Megtakarítás és befektetés forintban

 • Hosszú távú megtakarítási lehetőséget keres és korszerű eszközalapokba fektetne?
 • Életbiztosítási védelemre is vágyik?
 • Kamatadó és öröklési illetékmentes befektetési formát keres átlátható költségekkel?
 • Kezdjünk el beszélgetni online vagy személyesen!
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék
Érdekli a Visio rendszeres díjas életbiztosítás?
Online beszélgetnék Személyesen beszélgetnék

Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

A Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás forint alapú megtakarítási, befektetési lehetőség életbiztosítási védelemmel, amely már 10 855 forint havidíjjal elindítható. A befektetés a rendszeres díj megfizetése mellett a Biztosító által meghatározott akciós időszakok alatt eseti befizetésekkel is gyarapítható, amelynek minimális összegét akciónként állapítja meg a Biztosító.

Ki kötheti meg a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • A Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a szerződő magánszemély és cég is lehet. 
 • A szerződő fizeti a biztosítás díját. 
 • A szerződő választja ki, hogy ki legyen a biztosított személye a szerződés megkötésekor. 

Jelen terméket a Biztosító nem regisztrálta az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályában (Securities Act of 1933) meghatározott módon az erre jogosult hatóságnál és ennek megfelelően nem értékesíthető U.S. személyek számára. U.S. személyek alatt a fenti jogszabály 902(k) paragrafus (1) bekezdésében meghatározott személyeket kell érteni. 

Kire köthető a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A biztosítás 16-70 év közötti személyekre köthető. 
 • A szerződő és a biztosított személye megegyezhet, de különbözhet is. Azaz a szerződő más részére is megkötheti a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást.

Ki jogosult a szolgáltatásra?

 • A lejárati szolgáltatásra a lejárati kedvezményezett jogosult,
 • a biztosított halála esetén pedig a haláleseti kedvezményezett, ennek hiányában pedig az örökös jogosult. A haláleseti kedvezményezettet a szerződő jelöli ki a biztosított hozzájárulásával.

Mikor és mit szolgáltat a biztosító?

 • Befektetése mellé az NN Biztosító baleseti halálra vonatkozó biztosítási védelmet is nyújt. Ha a biztosított balesetből eredően a baleset időpontjától számított 1 éven belül meghal, akkor 1 000 000 forint biztosítási összeget fizet a biztosító a haláleseti kedvezményezett részére egy összegben, és kifizeti a szerződés aktuális számlaértékét is.
 • A tartam végén valamint a biztosított halála esetén a szerződés aktuális számlaértékét fizeti ki a biztosító
 • A biztosító baleseti halál szolgáltatása adómentes jövedelem. 

Hogyan köthetem meg a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást?

 • Biztosítási tanácsadónk segítségével egyszerűen és kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb helyen és időben ismerheti meg ajánlatunkat, és kötheti meg szerződését. 
 • Amennyiben már ügyfelünk, kérjük, forduljon biztosítási tanácsadójához.
 • Ha még nem ügyfelünk, kérjen visszahívást ezen az oldalunkon.

Milyen díjakkal köthető meg a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás már havi 12 425 forint rendszeres biztosítási díjjal indítható 15 év vagy annál hosszab biztosítási tartam esetén, 10-14 év esetében pedig havi 19 850 forinttal. 
 • A rendszeres díjon túl a Biztosító akciós jelleggel a meghirdetett időszakokban lehetőséget biztosíthat eseti díj befizetésére is, amelynek minimális összegét akciónként a Biztosító állapítja meg. Az eseti befizetések a számlaértéket növelik.
 • Tájékoztatás az akcióról: Az eseti díj akciós jelleggel történő befizetési lehetőségét, az eseti díj akció időtartamára vonatkozó minimális mértékét és az akció időtartamát, valamint a meghirdetett akció visszavonását a főbiztosításra vonatkozó Különös Szerződési Feltételek mindenkor hatályos Mellékletének 2. pontja tartalmazza, amely a Biztosító honlapján (www.nn.hu) a Dokumentumtárban megtalálható. 

