás - hero

Kiegyensúlyozott jövő, garantált nyugdíj

  • Érdekli mennyit érhet el Motiva garantált rendszeres díjas nyugdíjbiztosításunkkal?
  • Szeretné kihasználni az adójóváírás lehetőségét, és évi akár 130.000 forintos adójóváíráshoz jutni?
  • Tudja, hogy milyen garanciát kaphat nyugdíjaskori bevételére?
  • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Motiva garantált nyugdíjbiztosítás

Motiva garantált nyugdíjbiztosítás

Kiszámítható megtakarítási lehetőséget ad nyugdíjas éveire, mivel garanciát nyújtunk a szerződésben előre meghatározott összeg kifizetésére a lejáratkor. Nyugdíjbiztosítására a befizetett díj 20%-ával megegyező, maximum évi 130 ezer forintos adójóváírást vehet igénybe.
Mostantól Motiva kiegészítő biztosításainkkal tartós egészségkárosodás esetén is biztonságban tudhatja nyugdíjcélú megtakarításait, részletekért látogasson el a Biztosítási védelem aloldalra.

kalkulátor anchor

Nyugdíjbiztosítás kalkulátor

Kiszámoljuk, hogyan profitálhat az aktuális adószabályoknak és az NN garantált nyugdíjbiztosításának köszönhetően.

Fizet jelenleg személyi jövedelemadót?
Kérjük adja meg életkorát Év
Mekkora összeget tudna megtakarítani nyugdíj célra havonta? eFt

Öregségi nyugdíjba vonuláskor ennyit vehet kézhez:

Ft
  • Becsült hozam
  • Adójóváírás
  • NN által minimálisan garantált összeg

Téma megjelenítő

Kockázatfeltáró tájékoztatás a kalkulátor működéséről. Kérjük, olvassa el!

Jelen kalkulátor a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás elérési szolgáltatásának 2021. január 1-én hatályos jogszabályok és termékfeltételek alapján számolt, feltételezéseken alapuló becsült értékét jelzi előre, kizárólag csak tájékoztató jelleggel. A számítás nem minősül ajánlattételnek! A kalkuláció nem veszi figyelembe az esetleges kiegészítő biztosításokat, és feltételezéseket tartalmaz a jövőbeli hozammal és díjnövelésekkel kapcsolatban. A kalkulációban a biztosítás díjtartalékának befektetésén elért feltételezett éves nettó hozam a teljes tartam alatt 3%, amely nem azonos a szerződésre jóváírt hozammal, hanem csak a többlethozam számítás alapját képezi. A lejárati szolgáltatás értéke a biztosítási díjban figyelembe vett garantált 1,5% kamattal (technikai kamat) kerül kiszámításra - azonban az e fölött elért hozam-feltételezés megvalósulására a biztosító nem vállal garanciát. A számítás során feltételezzük, hogy a Szerződő valamennyi díjat az esedékességig megfizeti, a jelenleg hatályos adózási szabályok változatlanul hatályban maradnak és a szerződő minden évben az általa fizetett díjra vonatkozóan teljes mértékéig ki tudja használni az adójóváírást, amelyet erre a szerződésre vesz igénybe. Az éves automatikus díjnövelés elfogadása esetén feltételezzük, hogy a szerződő a felajánlott díjnöveléseket elfogadja és annak mértéke - a tartam utolsó 5 évét kivéve - minden évben 5%. Az éves díjnövelések elfogadása nem kötelező. Az éves díjnövelések elutasítása esetén a lejárati összeg várható értéke az itt megjelenített összegnél kevesebb lesz.

A kalkuláció során egységesen úgy tekintjük, mintha a biztosított ügyféljelölt a következő napon töltené be a következő születésnapját. A lejárati értékek 100 000 Ft-ra történő kerekítéssel jelennek meg.

A szolgáltatásra és a biztosítási szerződésre vonatkozó részletes szabályok a www.nn.hu/nyugdijbiztositas honlapon is megtalálhatóak szerződési feltételekben és a feltételek elválaszthatatlan részét képező adózási tájékoztatóban ("Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. Nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról") találhatóak. A biztosítási szerződés megkötése előtt mindezeket alaposan tanulmányozza át, és azok, valamint a hatályos adózási szabályok ismeretében hozza meg a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó tájékozott döntését.

A kalkulátor készítői, illetve közzétevői nem vállalnak semmilyen felelősséget a kalkulátor által használt jövőbeli feltételezések és a becsült nyugdíjszolgáltatás realizálódásáért, azok értékei a számítások során figyelembe vett feltételek és paraméterek megváltozása esetén jelentősen eltérhetnek az előre jelzett értékektől. A nyugdíjszámoló készítői, illetve közzétevői nem vállalnak továbbá semmilyen felelősséget az itt közzétett információkért, számításokért és átvett adatokért valamint az azokból levont következtetésekért.

Fontos figyelmeztetés!

Alaposan gondolja végig, hogy a hosszú távú öngondoskodási céljait milyen megtakarítási eszköz segítségével kívánja megvalósítani. Legyen tisztában az adózási szabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az adójóváírás visszafizetésének körülményeivel, következményeivel. A nyugdíjszámoló feltételezéseken alapuló becsült értékei alapján meghozott döntések felelőssége az ügyfélé. A nyugdíjbiztosítási szerződés megkötése előtt alaposan olvassa el a szerződési feltételeket és a valós adatok alapján győződjön meg a biztosítási szolgáltatás értékéről és arról, hogy az igényeinek, céljainak megfelel-e.

Motiva Gar - lead