Kiegyensúlyozott jövő, garantált nyugdíj

  • Érdekli mennyit érhet el Motiva garantált rendszeres díjas nyugdíjbiztosításunkkal?
  • Szeretné kihasználni az adójóváírás lehetőségét, és évi akár 130.000 forintos adójóváíráshoz jutni?
  • Tudja, hogy milyen garanciát kaphat nyugdíjaskori bevételére?
  • Kezdjünk el beszélgetni: online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Motiva garantált nyugdíjbiztosítás

Kiszámítható megtakarítási lehetőséget ad nyugdíjas éveire, mivel garanciát nyújtunk a szerződésben előre meghatározott összeg kifizetésére a lejáratkor. Nyugdíjbiztosítására a befizetett díj 20%-ával megegyező, maximum évi 130 ezer forintos adójóváírást vehet igénybe.
Mostantól Motiva kiegészítő biztosításainkkal tartós egészségkárosodás esetén is biztonságban tudhatja nyugdíjcélú megtakarításait, részletekért látogasson el a Biztosítási védelem aloldalra.

Kiszámoljuk, hogyan profitálhat az aktuális adószabályoknak és az NN garantált nyugdíjbiztosításának köszönhetően.

év
eFt

Öregségi nyugdíjba vonuláskor ennyit vehet kézhez:

Ft
  • Becsült hozam
  • Adójóváírás
  • NN által minimálisan garantált összeg

Kockázatfeltáró tájékoztatás a kalkulátor működéséről. Kérjük, olvassa el!

Jelen kalkulátor a Motiva garantált nyugdíjbiztosítás elérési szolgáltatásának 2021. január 1-én hatályos jogszabályok és termékfeltételek alapján számolt, feltételezéseken alapuló becsült értékét jelzi előre, kizárólag csak tájékoztató jelleggel. A számítás nem minősül ajánlattételnek! A kalkuláció nem veszi figyelembe az esetleges kiegészítő biztosításokat, és feltételezéseket tartalmaz a jövőbeli hozammal és díjnövelésekkel kapcsolatban. A kalkulációban a biztosítás díjtartalékának befektetésén elért feltételezett éves nettó hozam a teljes tartam alatt 3%, amely nem azonos a szerződésre jóváírt hozammal, hanem csak a többlethozam számítás alapját képezi. A lejárati szolgáltatás értéke a biztosítási díjban figyelembe vett garantált 1,5% kamattal (technikai kamat) kerül kiszámításra - azonban az e fölött elért hozam-feltételezés megvalósulására a biztosító nem vállal garanciát. A számítás során feltételezzük, hogy a Szerződő valamennyi díjat az esedékességig megfizeti, a jelenleg hatályos adózási szabályok változatlanul hatályban maradnak és a szerződő minden évben az általa fizetett díjra vonatkozóan teljes mértékéig ki tudja használni az adójóváírást, amelyet erre a szerződésre vesz igénybe. Az éves automatikus díjnövelés elfogadása esetén feltételezzük, hogy a szerződő a felajánlott díjnöveléseket elfogadja és annak mértéke - a tartam utolsó 5 évét kivéve - minden évben 5%. Az éves díjnövelések elfogadása nem kötelező. Az éves díjnövelések elutasítása esetén a lejárati összeg várható értéke az itt megjelenített összegnél kevesebb lesz.

A kalkuláció során egységesen úgy tekintjük, mintha a biztosított ügyféljelölt a következő napon töltené be a következő születésnapját. A lejárati értékek 100 000 Ft-ra történő kerekítéssel jelennek meg.

A szolgáltatásra és a biztosítási szerződésre vonatkozó részletes szabályok a www.nn.hu/nyugdijbiztositas honlapon is megtalálhatóak szerződési feltételekben és a feltételek elválaszthatatlan részét képező adózási tájékoztatóban ("Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. Nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról") találhatóak. A biztosítási szerződés megkötése előtt mindezeket alaposan tanulmányozza át, és azok, valamint a hatályos adózási szabályok ismeretében hozza meg a biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó tájékozott döntését.

A kalkulátor készítői, illetve közzétevői nem vállalnak semmilyen felelősséget a kalkulátor által használt jövőbeli feltételezések és a becsült nyugdíjszolgáltatás realizálódásáért, azok értékei a számítások során figyelembe vett feltételek és paraméterek megváltozása esetén jelentősen eltérhetnek az előre jelzett értékektől. A nyugdíjszámoló készítői, illetve közzétevői nem vállalnak továbbá semmilyen felelősséget az itt közzétett információkért, számításokért és átvett adatokért valamint az azokból levont következtetésekért.

Fontos figyelmeztetés!

Alaposan gondolja végig, hogy a hosszú távú öngondoskodási céljait milyen megtakarítási eszköz segítségével kívánja megvalósítani. Legyen tisztában az adózási szabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az adójóváírás visszafizetésének körülményeivel, következményeivel. A nyugdíjszámoló feltételezéseken alapuló becsült értékei alapján meghozott döntések felelőssége az ügyfélé. A nyugdíjbiztosítási szerződés megkötése előtt alaposan olvassa el a szerződési feltételeket és a valós adatok alapján győződjön meg a biztosítási szolgáltatás értékéről és arról, hogy az igényeinek, céljainak megfelel-e.