Milyen esetben éri meg Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítást kötni?

 • Ha Ön rendszeres díjas, forint alapú befektetési lehetőséget keres, amelyet eseti befizetésekkel is növelhet. 
 • Ha Ön el tudja fogadni, hogy bizonyos pénzügyi kockázatokért cserébe magasabb hozamot érhet el. 
 • Ha Ön kamatadó és öröklési illetékmentes befektetési formát keres.

Mennyi ideig kell fizessem a biztosítás díját?

 • A biztosítás díját a biztosítási tartam végéig kell fizetni. A biztosítás minimum tartama 10, maximum tartama 45 év.
 • A fizetendő díjat havi, negyedéves, féléves vagy éves időközönként fizetheti.
 • A szerződés a harmadik évforduló után díjmentesíthető, ebben az esetben a rendszeres díjat nem kell megfizetnie. Díjmentesítés esetén sem marad biztosítási védelem nélkül, a kiegészítő fedezetek díját a biztosító a számlaértékből vonja el. Eseti díjakat a Biztosító által meghirdetésre kerülő akciós időszakokban fizethet, valamint bármikor újraindíthatja a rendszeres díjak fizetését is az elmaradt befektetési díjrész megfizetése mellett.

Mit jelent az éves indexálás (automatikus díjnövelés)?

 • Az indexálás segítségével Ön megőrizheti befektetéseinek és biztosítási védelmének értékét. A biztosító minden évben felajánlja, hogy a fizetett díjat megnöveli az infláció mértékével, de minimum 5%-kal. Önnek lehetősége van ezt az inflációkövető díjemelést elutasítani. Az éves díjemelést csak a biztosított 70 éves koráig ajánlja fel a biztosító. A biztosítási összeg emelkedésének mértéke eltérhet a biztosítási díj növekedésének mértékétől.

Ha kiegészítő biztosítási védelmet választok, hogyan fizetem ennek a díját?

A biztosítás rendszeres díja az alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítás(ok) díjából tevődik össze. A kiegészítő biztosítás(ok) a díját Ön az alapbiztosítással egy időben, azonos díjfizetési gyakorisággal fizeti meg. Fontos, hogy a biztosítási díjat Ön rendszeresen befizesse, hogy megtakarítása gyarapodjon és biztosítási védelemben is részesüljön. A termék befektetési és biztosítási része jól elkülönül: Ön mindig tisztán láthatja, mennyit tesz hozzá befektetéseihez, és mekkora díjrészt fizet a biztosítási védelemre.

Milyen segítséget vehetek igénybe befektetéseim kiválasztásához?

 • Szerződéskötéskor egy személyes igényfelmérő és pénzügyi kockázatfelmérő kérdőív alapján segítjük Önt a megfelelő befektetési megoldás megtalálásában. 
 • Biztosítási tanácsadóink segítségével megismerheti a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításban elérhető befektetési lehetőségek körét. 
 • Amennyiben nem szeretne napi szinten befektetési döntéseket hozni, csak alkalmanként szeretné értékelni befektetéseit, annak érdekében, hogy az folyamatosan megfeleljen céljainak és kockázatviselési hajlandóságának, úgy kiválaszthatja a befektetési osztályunk szakértői által összeállított és kezelt céldátum vagy aktívan kezelt eszközalapok közül az Ön terveinek leginkább megfelelőt. 

Megtakarításaim értékét alacsony kockázat vállalása mellett szeretném gyarapítani. Mit tegyek?

Nem akarok napi szinten foglalkozni befektetéseimmel, azonban kockázatot vállalnék. Mit tegyek?

 • Az Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap - A sorozat mögöttes befektetési alapját tapasztalt portfoliómenedzserek aktívan kezelik. Ideális megoldás, ha Ön nem rendelkezik a megtakarításainak, befektetéseinek kezeléséhez szükséges pénzügyi ismeretekkel és nem kíván napi döntédeket hozni a befektetésével kapcsolatban.
 • A mögöttes befektetési alap célja, hogy minden piaci körülmény között vonzó hozamot érjen el. A stratégia rugalmas befektetési megközelítést alkalmaz, amelynek célja, hogy rugalmasan reagáljon a gyorsan változó piaci környezetre.
 • Válassza Céldátum eszközalapjainkat, amelyeket befektetési osztályunk tapasztalt munkatársai állítottak össze. Ideális megoldás, ha Ön egy ismert jövőbeni időpontra, bizonyos célra takarítana meg. Ezen eszközalapok esetében a céldátum időpontjáig negyedévente változnak az induláskor kialakított befektetési arányok, fokozatosan csökkentve a kockázati szintet. 

Úgy szeretnék megtakarítani, hogy 2033-re jussak pénzemhez. Melyik Céldátum eszközalapot válasszam?

 • Befektetési osztályunk szakértői azt javasolják, hogy a Céldátum 2030 és a Céldátum 2035 eszközalapok közül válasszon. 
 • Ha Ön kisebb kockázatot szeretne vállalni a 2033 előtti években, akkor válassza a Céldátum 2030 eszközalapot, ami 2030-ben eléri a megcélzott legkevésbé kockázatos eszközallokációt, és ezután az Ön pénzét ebben a portfólióban tartja. 
 • Ha Ön hajlandó magasabb hozam reményében nagyobb kockázatot vállalni, akkor választhatja a Céldátum 2035 eszközalapot. Ekkor 2033-ben a céldátum időpontjához képest korábban, egy kockázatosabb eszközallokáció mellett éri el a befektetési célját. 

Otthonosan mozgok a befektetések világában és szeretnék saját döntéseim alapján hozamot elérni. Milyen lehetőségeim vannak?

 • A Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításon keresztül számos befektetési célpiac elérhető, az IT szektor részvényeitől kezdve a globális kötvényekig. Ezekkel az eszközalapokkal Önnek lehetősége adódik eltérő piacok hozamaiból részesülni. 
 • Befektetési eszközalap portfólióját könnyen, akár online felületen keresztül is menedzselheti

Milyen lehetőségem van, ha nem tudom tovább fizetni a Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés díját?

 • Az életbiztosítás hosszú távú pénzügyi megoldást jelent, meghatározott időtartamra, ezért az idő előtti felmondás, az úgynevezett visszavásárlás, a biztosítás kezdetétől eltelt időtől függően kedvezőtlenül érintheti Önt. A visszavásárlási összeg jelentősen eltérhet a befizetett díjak összegétől és még kamatadó is terhelheti a hatályos jogszabályok alapján. Visszavásárláskor Ön realizálja a befektetési hozamot vagy veszteséget.
 • Amennyiben Ön a szerződést felmondással, illetve visszavásárlási igénybejelentéssel megszünteti, a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) fizetjük ki a szerződőnek.
 • Az első három biztosítási év elteltével Ön díjmentesítheti a szerződését, ha befektetéseinek értéke eléri az éves befektetési díjrész kétszeresét. Ekkor nem szükséges a további rendszeres befektetésre szánt díjrészeket megfizetnie. A díjfizetési tartam végéig a biztosítási védelmet is megtartja. A biztosítási védelem díját ilyenkor a számlaértékből vonjuk le. Amikor a Biztosító arra akciós jelleggel lehetőséget hirdet, eseti jelleggel is befizethet díjakat szerződése számlájára vagy bármikor visszaállíthatja szerződését rendszeres díjfizetésre. (Az eseti díj minimális összegét akciónként állapítja meg a Biztosító.)
 • További megoldásként, az első három biztosítási év elteltével Ön csökkentheti a rendszeresen fizetendő befektetési díjrészt annak mindenkori aktuális minimumáig, ha pénzügyei rendeződnek, akkor a díjat újra növelheti.
 • A biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással is élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal.

A szerződés fennállása alatt váratlanul szükségem lenne valamilyen pénzösszegre. Megoldható ez a biztosítás keretein belül?

 • Önnek lehetősége van a szerződéskötést követően alkalmanként legalább 100 000 forint összeghez hozzájutni. Ez az eseti díjakból bármikor, míg a rendszeres díjból képzett befektetési egységek terhére a harmadik évforduló után történhet. Ezt nevezzük a szerződés részleges visszavásárlásának. Részleges visszavásárláskor Ön realizálja a befektetési hozamot vagy veszteséget.

Milyen feltételekkel mondható fel a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • Amennyiben Ön a szerződéskötés után meggondolná magát, akkor a biztosítási kötvény átvételét követő 30 napon belül rendkívüli felmondással élhet, amely esetben a biztosító a szabályzataiban meghatározottak szerint számol el a befizetett díjjal. 
 • A szerződés 30 napon túl is bármikor felmondható. A biztosító ez esetben a vonatkozó szerződési feltételek szerint számolt összeget (visszavásárlási összeget) fizeti ki a szerződőnek. 
 • Visszavásárláskor Ön realizálja a befektetési hozamot vagy veszteséget.

A Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás megkötéséhez szükséges orvosi vizsgálat?

 • A választott kiegészítő biztosítások határozzák meg hogy milyen orvosi vizsgálat szükséges a Visio rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás megkötéséhez.

Hogyan és mikor kell bejelenteni a biztosított halálát vagy más biztosítási eseményt a biztosítónak?

A biztosítási eseményt írásban, a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. A szolgáltatási igény teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Általános Életbiztosítási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Milyen költségeim merülnek fel a díjfizetési tartam során?

 • A rendszeres díj az Értékesítési költség és a kockázati díjrész  levonása után gyarapítja befektetésének számlaértékét, míg az eseti díj az Értékesítési költség elvonása után kerül befektetésre.
 • A befektetés számlaértékét a havonta felmerülő szerződéskezelési költség terheli, míg az eszközalapok után az éves vagyonarányos költség az eszközalap árfolyamában arányosan kerül elszámolásra. A szerződéskezelési és a vagyonarányos költség mértéke megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A kockázati díjrész tartalmazza a baleseti halálra szóló fedezet 142 forintos díját, amely a biztosított 66. életévében 170 forintra emelkedik. 
 • Amennyiben Ön a meglévő befektetésének az eszközalapok közötti felosztását módosítja (átváltás), akkor átváltási költséget számíthatunk fel. Évente az első négy átváltás ingyenes. Az átváltási költségek részletei megtalálhatók a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében.
 • A fentieken kívül Önnek további költségei is felmerülhetnek, amiről részletes információt a biztosítás Különös Feltételei Mellékletében talál. 

Milyen adózási előnyöket biztosít a Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás?

 • A Visio rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szolgáltatása a biztosított elhalálozása esetén mentes az öröklési illeték alól, és nem része a hagyatéki eljárásnak. 
 • Az Ön megtakarítása ezen biztosítás esetén a biztosítási esemény miatti megszűnéskor adómentes. Amennyiben szerződését megszünteti, akkor kamatadó és 2023. július 1. napján vagy azt követően kötött szerződések esetén (amelyeknél a kockázatviselés 2023. július 1-jén vagy később kezdődik) szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége lehet.
 • A rendszeres és eseti díjakon képződött hozam mentes a kamatadó és szociális hozzájárulási adó alól, ha a szerződéskötéstől, illetve eseti díjak esetében a befizetéstől számítva a pénzkivonásig (pl. visszavásárlás, részleges visszavásárlás stb.) legalább 10 év eltelt. Ha a szerződéskötéstől, illetve eseti díjak esetében a befizetéstől számítva a pénzkivonásig legalább 6 év eltelt, akkor a rendszeres és eseti díjakon képződött hozam fele után kell a kamatadót és szociális hozzájárulási adót megfizetni.

Hol találok tájékoztatást a termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM)?

 • A termék Teljes Költség Mutatóiról (TKM) szóló tájékoztató megtalálható a biztosítás Különös Feltételeinek Mellékletében a Dokumentumtárban.
 • Továbbá az összes biztosító által értékesített termékekre vonatkozó információ elérhető az MNB honlapján is.